Odborný článek

Obraz

Anotace

Tvorba malovaného obrazu s rámečkem. Celý postup je navržen tak, aby posluchače seznámil s klasickou tvorbou obrazu. Po sestavení přichystaných dílů (desky a částí lišty), následuje jejich úprava pomocí podkladové vrstvy (šepsu), naskicování obrazu, samotná malba obrazu a vyzdobení rámečku.

1. Úvod

Cílem tohoto projektu je seznámit širší veřejnost s klasickým postupem vyhotovení nosiče (desky a lišt), podkladové vrstvy (šepsu). K dispozici jsou popsány dva druhy: akylátový (koupený) a vlastnoručně připravený (popsána v oddílu 3.1, Příprava šepsu, přírodní, z křídy a klihu). Žáci vytvoří přípravné kresby uhlem a vlastní malbu barvami v pastě.

Rám byl od historických dob nedílnou součástí malovaného uměleckého díla, v dnešní době je však upřednostňována tvorba bez okrasného rámu. Tento úkol na tuto problematiku upozorňuje a začleňuje rám do celkového působení díla.

Projekt je vhodný pro posluchače od 2. třídy ZŠ, při začlenění přípravy desky s rámečkem a šepsu i pro starší posluchače.

2. Motivace

V úvodu by se měli posluchači seznámit s postupem vytváření obrazu, působením barev a ozdobnou rolí rámu.

Velice vhodná je i počáteční přednáška k historii dějin umění a k vývoji obrazu během dějin začleněná na začátek první hodiny. Rám byl ve středověku konstrukční a podpůrným prvkem (proti borcení dřevěné desky), v renesanci a baroku převzal okrasnou funkci a v 20. století u mnoha děl zcela mizí, nebo je „prodlouženou plochou obrazu“.

Vlastní příprava podložky umožňuje seznámení se s materiály, ty jsou vybrány ze základní škály historicky používaných surovin (křída, klih, uhel) pro tvorbu obrazu. Příprava šepsu je historická technika používaná od starověku. Někteří umělci a restaurátoři si jej takto připravují dodnes. Příprava desky i podkladu u nich byla vždy součástí tvorby uměleckého díla, které věnovali velkou péči. Technologie je nedílnou a významnou součástí výtvarné výchovy, která by měla mít svoje zastoupení i v dnešní výuce, protože pomáhá pochopit význam materiálů a využít jejich vlastnosti.

Následuje ukázání hotového výrobku a postupu, jak jej dosáhnout.

3. Formulace úkolu:

 1. Na desku přilepí žáci lišty a nechají 15 min zaschnout.
 2. Žáci natřou desku z jedné strany předem připraveným šepsem a nechají zaschnout nejméně do druhého dne.
 3. Vytvoří přípravnou černobílou kresbu na téma „Co rád maluješ“.
 4. Učitel zafixuje kresbu lakem na dostatečně větraném místě.
 5. Vlastní malba barvami v pastě i lazuře.
 6. Vyzdobení rámečku.
 7. Vytvoření galerie děl (ponechat v případě nutnosti zaschnutí ve vodorovné poloze).

3. Materiály

V úvodu by se měli posluchači seznámit s postupem vytváření obrazu, působením barev a ozdobnou rolí rámu.

3.1 Příprava:

Přípravu desky (pro posluchače) i šepsu (podkladové bílé barvy) je možné začlenit do vyučování. V případě vytvoření desky a lišt předem v domácí dílně ze sololitových desek nebo jejich odřezků se hodí základní vybavení domácí dílny (metr, tužka, široký stůl) a elektrická pilka.

Příprava vlastního kliho-křídového šepsu: Je nezbytné nasypat kožní klih (15 g) / želatinu (12 g) do 200 ml studené vody (ve skleničce 0,7 l) a nechat nabobtnat nejméně 1 hodinu před smícháním s křídou v teplé lázni. Skleničku s nabobtnaným klihem/želatinou vložte do vodní lázně (50–60 °C) a při míchání zahřívejte, dokud se nerozpustí v roztok. Do teplého roztoku postupně vmíchejte křídu (plavenou/šampaňskou). Je nutné míchat křídu velice pomalu, aby se v ní nevytvořili bublinky. Pro aplikaci je nutné takto připravený šeps rozehřát ve vodní lázni a nanášet štětcem, po zchlazení je možné jej skladovat maximálně 7 dní v ledničce. Šeps sceluje opticky podložku, upravuje hladkost jejího povrchu a tvoří bílý základ pro malbu. Jeho výhoda je přírodní složení (oproti akrylátovému), snadnější likvidace. Nevýhoda v použití za tepla, nutnosti vlastní přípravy a rychlé kazivosti.

 • Šampaňská nebo plavená křída: přírodní CaCO3, je k dostání na váhu ve výtvarných potřebách, nebo na internetu, její orientační cena je 80 Kč / 1 kg. V surovém stavu jde o bílý jemný prášek. Mokrá je průhledná, po uschnutí má sametový, bílý povrch.
 • Kožní klih/želatina: je druh přírodního lepidla, k dostání na váhu ve výtvarných potřebách, nebo na internetu, orientační cena je 50 Kč / 100 g. Kostní klih je křehký a není tedy příliš vhodný. Želatinu lze pořídit i v obchodech s potravinami.
 • Přírodní uhel: téměř čistý přírodní C, je k dostání v krabičkách (kolem 25 Kč / krabička s cca 20 ks) ve výtvarných potřebách, nebo na internetu. Je lehce otíratelný, je možné jej vyrobit z vrbových, vinných nebo lipových proutků (pouze učitel). Ty jsou vloženy po kovové krabičky s víčkem. Musí mít otvor, který lze po práci uzavřít, nejlépe mechanicky dovřením víčka. Krabička s větvičkami se vloží do otevřeného ohně, aby byly zapáleny páry vycházející z otvoru víčka. Až přestanou páry hořet, otvor se uzavře (aby dřívka nepopraskala přístupem vzduchu) a nechá se vcelku vychladnout. Při správném postupu a kvalitě větviček je výsledná kvalita velmi podobná kupovaným.
 • Akrylátový šeps: většinou se používá v neředěném stavu, ale je ředitelný vodou. Po uschnutí se může stát nerozpustným vlivem zesíťování jeho molekul. Proto je nutné v případě potřísnění oděvu, vybavení nebo pokožky jej okamžitě omýt vodou. Jeho cena se pohybuje okolo 200 Kč / kg, je k dostání ve výtvarných potřebách i na internetu.

3.2 Materiály k práci:

 • Deska: sololitové (nebo ze silné lepenky) obdélníky 1x pro žáka (rozměr 30 x 22 cm).
 • Rámeček: nařezaná dřevěná lišta (nebo sololit či lepenka) 4x pro žáka (šířka 3 cm). Lišty mají zkosené strany, které přiléhají k vedlejším, jak je tomu na obrázku č. 1.
 • Šeps: Vlastní příprava, zdravotně nezávadný: křída šampaňská, nebo plavená, 80 g kožního klihu nebo 60 g želatiny / koupený, již přichystaný: akrylátový šeps. (pozn. vlastnosti, pořizovací cena, výhody a nevýhody jsou popsány v oddílu 3.1, Příprava šepsu)
 • Lepidlo: na dřevo, papír.
 • Černý uhel ke kreslení, širší (3–5 cm) štětce (4 ks).
 • Nástroje učitele: vodní lázeň (nádoba s teplou vodou) a křídový šeps / akrylátový šeps, fixativ (pastelový fixativ, nebo sprej na vlasy).
 • Nástroje žáka: noviny, štětce, pravítko, nůžky, tužka, barvy: emulzní, v tubách.
Vyhotovená deska s lištami (rozměr 30x22 cm)
Obrázek č. 1: Vyhotovená deska s lištami (rozměr 30 x 22 cm)
Autor díla: Hana Kostková

5. Pracovní postup:

Celkový čas: 225 min (5 x 45 min) při předem přichystaných deskách a lištách a přípravě vlastního šepsu.

1. hodina (45 min)

 • 10 minut: Krátké promítání s výkladem o obrazech a o postupu jejich malby
 • 10 minut: Ukázka hotového výrobku a postupu, jak jej dosáhnout, vysvětlení výtvarného úkolu
 • 10 minut: Rozdání desek a lišt, jejich podepsání ze zadní strany, přichystání lepení
 • 10 minut: Samostatná práce lepení lišt na novinách
 • 5 minut: Úklid po práci

2. hodina (45 min)

 • 20 minut: Příprava šepsu (popsána v oddílu 3.1, Příprava šepsu)
 • 20 minut: Podložení desky novinami. Samostatná práce nanesení šepsu (za tepla) štětcem na celou lícovou stranu desky s přilepenými lištami. Vrstvu klademe tenkou a po celé ploše a nevracíme se do tahu. Po zaschnutí je možné nanášet novou vrstvu, povrch je po zaschnutí bílý a sametově lesklý.
 • 5 minut: Úklid po práci

3. hodina (45 min)

 • 5 minut: Rozdání uhlů pro přípravnou kresbu
 • 15 minut: Provedení uhlové kresby na desku (uhel je možné smazat gumou, nejlépe plastickou). Kresba slouží pro vymezení objektů v ploše, výběr a rozvržení námětu.
 • 10 minut: Na větraném prostoru je nutné uhlovou kresbu zafixovat lakem ve spreji (nebo fixírkou), aby se následným působením vody nesmazala.
 • 5 minut: Úklid po práci

4. hodina (45 min)

 • 5 minut: Nachystání potřeb pro malbu, podložení desky novinami
 • 35 minut: Malba obrazu i s rámem vodovými barvami v tubě. Je možné volit postup kladení na povrch barvu v podobě past nebo lazur.
 • 5 minut: Úklid po práci

5. hodina (45 min)

 • 5 minut: Nachystání potřeb pro malbu, podložení desky novinami
 • 15 minut: Malba obrazu i s rámem vodovými barvami v tubě. Je možné volit postup kladení na povrch barvu v podobě past nebo lazur.
 • 10 minut: Odnesení hotového díla na vyčleněnou plochu (v případě pokračujícího schnutí ve vodorovné poloze), uklizení místa, vytvoření galerie
 • 15 minut: Vyhodnocení celého projektu, hodnocení jednotlivých děl
Vyhotovená deska s lištami (rozměr 30x22 cm)
Obrázek č. 2: Dílo žáka 2. třídy ZŠ
Autor díla: Hana Kostková

Smysl a cíl úkolu:

 • základní využití různých materiálů a jejich zkvalitnění pomocí uměleckého citu práce s jinými materiály;
 • úprava užitkového předmětu;
 • zvýšení citlivosti pro dekorativnost, obrazovou kulturu.

Kritéria hodnocení:

Důraz na nápad, správný postup vyhotovení a přesnost provedení, originalitu, celkové působení hotového díla

Závěr

Ze své praktické zkušenosti doporučuji přípravu šepsu uskutečnit před posluchači, tato část pro ně byla velice zajímavá. Je omyvatelný teplou vodou. V případě starších posluchačů je možné zadat i výrobu desky a rámečku, nebo přidat další kritéria pro výstavbu obrazu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Kostková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
30. 5. 2018
Příspěvek je zajímavou inspirací pro pedagogy do výuky výtvarné výchovy. ****

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Umění předešlých dob.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty