Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika
Odborný článek

Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika

9. 7. 2018 Odborné vzdělávání
Autor
PhDr. Jitka Tůmová
Spoluautoři
Ivana Frýbová
Jana Nálepová
Eva Píšová

Anotace

Podpora výuky odborného cizího jazyka ve středním odborném vzdělávání je jednou z priorit současného jazykového vzdělávání v ČR. V současné době zaměstnavatelé vyžadují absolventy škol, kteří jsou na dostatečné jazykové úrovni a jsou vybaveni jak jazykovými, tak společenskými i osobnostními kompetencemi.

V návaznosti na zveřejnění Standardů odborného jazykového vzdělávání v oboru Gastronomie, hotelnictví, turismus a Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru Zahradnictví a Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru Agropodnikání bylo dokončeno zpracování Standardů odborného cizího jazyka pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Standardy obsahují popis základních odborných/praktických znalostí a dovedností. Příklady lexikálních jednotek jsou uvedeny pro anglický a německý jazyk. Materiál je uveden v příloze.

Standardy nastavují minimum z odborného cizího jazyka, které by měl žák ovládat, seznam probíraných témat, dovedností, odborných lexikálních jednotek a návrhy konkrétních výukových aktivit, konkretizují očekávané výstupy rámcových vzdělávacích programů, obsahují základní metodické pokyny, poznámky ke způsobu předkládání učiva.

Absolvent oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika má dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě).

Cílem Standardů je napomoci pedagogům, rodičům i žákům při naplňování vzdělávacích cílů stanovených v rámcových vzdělávacích programech jednotlivých oborů vzdělání. Standardy by měly mít zásadní význam pro ověřování výsledků žáků, vyučujícím mohou napomoci k přípravě na výuku, k tomu, jak vést žáky, aby nároky na žáky kladené odpovídaly požadavkům RVP, neboť ve standardech nemůže být téma, které není obsaženo v RVP.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
45.9 kB
Dokument
Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Jitka Tůmová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika