Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Přivlastňování s kartičkami
Odborný článek

Přivlastňování s kartičkami

19. 12. 2018 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Pavlína Hublová

Anotace

Jednoduché aktivity s kartičkami, které umožní výuku i upevnění učiva přivlastňování (např. Clara´s) a přivlastňovacích zájmen (např. „her“) v hodinách anglického jazyka.

Cíl

 • Vyvození slovních spojení v hodinách AJ (např. Peter´s chair),
 • podpora samostatného tvoření vět žáky,
 • procvičování tvorby delších vět s podporou obrázků (např. This is Peter´s chair, This is his chair).

Protože výuka by měla být především názorná, je vhodné si vyrobit (nechat vytvořit dětmi) některé jednoduché pomůcky.

Za velmi užitečné považuji obrázky (portréty) dětí se jmény. Můžete si je jednoduše vyrobit na počítači nebo (a to je samozřejmě pro žáky lákavější) se domluvte s paní učitelkou na VV a nechte žáky namalovat fiktivní portréty. Pak už k nim jen společně připište jména – dívek a chlapců.

Dále je třeba mít několik karet „s“ s apostrofem (můžete stáhnout v příloze).

Pozn. Zelená barva vychází z učebnic English 3.

Základní postup – výuka

Vezmete jednotlivé portréty, chodíte po třídě a ukazujete na nábytek ve třídě. Nechte žáky věc pojmenovat, např. „a chair“. Pak představíte postavu na obrázku (později nechte některého žáka, aby postavu představil), např. „This is Clara.“

V jedné ruce držíte portrét společně se zeleným „s“ a druhou rukou ukazujete na nábytek (v našem případě židli) a předříkáváte, např. „Clara´s chair“ později „This is Clara´s chair.“

Později nechte vše říkat žáky, podělte jim role: jeden ukáže na nábytek („This is a chair“), druhý představí postavu („This is Clara“), třetí přijde se zeleným „s“, připojí k postavě a předříkává třídě celé slovní spojení („This is Clara´s chair.“). Pro názornost se třetí žák dotýká jednou rukou portrétu a drží tam „s“, druhou rukou se dotýká nábytku.


Ukázka portrétu s kartou s apostrofem a „s“
Autor díla: Pavlína Hublová

Zapojení všech žáků – procvičování

Každý žák si připraví dvě karty – „s“ s apostrofem a jméno. Na kartě se jménem může být jednoduchý obrázek, především pokud se jedná o jméno, které by bylo náročné určovat, jestli se jedná o dívku nebo chlapce.

 1. Každý si vybere nějaký nábytek a položí na něj správně obě dvě kartičky. Pro spojení obou karet je možné použít kancelářskou sponku. Postupně pak žáci představují celá slovní spojení.

 2. Žáci nechají kartičky na místech, rozhlédnou se, kde jsou ostatní a na povel si mají najít jiné místo. Opět sestavují správnou větu podle nápovědy karet. Obměna: Jedno slovní spojení uberte, hrajte pak jako Škatulata batulata. Na koho nevyjde slovní spojení, jde si sednout a např. pracuje do PS nebo zapisuje některá přečtená slovní spojení.

 3. Žáci u karet říkají oba druhy vět, např. „This is Ann´s desk.“ „This is her desk.“ Pak opět dojde k výměně míst.

 4. Žáci sedí na svých místech a jména si postupně posílají. Mají před sebou obrázek z probírané slovní zásoby, např. nějaké zvíře. Vytváří trojice – jméno + zelené „s“ + obrázek a říkají přivlastňování, např. „Clara´s teddy“. Mění se pouze jména – nechceme, aby se žáci rozptylovali přemýšlením nad slovíčkem, jde nám o procvičení přivlastňování. Obměna: Opět říkají obě věty, tj. This is Clara´s teddy. This is her teddy.

Reflexe

Aktivity 1–4 neprobíhají v jedné hodině. Jedná se o několik variant, které je vhodné rozložit do více vyučovacích dnů a následně se k nim střídavě vracet.

Karty s portréty pomáhají žákům překonat obavy a „rozmluví“ tak i ostýchavé žáky. Také umožňují žákům soustředit se na mluvnická pravidla a nezatěžují je zbytečným vymýšlením jmen (a dalších slov).

Osvědčilo se mi zařadit také aktivity s psaním, tj. žáci nejen řeknou vytvořenou větu/věty, ale poté je jdou zapsat do svého sešitu. Upevňujeme tak současně mluvní a psaný projev.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
8.79 kB
PDF
Karty-privlastnovani-AJ

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Hublová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
19. 12. 2018
Jednoduché, hravé a patřičné pro 1. stupeň. Gramatika je zprostředkována učitelovou názorností (jako když ukazujeme one book-two books), s využitím předmětů ve třídě a zapojením motoriky dětí. Jen pozor na výslovnost [z], když přivlastňujeme jménům končícím na "s", psáno Thomas's book nebo Thomas' book.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

karty – portréty dětí se jmény, karty – apostrof + „s“, další karty s obrázky/slovíčky z aktuální slovní zásoby