Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Práce v programu malování
Odborný článek

Práce v programu malování

18. 4. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jan Šindelář

Anotace

V příspěvku se čtenář dovídá informace, jak pracuji s žáky v programu malování v rámci informačních a komunikačních technologií. Dále zde může čtenář získat inspiraci, co lze v programu malování vytvářet a jak jej využít i v jiných předmětech, např. ve výtvarné výchově.

Práce v programu malování je pro žáky ve většině případů zajímavá. Pokud chceme, aby byli žáci schopni v programu samostatně pracovat, je nutné jim vysvětlit a předvést funkce, které Program malování umí. Nejprve žákům vysvětlím jednotlivé nástroje, které jsou v programu malování. Probereme nástroj po nástroji a ukazuji žákům na interaktivní tabuli, co který nástroj dokáže. Žáci sedí u počítačů v počítačové učebně a zkouší si jednotlivé nástroje společně se mnou. Někteří žáci jsou schopni vytvořit velmi pěkné obrázky.

Něco k historii programu Malování

Aplikace Malování je jednoduchý grafický program určený ke tvorbě obrázků ručním kreslením nebo pro editaci existujícího obrázku (vzniklého například sejmutím obrazovky atd.). Malování je program bitmapový – pracuje s jednotlivými body obrázku. Chápe obrázek jako mozaiku bodů, tzv. bitovou mapu neboli bitmapu (též rastr), každý bod je definován svou pozicí a barvou. Počítač si musí pamatovat tyto informace pro každý bod, což ovlivňuje velikost souboru úměrně s rozměry obrázku. Pokud obrázek uložený v menším rozlišení (tzn. s menšími rozměry) zvětšíme, utrpí tím kvalita zobrazení.

Malování je také často nejjednodušší způsob, jak na cizím počítači oříznout obrázek bez nutnosti instalace dalších programů. Jinak je ale MS Paint spíše vzpomínkou na staré dobré počítačové časy, kdy „čmárání“ v Malování a následné vybarvování plechovkou šlo považovat za kreativní zábavu.

Aplikace malování je ve Windows už přes 30 let. V dnešní době se jedná o nejznámější bitmapový editor na světě. V operačním systému Windows je dostupný již od roku 1985. První verze uměla ukládat pouze do formátu MSP (dnes se tato příloha využívá pro instalační formáty). Později přibyla podpora BMP (bitmap), a až v roce 1998 bylo možné uložit obrázek v malování s příponou JPEG. Po celou dobu existence tohoto programu docházelo k jeho aktualizacím a změnám. V operačním systému Windows 7 prošel program asi nejrozsáhlejší změnou. Podobně jako ve Windows 7 vypadá program i ve Windows 10. Program malování se v dnešní době dostal na vyšší úroveň. Ve Windows 10 je možné pracovat už i se 3D objekty a je možné je i upravovat.

Zdroj: https://www.idnes.cz/technet/kratke-zpravy/malovani-mizi-z-windows.A170724_154803_veda_pka

Kresba a vybarvování

Kresba, vybarvování
Printscreen – kresba vybarvování
Autor díla: Jan Šindelář

Žáci se v první řadě učí malovat pomocí jednotlivých funkcí. Začínají prací s tužkou a plechovkou, kdy si žáci vyzkoušejí jak kresbu, tak vybarvování celých ploch. Důvodem je skutečnost, že pokud nespojí veškeré kontury, tak se jim zabarví celá plocha papíru, a nejen ta část, kterou potřebují vybarvit. Každou plochu poté musí pomocí plechovky vybarvit jinou barvou. Někteří žáci toto zvládají na výbornou, jiní s tím mívají značný problém. Vždy žákům doporučuji, aby kreslili nejsilnější možnou čarou, kde mohou velmi dobře vidět, zda mají oblast pro vybarvení spojenou. Ideální je, když žáci vybarví i pozadí, zde se nejlépe pozná, zda mají veškeré obrysy ploch spojené. Dále je žákům potřeba říci, že pokud budou vybarvovat, mohou si nastavit dvě barvy, kdy barva jedna se nachází na levém tlačítku a barva dva je na pravém tlačítku myši.

Dokreslení
Kresba
Autor: Jan Šindelář

Malování/kreslení obrázku

Dokreslení
Printscreen – malování
 
Další věcí, se kterou se žáci v malování setkají, je kresba, případně malba ostatními nástroji – štětec, pero, voskovka, sprej… S těmito nástroji nechávám žáky kreslit obrázek dle své fantazie. Kromě již zmíněných nástrojů mohou žáci využít i tvary, které jsou v malování přednastavené. Pak může obrázek vypadat například takto.
Malování
2. Malování
 
Obrázek, který předkládám, je nakreslený žákem pátého ročníku. Jsou zde využity nástroje obrazců a jejich vybarvení, případně dokreslení pomocí štětce nebo tužky.  

Dokreslení obrázku

Pokud žáci zvládnou nakreslit obrázek, přistoupíme k dokreslení jednotlivých obrázků. Žáci si na internetu najdou obrázek, který si zkopírují do malování, a snaží se jej dokreslit. Jakmile si jej do malování vloží, oříznou jej. Jednu část obrázku dají na stranu, ale ponechají na obrazovce, a to z toho důvodu, aby věděli, co mají dokreslovat. V tuto chvíli je zapotřebí žákům vysvětlit funkci kapátka. Kapátkem mohou žáci nabrat barvu z obrázku, kterou nemají na své paletě. Je to velice jednoduché. Žáci kliknou na funkci kapátka. Následně kliknou na barvu, kterou chtějí nabrat. Jakmile na ni kliknou, barva se objeví v barvě jedna, případně v barvě dva – podle toho, která barva je označena.

Žáci při kreslení mohou využívat veškerých funkcí, které malování nabízí. V tomto případě je dobré využít funkci lupy. Ta přiblíží oblast, na kterou žáci kliknou. Po zvětšení části obrázku se bude žákům lépe obrázek dokreslovat. Pokaždé žákům připomínám, ať si vyberou na dokreslení obrázek jednodušší, takový, který se jim bude dobře dokreslovat. V tuto chvíli je nutné žákům vysvětlit věci ohledně autorského práva. Pokud budou kopírovat obrazový materiál, který není pod otevřenou licencí, je třeba zde uvézt zdroj.

Dokreslení
3. Dokreslení
Koláž

V programu Malování je možné vytvořit i různé koláže z několika obrázků, ze kterých si autor může vyříznout jen určité části, které potřebuje. Pokud zde jsou využity obrázky z internetu, je třeba dodržet autorská práva k jednotlivým obrázkům.

Dokreslení
Koláž

Práce ve 3D

Ve Windows 10 je k dispozici i 3D zobrazení obrázků, a malování tak získává další zajímavý rozměr. S žáky je v dnešní době práce s objekty v programu malování 3D celkem snadná. Ovládání malování 3D je velmi intuitivní, každý následně dokáže vytvořit velmi pěkné útvary, které je možné následně využít i například v prezentacích (MS PowerPoint). Zde je důležité vědět, že vkládání 3D obrazců je možné jen do nejnovější verze MS PowerPoint. Kromě toho, že mohou žáci objekty vytvářet, jsou zde i objekty vhodné k úpravě. Z pohledu učitele mi přijde malování 3D pro žáky velmi příjemným zpestřením hodin ICT a práce s grafickým editorem.

Dokreslení
3D malování
 
Resumé

V příspěvku uvádím jen některé věci, které je možné v malování provádět. Kromě výše uvedených můžeme v malování vkládat text k obrázkům, upravovat obrázky, vytvářet různé koláže pomocí výřezů z několika obrázků, které mohou vypadat velmi dobře. Nalezneme zde i funkce lupy a gumy. Lupa nám samozřejmě přiblíží jednotlivé části obrázku, které chceme, a guma nám vygumuje cokoli, co potřebujeme. U gumy ale pozor, vždy gumuje barvou dvě. Pokud je tedy na barvě dva nastavena např. zelená barva, bude nám guma gumovat zeleně.

Program malování je v očích žáků někde na „spodní“ úrovni, ale pouze do doby, než se s ním mají možnost seznámit blíže. Některým žákům se však práce v malování zalíbí natolik, že jsou schopni se jí zabývat i doma, místo aby brouzdali po sociální síti, případně hráli on-linovou hru. Jak jsem uváděl i v minulém příspěvku, já osobně bych malování nezavrhoval. Dají se zde vytvářet a přetvářet úžasné věci. Pomocí tohoto programu můžeme nenásilnou formou implementovat ICT do výtvarné výchovy, kde se konečně mohou projevit i ti žáci, kteří nejsou kamarádi s vodovkami, a tíhnou spíš k práci s informačními a komunikačními technologiemi. V programu malování je možné pracovat v jakémkoli školním i předškolním věku. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jan Šindelář

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
18. 4. 2019
Příspěvek popisuje možnosti práce s žáky v programu malování v rámci informačních a komunikačních technologií. Text rovněž poukazuje na fakt, že je program možno využít nenásilnou formou k implementaci ICT do výtvarné výchovy.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

PC učebna, program malování