Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Využití dotykových zařízení na prvním stupni ZŠ
Odborný článek

Využití dotykových zařízení na prvním stupni ZŠ

8. 1. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jan Šindelář

Anotace

Příspěvek seznamuje čtenáře s praktickými zkušenostmi, jak pracovat s dotykovými zařízeními ve výuce na 1. stupni ZŠ.

Cíl

Cílem výuky při využívání dotykových zařízení je z mého pohledu učinit vyučovací hodinu pro žáky zajímavější a zábavnější. 

Využití dotykových zařízení na prvním stupni ZŠ

V minulém příspěvku jsem popsal, jak pracuji s interaktivní tabulí a co je možné na interaktivní tabuli vytvářet. V tomto příspěvku se podíváme na to, jakým způsobem pracovat ve třídě s dotykovými zařízeními. Co se vlastně skrývá pod pojmem dotyková zařízení? Odpověď je velice jednoduchá. Jedná se o veškerá zařízení s dotykovým displejem. Jsou to např. chytré telefony (smartphony), různé druhy tabletů, i-pedy apod. Na naší škole využíváme jako dotyková zařízení právě tablety. Jediným úskalím je, že nemáme pokrytu celou školu silným wifi signálem, který by stačil k připojení tabletů ve třídě. Toto je nahrazeno přenosnou wifi, kterou si musí pedagog před hodinou připojit. Pro některé vyučující je toto nepřípustné, proto s tablety pracovat nechtějí. Trochu tomu rozumím. Ale pojďme se podívat na to, jakým způsobem lze tablety využít.

Vyhledávač

V hodinách přírodovědy, vlastivědy, ale i v jiných předmětech pracujeme s dětmi ve skupinách, kdy skupina dostane zadané téma a to zpracovává. K získávání informací žáci využívají právě tablety. Ty jim poskytnou celou řadu informací, které potřebují. Žáci prostě a jednoduše vyhledávají na internetu pomocí internetového prohlížeče.

Aplikace

V našich tabletech máme nainstalované různé bezplatné aplikace, které využívám v hodinách. Mezi tyto aplikace patří např. Brian Mania, Geogebra, Memory kids (anglické pexeso), Umíme česky apod. Jak tedy probíhá samotná práce v hodině? Žáky rozdělím do dvojic, případně pracují tak, jak sedí v lavici. Dostanou ode mě tablet, který si zapnou. Následně si spustí aplikaci, se kterou chci pracovat. Dále pracují již samostatně. Další možností je, že žáci odevzdají po dokončení splněnou práci v hodině (cvičení, vypočítané příklady...) a přijdou si pro tablet, kde mají již připravenou spuštěnou aplikaci, se kterou pracují.

https://www.microsoft.com/en-us/p/brain-mania/9wzdncrdcbnj#activetab=pivot:overviewtab

https://www.geogebra.org/?lang=cs

Toglic

Další on-line aplikací, kterou využívám ve výuce, je Toglic. Jedná se o výuku přes dotyková zařízení. Ve webové aplikaci si můžete připravit různé aktivity, které následně odešlete svým žákům, kteří se připojí přes tzv. PIN. Máte posléze přehled o tom, jak se komu daří, jelikož výsledky žáků po jejich odpovědi ihned vidíte ve svém profilu. Co je možné v Toglicu dělat? Kromě toho, že máte možnost si aktivitu vymyslet sami, je zde i mnoho předpřipravených věcí, se kterými je možné pracovat. Nalezneme zde různé křížovky, doplňovačky, skládání vět, početní operace, číselné bingo, slovní bingo apod. Žáky nechávám pracovat buď samostatně, nebo ve dvojicích. Jak to vlastně celé probíhá? Žáci dostanou do dvojic, případně každý sám, jedno dotykové zařízení. Přihlásí se na adresu toglic.cz a připojí se pomocí unikátního PIN kódu k mému profilu. Já ihned na svém zařízení vidím, kdo je již přihlášen a kdo tak ještě neučinil. Jakmile se přihlásí všichni, pošlu jim na jejich zařízení aktivitu, dejme tomu číselné bingo. U této aktivity je možné nastavit obor a typ úloh. Žákům se na zařízeních objeví tabulka s výsledky. Já pouze posílám ze svého zařízení příklady. Žáci si vypočítají, a pokud mají ve své tabulce výsledek, označí jej. Těm, kteří odpověděli správně, výsledek v tabulce zezelená, těm, kteří odpověděli špatně, výsledek zčervená. Já na svém zařízení ihned po jejich odpovědi vidím, zda vypočítali příklad správně, či špatně. Kdo vyplní tabulku jako první, získá Bingo a vyhrál.

Dále Toglic využívám i v angličtině a češtině. Žáci skládají věty z uvedených slov a poté je mohou buď přepisovat, případně přeložit z angličtiny do češtiny. V Toglicu je obrovské množství možností, jak s touto webovou aplikací pracovat. Záleží na každém učiteli, kolik času věnuje samotné přípravě na daný předmět. Jedinou nevýhodou je, že je tato webová aplikace placená. Po přihlášení získáváte možnost měsíční zkušební verze. Poté je třeba zaplatit licenci, ale není to zase tak velká částka. Musím konstatovat, že se žákům práce s Toglicem velmi líbí, a nenásilnou formou tak můžete opakovat již probrané učivo, případně vysvětlit učivo nové.

www.toglic.cz

Umimcesky

Na tuto webovou stránku jsem přišel náhodou při brouzdání po internetu, když jsem hledal, jak žákům zpestřit hodinu českého jazyka pomocí dotykových zařízení. Stránka je vhodná k samostatnému procvičování jak na dotykových zařízeních, tak na počítačích či noteboocích. Učivo na této webové stránce je rozděleno buď podle témat, nebo podle tříd a ročníků. Žáci si spustí na dotykových zařízeních právě webovou stránku www.umimecesky.cz a mohou začít pracovat. Vyberou si téma, které chtějí procvičit a pustí se do práce. Kromě klasických doplňovaček zde můžeme nalézt i různá jiná interaktivní cvičení.

Kromě českého jazyka je možné na těchto stránkách procvičovat i matematiku, angličtinu a další předměty. Myslím, že tato webová stránka patří k velmi povedeným.

Khanova škola

Další webovou stránkou, kterou ve výuce využívám, je www.khanovaskola.cz. Na této webové adrese nalezneme celou řadu videí, která lze využít při výuce. Jsou zde videa jak z matematiky, ekonomie, tak i z chemie, biologie apod. Některá videa jsou nahrána česky, jiná jsou v originálním znění, tedy v anglickém jazyce. Domnívám se, že je tato webová stránka velmi dobrým tipem, jak žákům zpříjemnit pobyt ve školních lavicích.

Reflexe

Pro žáky jsou dotyková zařízení denním chlebem. Setkávají se s nimi dnes a denně, a proto si myslím, že ve vyučování by se tato zařízení objevit měla, ale ne často, aby to žákům nezevšednilo. Musím konstatovat, že využívání dotykových zařízení ve výuce se mi osvědčilo.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jan Šindelář

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
8. 1. 2019
Příspěvek uvádí inspirativní zkušenosti pedagoga při využití dotykových zařízení ve výuce na 1 stupni ZŠ.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Dotyková zařízení