Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – linky tísňového volání
Odborný článek

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – linky tísňového volání

1. 11. 2017 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Martina Talichová

Anotace

Od zavedení nových kurikulárních dokumentů se problematika Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU) stala nedílnou součástí vzdělávání od mateřských až po střední školy. V roce 2013 v rámci revize rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání navíc došlo k větší specifikaci a rozšíření této problematiky. Hasičský záchranný sbor ČR jako odborný garant si velice dobře uvědomuje náročnost koncepční přípravy na výuku a snaží se v maximální možné míře podporovat vyučující v jejich náročné práci.

V rámci pravidelného cyklu článků věnovaných problematice ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí přinášíme druhé téma zaměřené na přivolání pomoci, znalost linek tísňového volání, ovládání základního způsobu komunikace s operátory. Věříme, že vyučující informace využijí jako vhodnou doplňkovou pomůcku k plánování a realizaci výuky.

V minulém článku jsme nastínili, jak žákům představit jednotlivé záchranné složky, tj. hasiče, policisty, zdravotní záchranáře a obecní/městské policisty. Níže se budeme věnovat jejich správnému a účinnému přivolání v případě potřeby.

Hlavním cílem výuky je objasnit žákům skutečnost, že každý člověk se může stát svědkem, přímým účastníkem nebo i postiženým nějaké mimořádné události, která ohrožuje zdraví či život jeho nebo někoho dalšího, majetek nebo životní prostředí. Naučit žáky, že je velmi důležité umět si v takové situaci poradit, nezpanikařit, ale rychle a správně přivolat potřebnou pomoc.

Linky tísňového volání:

 • 112 – jednotné evropské číslo tísňového volání, použít v případě, když je třeba asistence více záchranných složek najednou (např. složitá dopravní nehoda) anebo když si volající není jistý, kterou složku má kontaktovat. Tato tísňová linka funguje v celé Evropské unii a postupně se zavádí i v dalších státech;
 • 150 – Hasičský záchranný sbor ČR;
 • 155 – Zdravotnická záchranná služba;
 • 158 – Policie ČR;
 • 156 – Obecní/městská policie.

Volání na čísla 150, 155, 156 a 158 je z pevných telefonních linek, mobilních telefonů i veřejných telefonních automatů bezplatné, v případě předplacených SIM karet je nutné mít na kartě alespoň minimální kredit.

Volání na číslo 112 je rovněž bezplatné, v mobilním telefonu není nutné mít nabitý kredit, lze volat bez vložené SIM karty. Chybí-li signál příslušného operátora, postačí signál jiného (dojde k automatickému přesměrování), v zahraničí je možné volat i bez aktivovaného roamingu, je možné volat i přes zamčenou klávesnici, operátoři této linky hovoří světovými jazyky (minimálně anglicky a německy).

Vhodnou pomůckou k výuce tohoto tématu může být příručka „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“, která byla v roce 2005 zdarma distribuována na všechny ZŠ včetně dvou doprovodných videokazet. Jedna z kapitol (od strany 91) se zabývá problematikou linek tísňového volání. Příručka včetně obou filmů je volně ke stažení na stránkách HZS ČR (http://www.hzscr.cz/clanek/prirucky-analyzy-a-metodiky-prevence-v-pozarni-ochrane.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d).

Pro zpestření výuky a účinnější zapamatování čísel linek tísňového volání lze použít podpůrný obrázkový materiál, který naleznete na těchto odkazech (http://www.hasik.cz/publikace/download.html; https://www.zachranny-kruh.cz/projektove-vyucovani/). Vše je zde volně ke stažení.

Na níže uvedené webové stránce je možné si se žáky vyzkoušet praktický nácvik volání na tísňové linky pomocí animovaného multimediálního programu Tísňomat. Aplikace je vhodná jak pro první, tak i druhý stupeň ZŠ (http://www.zachranny-kruh.cz/pro-skoly/interaktivni-multimedialni-ucebnice/tisnomat.html).

Jak volat na tísňovou linku:

 • Zachovat klid, najít si bezpečné místo k volání (mimo vozovku, dál od ohně apod.), vytočit správně číslo tísňové linky a vyčkat na přihlášení operátora;
 • Stručně informovat o tom, co se stalo (co je ohroženo nebo zasaženo, jaký je počet postižených – tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat), kde se událost stala (např. adresa, číslo silnice, kilometr, směr jízdy, popřípadě bližší určení ve volném terénu – tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události), sdělit, kdo volá (své jméno a číslo telefonu, ze kterého je voláno);
 • Věcně odpovídat na doplňující otázky operátora;
 • Vždy vyčkat na ukončení telefonátu operátorem, nezavěšovat jako první;
 • Postupovat podle pokynů a rad operátora;
 • Ponechat si telefonní linku volnou pro další komunikaci s operátorem (zjištění dalších informací nebo poskytnutí dalších rad);
 • Pokud se situace na místě změní (zhorší nebo zlepší), zavolat znovu na tísňovou linku a podat o aktuální situaci zprávu.

Pro druhý stupeň ZŠ a SŠ může být dalším vhodným pomocníkem k výuce publikace „Víš, odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112?“. Je to příručka pro správné určení mimořádné události, návod, jak konkretizovat místo v obci, na silnici, železnici či v přírodě ve volném terénu nebo na vodních tocích. Naleznete ji na odkaze – http://www.hzscr.cz/clanek/prirucky-letaky-a-materialy.aspx.

Závěrem je potřeba žákům zdůraznit, že zneužití tísňových linek je trestný čin. Jejich blokování či zlomyslné volání je pokutováno. Je potřeba, aby si žáci uvědomili, že vyjetí záchranářů k nahlášené neexistující události je rizikové, neboť mohou záchranáři chybět jinde, kde je jich skutečně zapotřebí. Takovou nezodpovědností se může oddálit pomoc lidem, kteří ji v dané chvíli budou opravdu potřebovat.

Začlenění této problematiky v RVP ZV: Člověk a jeho svět: Člověk a jeho zdraví – ČJS-3-5-03 – chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i jiné, ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek. Učivo: přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku; Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví – Učivo: dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – (tísňové volání, zajištění bezpečnosti).

Důležité pro 1. stupeň ZŠ:

 • Žák umí telefonní čísla linek tísňového volání a ví, které záchranné složce patří;
 • Žák zná zásady správného volání na tísňovou linku (co, kde, kdo);
 • Žák určí vhodné číslo tísňové linky dle modelové situace;
 • Žák chápe nebezpečí zneužívání tísňové linky.

Důležité pro 2. stupeň ZŠ:

 • Žák chápe problematiku z prvního stupně a rozvíjí své znalosti dál;
 • Žák rozpozná důležité informace k nahlášení události na tísňovou linku (orientační body, popis události, počet zraněných apod.);
 • Žák ví, že nebude přerušovat hovor jako první, nebude následně blokovat telefon dalšími hovory ani ho vypínat.

Za vaši zpětnou vazbu budeme velmi rádi, prosím neváhejte se na nás obrátit, odpovíme na vaše případné dotazy či připomínky.

Autor: kpt. Mgr. Martina Talichová
Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení – oddělení instruktáží a školení
MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
E-mail: martina.talichova@grh.izscr.cz

www. hzscr.cz

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Martina Talichová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Cyklus článků Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.
Ostatní články seriálu:

Téma článku:

Ochrana člověka za mimořádných událostí