Odborný článek

Zdravotní cvičení

Anotace

Tuto lekci jsem připravila na zdravotní cvičení. Vkládám zde dvě lekce soustředěné na záda – skoliózu páteře a zvětšenou hrudní kyfózu neboli kulatá záda. Lekce je přizpůsobená dětem staršího předškolního věku. Snažím se rozvíjet pohyblivost v oblasti hrudní páteře, protahovat prsní svaly a posílit mezilopatkové svaly a samozřejmě správné držení těla. Dále také cvičíme celkové zpevnění svalového korzetu trupu, protahujeme svalstvo a procvičujeme správné dýchání.

Cíl

Cílem tohoto zdravotního cvičení je zaměřit se na problémy se skoliózou páteře a zvětšenou hrudní kyfózou neboli kulatými zády. 

Nejprve se všichni posadíme do tureckého sedu a ukážeme si, jak vypadá správné držení těla. Posadíme se tedy do tureckého sedu, hlavu máme vzpřímenou, ramena stáhneme dolů a do šířky, lopatky tlačíme k sobě a břicho stáhneme.

Povíme si, co to znamená, když má někdo skoliózu páteře, a jak jí může předejít – pravidelný cvičením. 

Hra: Na dynamickou hudbu budou děti poskakovat, běhat ve třech rychlostech podle pokynů (1 – pomalu, 2 – o trochu rychleji, 3 – rychle), pochodovat jako roboti, chodit v kruhu a zakopávat nebo s přednožením do úrovně pasu atd.

Hlavní část

Kondiční část-

1. Leh na břiše, hlavou se opřeme o čelo a připažíme. Přitahujeme lopatky směrem k páteři, zatímco ramena táhneme dolů. Opakujeme 6krát.

Autor díla: Veronika Lorgerová

2. Vzpor klečmo, podpor na předloktí

3. Vzpor klečmo (kočka) – ohnutě a prohnutě

4. Vzpor klečmo (kočka) – úklony

Vyrovnávací část

1. Leh na zádech, jednu nohu máme pokrčenou, druhou zvedneme lehce nad zem, ruce necháme ležet podél těla. Nataženou nohu zvedneme nahoru s napnutým kolenem a přitaženou špičkou. Rukama lehce pokrčené koleno přitáhneme k hrudníku a vydržíme bez zvednutí bederní páteře z podložky v této poloze několik sekund.

Povolíme a opakujeme s druhou nohou – 3krát každá noha.

Autor díla: Veronika Lorgerová

2. Leh na zádech, rukama se přidržujeme kolen. Bez záklonu šíje přitáhneme kolena k hrudníku a tlačíme jimi do dlaní. Jen s lehkým odlehčením pánve, bez kulatých zad. Opakujeme 6krát.

Autor díla: Veronika Lorgerová

3. Leh na břiše, hlavou se opřeme o čelo, lokty svírající pravý úhel zvedneme do výše ramen. Bez prohnutí bederní páteře zvedneme hlavu, ruce a horní část hrudníku nad podložku. Lopatky se snažíme stáhnout k sobě a vydržet několik sekund.

Autor díla: Veronika Lorgerová

4. V sedu na gymballu, paže skrčíme v loktech tak, že prsty levé ruky spočívají na pravém rameni, a naopak. Hlavu se snažíme co nejvíce vysunout za bradou vpřed, ale ramena táhneme dozadu. Poté hlavu zasuneme zpět a směrem dopředu tlačíme zase lokty.

Autor díla: Veronika Lorgerová

5. V sedu na gymballu, s vyrovnanými zády si přisedneme levou ruku, zatímco pravou ruku položíme přes temeno hlavy nad levé ucho. Hlavou opatrně ukloníme doprava a tlačíme jí do ruky. Variací tohoto cviku je uklonění hlavy směrem k pravému rameni. V obou pozicích několik sekund setrvat.

Autor díla: Veronika Lorgerová

... další cviky na předejití skoliózy či její odbourání 

6. V lehu vzpažte, zpevněte tělo a současně vytáhněte co nejdál pravou paži a pravou dolní končetinu. Pozici pravidelně měňte! Cvičení můžete provést také tak, že vytáhnete střídavě pravou paži a levou dolní končetinu. Opakujeme 10–20krát.

Autor díla: Veronika Lorgerová

7. Leh pokrčmo, současně položte kolena vlevo na zem vedle těla a hlavu vytočte vpravo. Ramena a lopatky jsou po celou dobu přitisknuty k zemi, paže v upažení. Strany střídáme. Opakujeme 8–10krát.

Autor díla: Veronika Lorgerová

8. Leh na břiše, dolní končetiny mírně od sebe, horní končetiny pokrčit, ruce pod čelo tak, že se prsty vzájemně překrývají. S nádechem zvednout mírně hlavu a trup od podložky a s nádechem provést úklon vlevo (vpravo). Opakujeme 8–10krát.

Autor díla: Veronika Lorgerová

9. V lehu na břiše plížení vpřed a plížení po oblouku. Souhlasné polohy jsou vždy na stejné straně trupu. Zkuste i lezení střídavě paže a nohy ve vzporu klečmo.

Autor díla: Veronika Lorgerová

10. Turecký sed, ruce v týl. S výdechem proveďte úklony vpravo (vlevo). Úklony můžete provést i s mírným hrudním záklonem. Opakujeme 5–6krát.

Autor díla: Veronika Lorgerová

Na závěr – Panenka

Záměr pedagoga: Procvičení jednoduchých pohybů paží, hlavy, trupu, relaxace. Uvolnění svalstva, klidné dýchání.

Učitelka předvádí strnulé pohyby panenky. Postupně přerušovaně pohybuje jednotlivými částmi těla. Děti po učitelce pohyby opakují. Důležité je zde uvědomění si jednotlivých částí těla, uvolnění.

Popis hry: Děti stojí volně rozptýlené po herně a pohybem vyjadřují obsah říkanky. Pohyby rukou, kývání hlavou, úklony, dřep. U malých dětí je vhodné využití různých říkanek. Například:

Panenka

Panenka se hýbe ráda,
rozhýbe i kamaráda.
Hlava, ruce, nohy, teď!
Rozhýbeme celý svět!

Panenka se unavila,
tělo na zem položila.
Na polštářku hlava leží,
spinká se jí jako v peří.

(autor: Iva Burešová)

pozn. Učitelka mluví klidným melodickým hlasem. Děti mají mít pocit klidu a uvolnění. 

Relaxační dechové cvičení

Záměr pedagoga: Procvičování všech druhů dýchání, prodlužování dechu, nádech nosem, výdech ústy, nádech jednou dírkou nosu, výdech druhou dírkou nosu, zadržování dechu, klidné a zrychlené dýchání.

Metodický postup: Děti si lehnou na koberec (v dobře vyvětrané místnosti se zapnutým inhalátorem a relaxační hudbou podbarvenou zurčícím potůčkem a klidně tekoucí vodou) do kruhu hlavami k sobě. Začínáme chechtajícím broučkem (děti leží na zádech a třepou ručičkami a nožičkami a hlasitě se chechtají), který se pomalu uklidňuje, až tiše leží na zádech, poklidně dýchá a slyší, jak po louce jdou cvrčci (vyslovují cčcčcčcčcčcčcčcčcčcčcčcc – nejdříve pomalu a postupně zrychlovat), dále slyší koroptev (tktktktktktktkttktktktk) a čmeláky (ňňňňňňňmoóóóó), v dálce jsou slyšet zvony (óóóóóóóóóóómmmmmmmm).

pozn. Dbát na správný nádech nosem. Nevydechovat příliš dlouho, aby děti postupně nepřidechovaly.

_____________________________________________________________

Nyní si povíme o dalším zdravotním problému, který může také nastat, opět se zády a tentokrát – kulatá záda neboli zvětšená hrudní kyfóza.

Opět si sesedneme s dětmi do tureckého sedu do kruhu. Popovídáme si o správném držení těla, hned si toto držení vyzkoušíme v tureckém sedu (hlava vzpřímená, ramena stažená dolů a do šířky, lopatky tlačíme k sobě, stáhnuté břicho), a také si vyzkoušíme správné držení těla při chůzi – s knihou na hlavě.

Hra: Na dynamickou hudbu budou děti pobíhat po tělocvičně či třídě dle zadaného úkolu (běh, zakopávání, skipping, poskoky atd.) a na přerušení hudby nebo písknutí se prudce zastaví a udělají – stronzo! Poté budou opět pokračovat v zadaném úkolu. Hru končíme uvolňovacími cviky:

1. stoj rozkročný, upažit, přenášíme knihu z levé do pravé ruky – 6krát

Autor díla: Veronika Lorgerová

2. stoj rozkročný, boční kruhu s knihou – 6krát

Autor díla: Veronika Lorgerová

3. stoj rozkročný, upažit, přenášení váhy vpravo, vlevo – 6krát

Autor díla: Veronika Lorgerová

4. stoj rozkročný, upažit, hluboký předklon, levou rukou se dotknout pravé špičky a vzpřímit – 6krát

Autor díla: Veronika Lorgerová

Hlavní část

  • rozmístím podložky po tělocvičně či třídě a každé dítě se k jedné postaví
  • při cvičení pustím pomalejší hudbu
  • provedeme speciální cvičení – vyrovnávací na protažení prsních svalů a kondiční na posílení svalstva v oblasti hrudní páteře
  • při některých cvicích použijeme gymbally
  • cviky provádíme pomalu, pravidelně u toho dýcháme

Vyrovnávací cviky – protažení prsních svalů

1.  Leh na břiše, vzpažit s dlaněmi nad zem – střídavě zdvihat pravou a levou ruku, pak obě nad úroveň hlavy – opakujeme každou ruku 4krát, obě ruce 4krát

Autor díla: Veronika Lorgerová

2. Leh na břiše, hřbety rukou pod čelem – mírný hrudní záklon se současným vzpažením – výdrž 3 s a zpět – opakujeme 4krát

Autor díla: Veronika Lorgerová

3. Vzpor klečmo – rotace trupu vpravo, pak vlevo se současným upažením souhlasné paže – hlava následuje paži – opakujeme 5krát každou stranu

Autor díla: Veronika Lorgerová

4. Sed, zatažené břicho, upažit povýš – zatlačit paže co nejvíce vzad – výdrž 5 s a poté povolit (položit ruce na stehna) – opakujeme 6krát

Autor díla: Veronika Lorgerová

5. Klek pokrčmo, předpažit a opřít se o míč – prohnutí v oblasti hrudní páteře (tlačit hrudník k zemi) – výdrž a uvolnit do kleku sedmo – opakujeme 5krát

Autor díla: Veronika Lorgerová

6. Klek sedmo, přepažit a uchopit míč po stranách – rotace trupu vpravo, pak vlevo – každou stranu 4krát

Autor díla: Veronika Lorgerová

7. Sed na míči – krůčky vpřed se dostaneme do lehu, nohy pokrčené, předpažit – střídavě upažujeme vzad pravou, levou paží – každá paže 5krát

Autor díla: Veronika Lorgerová

8. Sed na míči – krůčky vpřed se dostaneme do lehu, nohy pokrčené, upažíme a položíme ruce na míč, houpeme se pomalu v kolenou vpřed, vzad, do stran. Výdrž každý podle sebe.

Autor díla: Veronika Lorgerová

Kondiční cviky – posílení zádových a mezilopatkových svalů

9. Klek, ruce v týl, břichem se opřeme o míč a předkloníme – mírné zdvihy hrudníku. Opakujeme 6krát.

Autor díla: Veronika Lorgerová

10. Leh na břiše, upažit pokrčmo (svícen) – paže současně zvedáme vzhůru od podložky. Opakujeme 6krát.

Autor díla: Veronika Lorgerová

11. Turecký sed, vzpažit – stahujeme paže současně dolů do upažení pokrčmo předloktí vzhůru, lopatky tlačíme k sobě – opakujeme 6krát

Autor díla: Veronika Lorgerová

Na závěr – HRA

Vytvoříme dvě družstva, která se postaví do zástupu ve stoji rozkročném. První z družstva drží knihu, kterou si budou posílat nad hlavou. Poslední z družstva s knihou podleze pod nohama před prvního a znovu posílá knihu. Hra končí, až se celé družstvo dopraví ke kuželu – do cíle.

Autor díla: Veronika Lorgerová

Reflexe

Zdravotní cviky zvládly všechny věkové kategorie. Nejedná se o náročné cviky, takže si děti při nich nemohou ublížit, pouze se správně protáhnou a naučí se správnému držení těla.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Lorgerová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
4. 1. 2018
Článek je vhodný pro práci s dětmi PŠV.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých