Odborný článek

Hry s padákem

18. 4. 2018 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Kateřina Pokorná

Anotace

Jedná se o pomocný materiál – zásobník pohybových her pro učitele mateřských škol a vedoucí sportovních kroužků. Jde o pohybové hry s padákem. Materiál je vhodný pro děti předškolního věku (4–6 let). Jednotlivé hry je možné vytisknout na karty a vytvořit si zásobník her. Zeleně je označeno, co říká učitel, modře jsou označeny motivační básničky, kurzívou, co je možné ve hře obměňovat.

Cíl

Děti se v průběhu cvičení seznamují s padákem zrakem (vnímání barev), sluchem (šustění, pocit větru) dotykem (šusťákový materiál) a zároveň zlepšují své vnímání těla v prostoru. Dále dochází k sociálnímu učení v podobě seznámení se se jmény či zopakování jmen. Společný pohyb vede ke společnému prožitku a neméně důležitá je také spolupráce celé skupiny, tedy nácvik týmové spolupráce. Padák rozvíjí smysl pro rytmus. Hry jsou vhodné k navození atmosféry (podzim, moře, …) či k rozvoji fantazie (příprava popcornu, vylíhnutí motýla z housenky, …). Hry s padákem jsou zábava a děti je mají rády. 

1) Měnička

Cíl: Seznamovací hra vhodná na začátek školního roku, kdy se děti seznamují s novými jmény dětí či si potřebují zopakovat po prázdninách jména dětí ve skupině. Dále je to hra vhodná pro nácvik spolupráce a vzájemné ohleduplnosti. Padák navozuje pocit větru, tedy vhodné hrát na podzim, kdy venku fouká vítr.

Pomůcky: padák

Instrukce: Děti stojí v kruhu a drží padák za úchyty. Učitel vždy řekne dvě jména dětí, která mají za úkol si na signál pod padákem vyměnit svá místa.

Učitel např. řekne: „Místa si vymění Eliška a Tomík.“ Všechny děti udělají dřep, stále drží úchyty padáku, a všichni společně počítají do tří. Na signál tři se zvedne padák, Tomík s Eliškou vyběhnou, a než padák spadne dolů, tak si rychle vymění místa.

Děti se pod padákem střetávají. Je potřeba jim neustále opakovat, ať dávají pozor, aby se nesrazily s kamarádem.

Varianta pro mladší děti, aby lépe pochopily princip hry: padák leží na zemi, děti stojí (sedí, klečí, dřepí, leží, …) okolo padáku. Učitel řekne dvě jména a ta si spolu vymění místa nad padákem.

2) Balonová pošta

Cíl: Seznamovací hra vhodná na začátek školního roku, kdy se děti seznamují s novými jmény dětí či si potřebují zopakovat po prázdninách jména dětí ve skupině. Dále je to hra vhodná pro nácvik týmové spolupráce. Prvek hry odstraňuje počáteční ostych dětí.

Pomůcky: padák a nafukovací míč

Instrukce: Děti stojí v kruhu a drží padák za úchyty. Učitel má nafukovací míč a hru začne tím, že říká: „Já, ..., posílám balon Aničce“ a hodí doprostřed padáku nafukovací míč. Děti musí vzájemně spolupracovat a společně padák naklánět tak, aby se míč opravdu dokutálel k Aničce. Jakmile se míč k Aničce dokutálí, ona ho vezme a vybere si kamaráda, kterému balon pošle, a pokračuje. „Já, Anička posílám balon Péťovi.“ atd.

3) Barvičky

Cíl: Týmová spolupráce, nácvik rozpoznávání barev či opakování barev, pocit – vítr

Pomůcky: padák

Instrukce: Děti stojí v kruhu a drží padák za poutka. Učitel vždy řekne barvu a děti, které se drží té barvy padáku, si spolu na signál vymění pod padákem místa. Učitel např. řekne: „Místa si vymění děti, které drží červenou barvu.“ Děti udělají dřep a společně napočítají do tří. Na tři se padák zvedne a ti, kteří se drží červené barvy na padáku, si spolu vymění místa. (viz instrukce ke hře Měnička).

4) Malířova paleta

Cíl: Opakování barev, kreativní myšlení, pocit – šustění listí

Pomůcky: padák

Instrukce: Děti stojí kolem padáku volně ležícího na zemi a učitel říká: „Všechny děti ví, která je žlutá barva.“ A všechny děti si stoupnou na žlutou barvu.

Varianta: „Každý malíř ví, jak namíchat fialovou barvu.“ A děti musí přemýšlet, na které dvě barvy si stoupnout, z kterých vznikne požadovaná barva. V tomto případě na modrou a červenou. Oranžovou vytvoříme smícháním žluté a červené, zelenou modré a žluté, …

Na závěr je možné si nějakou barvu, která nejde vytvořit, vymyslet. Např. stříbrnou (jen pro legraci).

5) Popcorn

Cíl: Týmová spolupráce a rozvoj představivosti

Pomůcky: padák a malé balonky

Instrukce: Děti se drží padáku, který je natažený a vypadá jako pánvička. Učitel říká: „Děti, co kdybychom si vyrobili popcorn.“ Děti obvykle v tento okamžik zajásají a učitel dá do padáku malé balonky a pokračuje. „Padák se nám proměnil v pánvičku, v které si osmažíme popcorn.“ Uděláme to tak, že mírně třeseme padákem a vydáváme zvuk pražení „sizle sizle“. Nejprve se snažíme udržet co nejvíce míčků (kukuřice) na pánvičce, aby se najedli všichni. Podruhé děti zkusí zvyšovat frekvenci třesení, až nakonec prudkým pohybem padáku vyhodí všechny balonky do vzduchu, jako když popcorn praská. Aktivita pokračuje do doby, kdy jsou všechny míčky z padáku pryč a popcorn je hotový.

6) Vulkán

Cíl: Týmová spolupráce a rozvoj představivosti (sopečná činnost)

Pomůcky: padák a 5–8 powerballů

Instrukce: Děti se drží padáku, který má uprostřed powerbally a dotýká se země. Děti dají na signál učitele padák nahoru a prudce dolů. To způsobí reakci, která vypadá jako vulkán. Aktivita se opakuje tak dlouho, dokud všechny powerbally nevyskočí ven z padáku.

7) Trychtýř

Cíl: Týmová spolupráce

Pomůcky: padák s dírkou uprostřed a malé balonky/míčky.

Instrukce: Děti drží padák v úrovni pasu. Učitel nasype do padáku míčky a děti se společným snažením a postupným nakláněním padáku snaží o to, aby co nejvíce míčků trychtýřem propadlo.

8) Větříček

Cíl: Zklidnění skupiny na konci hodiny či navození podzimní atmosféry (foukání větru)

Pomůcky: padák

Instrukce: Dívky drží padák v úrovni boků za úchyty a chlapci leží pod padákem na zádech.

Dívky postupným zvedáním a snižováním padáku vytváří vítr. Kluci se pod padákem nechávají ovívat. Po motivační básničce si chlapci vymění s dívkami místo a vše se opakuje. Dívky leží pod padákem a chlapci je ovívají a říkají motivační básničku.

Motivační básnička:

Foukej, foukej, větříčku,
shoď mi jednu hruštičku.
Shoď mi jednu nebo dvě,
budou sladké obě dvě.
(Lidová)

9) Vlnobití

Cíl: Navození letní atmosféry (moře, vlny). Opakování částí lidského těla a pravé a levé strany.

Pomůcky: padák

Instrukce: Děti postupně dělají nejprve malé a potom větší až největší vlny pohybem padáku nahoru a dolů. Pět dětí se prochází uprostřed padáku jako v moři a učitel jim dává úkoly: „Dotkni se pravým chodidlem zelené barvy, dotkni se levým kolenem modré barvy“, atd.

10) Motýl

Cíl: Cílem této hry je ukázat dětem, jak v přírodě probíhá proces přeměny housenky v motýla. Každé dítě si také vyzkouší, jaké je to být chvilku sám zabalený v padáku, tzv. zakuklený. Tato hra rozvíjí představivost a zároveň je to hra na zklidnění. Tuto hru je vhodné zařadit na konec cvičební jednotky.

Pomůcky: padák

Instrukce: Děti se postupně jedno po druhém doplazí jako housenky na padák. Ostatní děti je zbývajícím padákem přikryjí a tzv. do padáku „zakuklí“. Chvilku se počká (řekne se motivační básnička), pak se sami z padáku dostanou a mávají křídly. Vylíhne se z nich krásný motýl, který letí dokolečka kolem padáku.

Motivační básnička:

Housenka se zakuklila,
do vláken se zabalila.
Překvapení pro děti,
z kukly motýl vyletí.

Zdroj: https://www.promaminky.cz/rikadla-a-basnicky/o-zviratkach-12/rikanka-o-housence-2777

Učitel může proměnu komentovat. „Ó, podívejte se, vylíhl se nám překrásný motýlek, má růžovou barvu (dle trička), a jak vesele mává křidélky,“ atd. Děti mají hru rády a svou chvilku „slávy“ si užívají.

Varianta pro mladší děti, které mají strach ze tmy a samoty: mohou se společně zakuklit 3–4 děti.

Varianta se šátky: Do padáku je možné schovat ještě 2 šátky. Děti se doplazí na padák jako housenky, zakuklí se, najdou si křídla a vyletí ven mávajíce šátky jako křidélky.

11) Na kočku a na myš

Cíl: Cílem hry je rozvoj obratnosti a postřehu. Dále sociální učení – pomáhání slabšímu.

Pomůcky: padák

Instrukce: Děti klečí v kroužku na zemi a přidržují padák. Jedno dítě je MYŠ, snaží se pod padákem plazit se a schovat tak, aby ho druhé dítě-KOČKA, které běhá na padáku, nechytilo. Děti okolo padáku mohou padák mírně nadzvedávat, aby myšce pomohly utéct.

12) Na sochy

Cíl: Cílem hry je zábava a dobrý pocit z pohybu.

Pomůcky: padák

Instrukce: Děti se drží napnutého padáku pravou rukou a chodí/běží dokolečka. Hraje hudba. Když se hudba zastaví, musí se zastavit i děti a stanou se z nich nehybné sochy. Když hudba začne opět hrát, dají se opět do pohybu. Hraje se tak dlouho, dokud to děti baví.

Varianta: S každým zastavením hudby se může změnit směr chůze/běhu.

13) Houba

Cíl: Týmová spolupráce, zklidnění skupiny či motivační navození atmosféry (sbírání hub)

Pomůcky: padák

Instrukce: Děti ze dřepu na signál zvednou padák co nejvýš, naberou pod padák vzduch, prudkým pohybem k zemi stlačí padák k zemi a rukama pevně udrží u země, aby neunikl vzduch.

Varianta: mohou se schovat pod padák a zabránit úniku vzduchu zevnitř tak, že si sednou zevnitř na kraj padáku. Padák v tento okamžik vypadá jako houba.

Motivační básnička pro vytvoření houby:

Hádaly se houby,
hádaly se v lese.
Kterou z nich si houbař
v košíku odnese.

Zdroj: http://www.predskolaci.cz/hadaly-se-houby/750

Děti dokončí básničku, padák uvolní a houba splaskne.

A už kráčí lesem
houbař kudrnatý,
Nevzal ani jednu.
Byly jedovatý.

14) Medúza

Cíl: Týmová spolupráce, zklidnění skupiny či navození letní atmosféry (moře), rozvoj fantazie (padák připomíná pohyb medúzy)

Pomůcky: padák

Instrukce: Děti zvedají ze dřepu padák nahoru a dolů, po každém zvednutí udělají krok do středu a medúza se zvyšuje. Po pěti krocích se všichni schovají pod padák.

15) Zvedni a pusť

Cíl: Zakončení cvičení s padákem či navození podzimní atmosféry (foukání větru)

Pomůcky: padák

Instrukce: Děti zvednou na povel padák do vzduchu a na povel ho pustí a nechají ulétnout. Učitel ho chytne a uklidí.

Reflexe

Zásobník pohybových her. Hry s padákem pravidelně využívám v hodinách sportovního kroužku. Jednotlivé hry je možné řadit do výuky dle aktuální situace a rozpoložení dětí.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Kateřina Pokorná

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
18. 4. 2018
Velmi pěkné náměty na hry s padákem využitelné v MŠ. Stručný a výstižný popis her.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích: