Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru Mechanik elektrotechnik
Odborný článek

Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru Mechanik elektrotechnik

14. 3. 2018 Odborné vzdělávání
Autor
Marcela Žáková
Spoluautoři
PhDr. Jitka Tůmová --
Mgr. Veronika Sováková

Anotace

Podpora výuky odborného cizího jazyka ve středním odborném vzdělávání je jednou z priorit současného jazykového vzdělávání v ČR. V současné době zaměstnavatelé vyžadují absolventy škol, kteří jsou na dostatečné jazykové úrovni a jsou vybaveni jak jazykovými, tak společenskými i osobnostními kompetencemi.

Podpora výuky odborného cizího jazyka III.

Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru Mechanik elektrotechnik

V návaznosti na zveřejnění Standardů odborného jazykového vzdělávání v oboru gastronomie, hotelnictví, turismus a Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru Zahradnictví a Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru Agropodnikání a v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Standardy obsahují popis základních odborných/praktických znalostí a dovedností. Příklady lexikálních jednotek jsou uvedeny pro německý jazyk. Materiál je uveden v příloze.

Standardy nastavují minimum z odborného cizího jazyka, které by měl žák ovládat, seznam probíraných témat, dovedností, odborných lexikálních jednotek a návrhy konkrétních výukových aktivit, konkretizují očekávané výstupy rámcových vzdělávacích programů, obsahují základní metodické pokyny, poznámky ke způsobu předkládání učiva.

Absolvent oboru Mechanik elektrotechnik má dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě).

Cílem Standardů je napomoci pedagogům, rodičům i žákům při naplňování vzdělávacích cílů stanovených v rámcových vzdělávacích programech jednotlivých oborů vzdělání. Standardy by měly mít zásadní význam pro ověřování výsledků žáků, vyučujícím mohou napomoci k přípravě na výuku, k tomu, jak vést žáky, aby nároky na žáky kladené odpovídaly požadavkům RVP, neboť ve standardech nemůže být téma, které není obsaženo v RVP.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
66.41 kB
Dokument
Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru Mechanik elektrotechnik – německý jazyk

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marcela Žáková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Základní vzdělávání