Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Velikonoce s předškoláky II
Odborný článek

Velikonoce s předškoláky II

Anotace

Příspěvek nabízí náměty pro velikonoční aktivity s předškoláky. Děti procvičí předmatematické představy pomocí vajíčkových skládaček, spojovaček i příkladů pro pokročilé. Sluchové vnímání budou rozvíjet pomocí oblíbených geoboardů.

Příspěvek navazuje na článek Velikonoce s předškoláky I. Nabízí inspiraci/nápady, jak s předškoláky zpracovat téma Velikonoce v mateřské škole či přípravné třídě.

Zaměřuje se především na rozvoj předmatematických představ a sluchového vnímání.

Aktivity jsou určeny pro děti, které navštěvují poslední ročník mateřské školy, i pro vzdělávání v přípravné třídě. Po drobných úpravách (zejména v náročnosti jednotlivých dovedností) mohou s materiálem pracovat již mladší děti.

Předmatematické představy – množství – skládačky

Učitel připraví matematické vejcové skládačky s čísly jedna, dva, tři, čtyři, pět, případně šest. Vystřižené vejce rozdělí na dvě části – na jednu polovinu zapíše číslo, na druhou polovinu vyznačí množství pomocí puntíků. Každé číslo se v sadě vyskytne dvakrát – v první variantě jsou puntíky rozmístěny jako na hrací kostce, v druhé variantě jsou rozmístěny jinak. Děti pracují s rozmíchanou sadou karet. Doporučuji v první variantě použít sadu karet s puntíky rozmístěnými jako na hrací kostce, v druhé variantě sadu karet s puntíky s jiným rozmístěním. Závěrem obě sady promíchat.

Autor díla: Petra Pšeničková

 


Autor díla: Petra Pšeničková

 

Předmatematické představy – množství – matematické spojovačky

Učitel na větší arch balicího papíru zakreslí bubliny = ovály s čísly a prvky = puntíky – do šesti. Bublina s číslem se vyskytuje na archu pouze jednou, bublin s odpovídajícím množstvím prvků je několik. Bublina s číslem obsahuje zároveň odpovídající množství prvků. Tak dítě zrakově fixuje množství prvků s číslem. Děti fixem odpovídající barvy spojují – bublinu s číslem s odpovídajícími bublinami s puntíky. Platí pravidlo – jedno číslo – jedna barva.


Autor díla: Petra Pšeničková

 

Předmatematické představy – množství – jednoduché příklady pro pokročilé

Učitel použije podélnou kartonovou desku nebo víko od bot. Podle ukázky přilepí na desku/víko tři kolíčky a vyznačí znaménka plus, rovná se. Vystřihne ze čtvrtky (nebo hotové karty zalaminuje a vystřihne) ovály = vejce. Na karty zapisuje do jedné pomyslné části číslo, do druhé vyznačí počet prvků = puntíků.

Učitel dětem sestavuje příklady – např. 1 a 2, děti vidí množství prvků na kartách a postřehem odhadují, kolik je na kartách puntíků dohromady. Odpovídající kartu přikolíčkují. Učitel sestavuje „příklady“ tak, aby výsledek nebyl vyšší než 6.

Doporučuji pouze pro děti pokročilé, které už se v předmatematických dovednostech dobře orientují, bezpečně postřehnou množství do šesti s rozmístěnými prvky jako na hrací kostce i s jiným rozmístěním.


Autor díla: Petra Pšeničková

 

Sluchové vnímání – sluchové rozlišování

Učitel připraví „geoboard – 3 x 3“. Použije zakoupenou pomůcku, nebo vyrobí z archu papíru – vytvoří tabulku o 9 polích, zalaminuje. U zakoupené pomůcky děti používají dřevěné kolíky, u zalaminované např. víčka od pet lahví (doporučuji víčka stejné barvy). Ke geoboardům vytvoří kartičky (ve stejném formátu jako je geoboard) s obrázky pro sluchové rozlišování a určování: 

a) První hlásky ve slově – každé dítě pracuje s vlastní kartou a vlastním geoboardem. Na kartě jsou zakreslené různé obrázky, některé s velikonočními motivy. Na hoře na kartě je napsané např. písmeno S – tzn., že dítě vyhledává slova, která začínají hláskou S. Ta označí ve svém geoboardu. Do správného pole vloží kolík nebo víčko. 

b) Počtu slabik ve slově – děti pracují obdobně jako v předchozí aktivitě – místo první hlásky hledají slova, která mají např. 3 slabiky.

c) Poslední hlásky ve slově – děti pracují obdobně jako v předchozí aktivitě – místo první hlásky hledají obrázky, které končí např. na hlásku S.

d) První slabiky ve slově – pro pokročilejší – děti pracují obdobně jako v předchozí aktivitě – místo první hlásky hledají obrázky, které začínají např. na slabiku NA. 

e) Délky slabik – pro pokročilejší – děti pracují obdobně jako v předchozí aktivitě – místo první hlásky hledají obrázky, které odpovídají délkou slabik předepsanému zápisu pomocí teček a čárek. Tečka vyznačuje krátkou slabiku, čárka dlouhou slabiku.

Geoboardy používáme k procvičení výše uvedených aktivit. Nejdříve je třeba hlásky, slabiky vyvodit. Učitel má vždy připraveno více karet ke každé variantě. 


Autor díla: Petra Pšeničková

 


Autor díla: Petra Pšeničková

 

Sluchové vnímání – naslouchání, sluchová analýza a syntéza – rýmy 

Učitel dětem představí velikonoční říkadlo, které se následně společně naučí. 

Autor: Petra Pšeničková / Jiří Novotný

„Když maluješ vajíčka,
z okna vidíš zajíčka.
Velikonoce tu brzy budou,
zatočíme rychle s nudou.

Pomlázka už čeká v rohu,
s kamarády půjdem spolu.
Koledovat vesele,
a tak rychle z postele.

Doporučuji říkadlo opakovat s dětmi po úsecích takto:

Učitel: Když maluješ vajíčka, z okna vidíš zajíčka. Děti: Když maluješ vajíčka, z okna vidíš zajíčka. Učitel: Velikonoce tu brzy budou, zatočíme rychle s nudou. Děti: Velikonoce tu brzy budou, zatočíme rychle s nudou. Učitel: Když maluješ vajíčka, z okna vidíš zajíčka. Velikonoce tu brzy budou, zatočíme rychle s nudou. DětiKdyž maluješ vajíčka, z okna vidíš zajíčka. Velikonoce tu brzy budou, zatočíme rychle s nudou.

Později děti vyhledávají rýmy, nebo rýmy samy domýšlí.

Doporučená literatura: 

  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Předčíselné představy. PPP Brno, Brno 2004.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Počítání soba Boba 1. díl. Computer Press, 2010. ISBN: 80-251-1312-4.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Počítání soba Boba 2. díl. Edika, Brno.  EAN: 9788026605591.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Počítání soba Boba 3. díl. Edika, Brno. EAN: 9788026606154.
  • JUCOVIČOVÁ, D.; ŽÁČKOVÁ, H.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Nakladatelství D+H, Praha 2007. ISBN 978-80-903869-3-8.
  • POKORNÁ, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Portál, Praha 2007. ISBN 978-80-7367-350-5. 
  • REZKOVÁ, V.; TUMPACHOVÁ, L.: Škola před školou I. Pražská pedagogicko-psychologická poradna, s. r. o. Praha, 2004. ISBN 80-239-4082-1. 
  • REZKOVÁ, V.; TUMPACHOVÁ, L.: Škola před školou II. Pražská pedagogicko-psychologická poradna, s. r. o. Praha, 2004. ISBN 80-239-4083-X.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
16. 4. 2019
Zajímavý příspěvek zaměřený na předmatematické představy s motivací Velikonoc.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída