Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Historia populi. Zrcadlo každodennosti v českých dějinách aneb Všední den od pravěku do konce „Velké války“
Odborný článek

Historia populi. Zrcadlo každodennosti v českých dějinách aneb Všední den od pravěku do konce „Velké války“

23. 4. 2018 Základní vzdělávání
Autor
doc. PhDr. František Čapka

Anotace

V současnosti rostoucí zájem o otázky každodennosti, zejména pak při výuce školního dějepisu, vedl doc. PhDr. Františka Čapku, autora několika školních učebnic a učebních textů (jako metodických titulů, vysokoškolských skript a desítek popularizačních titulů), vysokoškolského pedagoga na Pedagogické fakultě brněnské Masarykovy univerzity k vytvoření publikace, která přibližuje vývoj českých dějin v poněkud jiné podobě, než jak jsme běžně zvyklí.
Tradiční výklad, redukující dějiny především na přehled politických a vojenských událostí, hospodářských přeměn, diplomatických jednání apod. zde byl opuštěn. Naopak do středu pozornosti tohoto „knihskladatele“ se dostal všední den v minulosti s lidskými aktivitami a s předměty denní potřeby člověka v té které historické době neboli kultura každodennosti, jako podoba kvality hygieny, oblékání, módy i obutí, skladby jídelníčku, kultury stolování, bydlení, vzdělání, školství, zábavy a lidových zvyků, způsobů výroby a obživy, směny a obchodu, lékařské péče, cestování, fungování sociálních a pracovních vztahů i kultury v nejširším slova smyslu, vč. problematiky duchovní kultury.
 
Stranou zájmu nezůstaly i některé otázky změn podoby sídelních center, správy a soudnictví, náboženství a umění vůbec, a také soukromého intimního života člověka. Celkový jeho obraz života byl přiblížen „jak na zámku, tak v podzámčí“. Jiná byla například každodennost šlechtice a aristokrata, a jiná poddaného nebo prostého městského člověka. Něco však bylo pro ně společné, některé jevy ovlivňovaly a narušovaly jak život urozených, tak i těch neurozených současníků: strach z války, z nemoci, z následků epidemií, hladomorů a stálého boje o přežití, a nakonec i smrt.
 
Předkládaná populárně naučná publikace se snaží zmapovat všední den v jednotlivých historických dobách a podat barvitý obraz poznávací cesty českými dějinami. Z pestrého celku jevů byly vybrány jisté okamžiky, které pak v detailnější a často i pikantnější podobě jsou představeny v červeně tištěných odstavcích. Text je obohacen bohatou obrazovou dokumentací prostřednictvím kvalitních tzv. pérovek (perokreseb), čímž je vytvořen komplexní obraz poznávací hodnoty. Jedná se tak o netradiční „zpětné zrcadlo“ našich národních dějin. Některé projevy minulých generací mohou vyvolat nejen obdiv, pokoru a úctu, ale i úsměv nebo údiv nad tím, jak lidé jednali.
 
Text je určen nejen široké čtenářské obci a „obci historické“, ale také především učitelům, žákům a studentům do škol. Měl by se stát vhodným a potřebným popularizačním doplňkem stávajících učebnic dějepisu s tím, že především touto zábavnější formou lze přiblížit historickou látku mládeži, „zlidštěním“ u nich vyvolat hlubší zájem o historický vývoj českých dějin, a tím dosáhnout posílení jejich postojů k dnes často opomíjenému vlastenectví. 
 
Více informací najdete zde.
 

ČAPKA, František: HISTORIA POPULI. Zrcadlo každodennosti v českých dějinách aneb Všední den od pravěku do konce „Velké války“. Akademické nakladatelství CERM a Masarykova univerzita, Brno 2018, 312 s., 740 ilustrací (pérovek, autor Jiří Eliška).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
doc. PhDr. František Čapka

Hodnocení od uživatelů

Jaroslav Vávra
28. 4. 2018, 09:25
Na okraj tohoto článku. Zdá se trochu zvláštní, že autor píše o knížce, které je autorem. Čekal bych tady spíše RECENZI, kterou si NEBUDE psát sám autor. Publikovaný příspěvek považuji za velký profesní poklesek autora předkládané knihy.
Pokud tento příspěvek nepsal autor knihy, pak tomu už vůbec nerozumím. To musí takto popularizovat své dílo? "Jeho čtenáři" mu "nervou" knihu z ruky?
Tento způsob sebeprezentaci nepovažuji za vhodnou formu na tomto metodickém portálu. Tady na portálu bych čekal konkrétní příklady, jak s tou "zábavnější formou" a s netradičním "zpětným zrcadlem našich národních dějin" ve výuce pracovat. Tedy ne vrazit knihu učiteli do ruky a chtít po něm, aby podle ní učil, ale dát mu "pomoc" takovou, že učitel bude chtít knihu ve výuce využít. Doufám, že takový bude příští publikovaný text autora na tomto portálu.
P.S. Pořád mám před očima odstrašující příklad publikace "Rozumět dějinám", vydáno pro Ministerstvo kultury ČR (rok 2001?).

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.