Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Velikonoce s předškoláky I
Odborný článek

Velikonoce s předškoláky I

Anotace

Příspěvek nabízí náměty pro velikonoční aktivity s předškoláky. Děti si užijí slalom s vejci, vláčkodráhohraní, práci s barvivy, zdobení vajec, skládačky v kinder vejci, tripexeso i třídění písmen.

Příspěvek nabízí inspiraci/nápady, jak s předškoláky zpracovat téma Velikonoce v mateřské škole či přípravné třídě.

Zaměřuje se především na rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky a zrakového vnímání.

Aktivity jsou určeny pro děti, které navštěvují poslední ročník mateřské školy, i pro vzdělávání v přípravné třídě. Po drobných úpravách (zejména v náročnosti jednotlivých dovedností) mohou s materiálem pracovat již mladší děti.

Motorika – základní pravidla

Před rozvojem grafomotoriky doporučuji v prvním kroku zařadit krátce cvičení na hrubou motoriku, v druhém kroku na jemnou motoriku, ve třetím kroku teprve grafomotoriku. Před samotným grafomotorickým prvkem (např. vlnovka) dětem předkládám uvolňovací pracovní list – závodní dráhu, později jednotažku odpovídající obtížnosti.

Motorika – hrubá motorika – chůze po vejcích

Učitel sestaví koleje nebo švihadlo do tvaru oválu = vejce. Děti chodí po „čáře“ vpřed, vzad, nohou posouvat vláček po kolejnici nebo overball po lajně švihadla. Doporučuji chůzi na boso nebo v ponožkách.

Motorika – hrubá motorika – slalom s vejci

Učitel přichystá překážkovou dráhu/slalom, kterou děti procházejí se lžící a pěnovým míčkem = vajíčkem. Doporučuji vynechat soutěžení.

Motorika – jemná motorika – barviva

Učitel připraví potravinářská barviva, zkumavky (zakoupí v lékárně jako nádobky na odebírání moči), plastové láhve a zavařovací sklenice s různými typy šroubovacích uzávěrů. Část barviva odsype do zkumavky.

Dítě si vybírá zkumavku s barvivem, přesypává část barviva do zavařovací sklenice, kterou po zašroubování protřepe. Může přelévat do menších sklenic nebo plastových lahví. Lze si představit, že se jedná o nápoj, limonádu, kterou potřebujeme v plastové láhvi uložit do batohu.

Motivací je míchání a vytváření jarních/velikonočních odstínů barev. Doporučuji děti nechat samostatně pracovat s víčky, pomoci pouze v případě potřeby. 

Motorika – jemná motorika – vajíčka z hmoty

Učitel nabídne dětem utvářet vajíčka z modelíny, samotvrdnoucí hmoty, keramiky.

Motorika – jemná motorika, Zrakové vnímání – zraková analýza a syntéza – skládačky v kinder vejci

Učitel připraví ošatku se žlutými vajíčky z kinder vajec. Do žlutých vajíček vytvoří papírové či kartonové puzzle např. s motivy mláďat a jejich rodičů. Děti si vajíčka vytahují, skládají, uklízí, vrací a vybírají si další. Doporučuji vajíčka barevně rozlišit, např. barvou na sklo, podle obtížnosti.

Motorika – grafomotorika – uvolňovací cviky – ovál/vejce

Učitel připraví pracovní listy – na arch papíru A3 předkreslí velký ovál/vejce. Děti vejce obtahují nejdříve prstem, později trojhranným fixem. Začínáme od shora proti směru hodinových ručiček. Jedná se o plynulý uvolněný pohyb. Dáme přednost plynulosti na úkor přesnosti. Zároveň dbáme na správné sezení, dýchání a držení kreslícího náčiní. Postupně pracovní list zmenšujeme na formát A4.

Motorika – grafomotorika – grafomotorické prvky

Učitel připraví pracovní listy – na arch papíru A4 předkreslí vejce, které děti dle vzoru dokreslují. Učitel zařadí pouze probrané grafomotorické prvky. Platí pravidlo na každý prvek volit nejdříve větší formát listu i předkresleného prvku, trojhranný fix. Postupně velikost pracovní listu zmenšujeme a zároveň i velikost grafo prvku. V této fázi pracujeme i se silnými trojhrannými pastelkami. 

Doporučuji postupovat od těch nejjednodušších grafomotorickýh prvků po složitější: svislá a vodorovná čára, kruh, ovál, horní a dolní oblouk, spirála, vlnovka, šikmá čára, zuby. Nejobtížnější grafomotorické prvky (horní a dolní smyčka, horní a dolní oblouk s vratným tahem) zařazujeme až na závěr předškolního období.

Zrakové vnímání – zraková analýza a syntéza – tripexeso

Učitel připraví karty s jarními = velikonočními motivy. V sadě karet bude vždy jeden obrázek třikrát zastoupen. Karty podlepí kartonem či zalaminuje. Děti při hře hledají tři shodné obrázky. 

Obměna: Motivy obrázků učitel ztíží jejich barevností. V sadě karet se budou vyskytovat např. tři zelená vejce, tři žlutá vejce, tři červená vejce, tři modrá vejce, tři pomlázky s červenými stužkami, tři pomlázky se žlutými stužkami apod.

Obměna: Tripexeso tvoří trojice zvířat – samec, samice, mládě – př. beran, ovce, jehně.

Zrakové vnímání – zrakové rozlišování – třídění písmen

Učitel připraví tácky nebo kartonové desky ve tvaru oválu, velká tiskací kartonová písmena. Děti pracují ve dvojicích či trojicích. Každá skupina pracuje se sadou písmen, kt. třídí co nejrychleji na ovály. Cílem není pojmenování písmen, ale jejich rychlé zrakové rozlišení.

Autor díla: Petra Pšeničková

 

Doporučená literatura: 

  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Co si tužky povídaly. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0046-6.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Jak se pastelky učily kreslit. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0082-4.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 3–5 let. Edika, Brno 2015. 978-80-266-0626-0. 2014.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 4–6 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0602-4.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 5–7 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0532-4.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Na návštěvě u malíře. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0047-3.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Zrakové vnímání: Optická diferenciace. Praha: DYS-centrum Praha, 2010. ISBN 978-80-904494-2-8.
  • JUCOVIČOVÁ, D.; ŽÁČKOVÁ, H.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Nakladatelství D+H, Praha 2007. ISBN 978-80-903869-3-8.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
16. 4. 2019
Zajímavý příspěvek zaměřený na motoriku s motivací Velikonoc.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída