Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Vlastní dotykové zařízení ve škole
Odborný článek

Vlastní dotykové zařízení ve škole

27. 3. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jan Šindelář

Anotace

Příspěvek uvádí možnosti, jak využít vlastní dotykové zařízení ve výuce. Jsou zde uvedeny i některé výhody a komplikace využití právě vlastního dotykového zařízení (mobilní telefon, tablet).

Vlastní dotykové zařízení ve škole

V mnoha školách je v dnešní době zcela zakázáno používání mobilních zařízení během vyučování. Jedinou výjimkou je vyučovací hodina, kde je takovéto zařízení využito cíleně a pod kontrolou. Stejně tak tomu je i u nás ve škole. Žáci mají zákaz používání mobilních zařízení během přestávek. Má to své opodstatnění. Žáci ve vyšších ročnících si pořizovali videozáznamy, případně fotografovali ostatní spolužáky případně vyučujícího, aniž by měli souhlas, a posléze videa a fotografie publikovali na svém profilu na některé ze sociálních sítí. Kvůli těmto problémům je použití vlastních mobilních zařízení během přestávek zakázáno. Jak jsem se ale zmiňoval výše, je možné je využít během vyučovací hodiny.

Vysoké školy a školy střední razí pravý opak, zde je v hojné míře využíván systém BYOD („Bring Your Own Device“) – Přineste si své vlastní zařízení a s ním pracujte. Při využívání tohoto systému je zapotřebí, aby škola disponovala silným připojením k internetu kdekoliv po budově. Pojďme se nyní podívat na několik možností, jak využít právě vlastní dotykové zařízení ve škole.

Mobilní telefon

Mobilní telefon nám kromě volání nabízí nespočetně možností, jak s ním nakládat. Existuje celá řada aplikací, které je možné do telefonu stáhnout a následně s nimi pracovat ve výuce. Některé z nich si společně představíme. Pokud připojíme telefon k internetu, můžou žáci využít i některé on-line prostředky, které má učitel k dispozici. Nyní se podíváme na některé z aplikací, které je možné ve výuce využít. Je potřeba, aby žáci měli aplikaci v telefonu nainstalovanou, případně si ji mohli před výukou stáhnout a nainstalovat.

Anglicko-český slovník – aplikace, kterou využívám v hodině angličtiny. Jedná se o aplikaci, která funguje v telefonu off-line. Po jejím stažení je možné překládat jak anglická slovíčka do češtiny, tak naopak. Žáci v mých hodinách tuto aplikaci mohou volně využívat. Pokud neznají význam nějakého slova, samostatně si jej vyhledají. Ve své podstatě se jedná o klasický slovník s tím rozdílem, že jen napíší slovo do vyhledavače a on jim napíše překlad.

Nauč se dopravní značky – jedná se o aplikaci, která je využitelná v hodině prvouky při dopravní výchově. Žáci ji mohou mít staženou jak v mobilním telefonu, tak v tabletu. Jde o učení dopravních značek zábavnou formou. Program je zaměřen na výuku dětí. Celkem je v aplikaci 360 dopravních značek rozděleno do 20 lekcí, kdy zdarma je ke stažení prvních 6 lekcí. Všechny názvy dopravních značek jsou namluveny v češtině, takže při učení nemusí žáci nic číst. Kromě prohlížení dopravních značek můžeme využít i mluvicí pexeso, které je součástí aplikace.

Tablet

V základní škole není přítomnost vlastního tabletu v dnešní době ničím neobvyklým. Ale stejně jako u mobilních telefonů i využívání tabletů se řídí nastavenými pravidly. Během řízené výuky je využití vlastních tabletů vhodné. Žáci jsou na ně zvyklí a odpadá tedy problém s tím, jak tablet spustit a kde hledat aplikaci, kterou potřebujeme apod. Jediným problém může vzniknout při prvním připojení k wifi síti ve škole.

Vzdělávací hry pro děti – následující aplikace nám přináší možnost, jak si děti mohou rozvíjet své znalosti, paměť a koncentraci. Aplikace je vhodná jak pro děti předškolního věku, tak pro děti mladšího školního věku. Děti se mohou naučit rozpoznávat zvířata, řeší hádanky se zábavnými úkoly, hádají zvuky hudebních nástrojů apod. Žáci si během práce s touto herní aplikací rozvíjí kognitivní dovednosti a mohou si tak zlepšit úroveň vzdělání. Aplikaci jsem hojně využíval při výuce v první a ve druhé třídě, kdy se žáci samostatně věnovali právě této aplikaci. S rodiči jsem byl domluvený, že jim aplikaci nainstalují do tabletu, který v určitý den přinesou do školy a budeme s ním pracovat.

Matematika – aplikace využitelná v hodinách matematiky na prvním stupni v nižších ročnících. V aplikaci je možné vybrat jen některé početní operace, případně mix operací. Jedná se o početní operace sčítání, odčítání, násobení a dělení. Každý žák pracuje na svém zařízení a automaticky vidí, zda odpověděl správně, či nikoli. Po absolvování 15 příkladů se žákovi objeví jeho dosažené výsledky. Dále si může zvolit nový kvíz se stejným nastavením, případně se může dostat zpět do menu, kde si vybere kvíz s jinou početní operací. V matematice využívám tuto aplikaci v případě, že je žák již hotov se zadanou prací ve škole. Žáci mohou procvičovat jak jednotlivé spoje násobení a dělení, tak příklady na sčítání a odčítání.

On-line využití – jak mobilní telefon, tak tablet je možné využít i při práci v on-line prostředí internetových stránek. Příkladem toho může být týmová výuka pomocí aplikace Toglic, kterou hojně ve výuce využívám. Výhodou je, že není potřeba cokoli do dotykového zařízení instalovat. Jediné, co je potřeba, je připojení k wifi síti. Žáci se na svém zařízení přihlásí přes PIN kód, který jim učitel řekne. Posléze jim vyučující odešle aktivitu, kterou žáci plní. Nejčastěji využívám tento on-line nástroj v hodinách matematiky a českého jazyka. V matematice je možné porovnávat čísla, hrát bingo, násobit, dělit, sčítat, odčítat. V češtině mohou žáci z jednotlivých písmen skládat slova např. podstatná jména, vyjmenovaná slova apod. Dále je možné skládat věty ze slov, vytvářet křížovky a různé kvízy. Toto on-line prostředí je pro mě a pro mé žáky přínosem a velmi pěkným zpestřením výuky.

Resumé

Ve školním prostředí je velice složité nalézt jemnou hranici mezi využíváním vlastního dotykového zařízení a jeho zneužíváním. Dle mého názoru, pokud žáci disponují tímto zařízením, je vhodné ho do výuky zařadit. Důvod je z mého pohledu naprosto jasný. Technologie jdou kupředu mílovými kroky a ti, kteří za pár let nebudou tyto technologie ovládat, se nebudou moci uplatnit na trhu práce. Proto je důležité již od mladšího školního věku děti s těmito technologiemi seznamovat, a potažmo prohlubovat a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jan Šindelář

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
27. 3. 2019
Musím říci, že mě osobně článek zaujal. Hlavně proto, že žáci považují mobilní zařízení za laciný prostředek zábavy. Pokud jde o jejich další aktivní vzdělávací využítí, jsou pasívní. Autor článku vhodnou formou sděluje své zkušenosti s nabouráváním tohoto stereotypu a nabízí i informace, které nám mohou pomoci využívat mobilní prostředky ve výuce podobným způsobem.

Hodnocení od uživatelů

E Kocourek
28. 3. 2019, 08:12
Co furt máte s těmi DOTYKOVÝMI zařízeními? Významnější vlastnost je, že je zařízení MOBILNÍ, v některých případech že je ONLINE. Dotykovost je zcela nepodstatná, a je více-méně daná tím, že v současnosti jsou kapacitní obrazovky poměrně levné. V současnosti. Za rok může být všechno jinak, a mobily a tablety se třeba budou ovládat jinačím způsobem. ////
Zakazovat používání mobilních zařízení žákům je nebetyčná pitomost. Nicméně na vysvětlení a trochu na omluvu zakazovačských škol uvádím, že to pravděpodobně vychází z pošetilého chování ČŠI, která je schopná dusit školy za nejrůznější činnosti prováděné žáky v kyberprostoru. Není divu, že se školy snaží činnost žáků v kyberprostoru omezit. ////
Samozřejmě, školám je do činnosti žáků v kyberprostoru málo a ČŠI do toho není vůbec nic. Ale to se ouředníkům nedá vysvětlit. ////
Ještě k terminologii. " Je potřeba, aby žáci měli aplikaci v telefonu nainstalovanou". Zde se trochu kříží terminologie windowsovská a androidská. Nainstalovat něco do zařízení s OS typu Win vyžaduje, aby uživatel měl příslušné oprávnění, nejlépe administrátorská práva. Proto jsou tak populární programy typu "portable", na které ta administrátorská práva nepotřebujete. U portable programu stačí, když program máte někde v paměti zařízení (třeba na flash paměti či na SD kartě zastrčené do tabletu). Co přesně znamená "nainstalovanou" v androidském prostředí nevím, ale pravděpodobně to znamená něco jiného. ////
V současnosti mají zařízení s OS typu Win (jak "velká" desktopová Windows, tak i mobilní WinCE, ať už jim MS říká jak chce) proti androidským výhodu, že na nich uživatel může provozovat libovolný program, včetně vlastnoručně vyrobených. Hledání "vhodné" aplikace ke stažení mi až příliš připomíná sisyfovské lovení freewaru z dřevních dob výpočetní techniky. ////
Zneužití zařízení k pořizování video či audio záznamu je další nebetyčná pitomost, srovnatelná se šílenstvím GDPR. Za chvíli budou mít zařízení typu google glasses všichni, a co pak chcete komu zakazovat? Nota bene spuštěný diktafon v kapse nosím na všechna významná jednání. Bude mě někdo šacovat? ////
Resumé? Ať už šikovný učitel umožní používat zařízení BYOD ve vyučování nebo přehnaně opatrná škola  zařízení BYOD zakáže, nikdo nedokáže vyšachovat zařízení BYOD ze života žáků. ////

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída