Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Komunikace klient–server (CS Unplagged)
Odborný článek

Komunikace klient–server (CS Unplagged)

20. 12. 2017 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Petr Brand

Anotace

Článek popisuje možnou aktivitu v hodinách informační technologie a přibližuje výukovou aktivitu, která využívá metody CS Unpluged. Tato metoda se zaměřuje na vyučování počítačových technologií bez použití počítačů a snaží se přiblížit činnosti počítače tím, že místo počítače vykonávají činnosti sami žáci. Tato práce vznikla při studiu Informačních technologii na PedF UK.

Aktivita zaměřená na procvičení komunikace mezi počítači v režimu klientserver. Využívá metody CS Unplagged (věda o počítačích bez počítačů). Tato metoda se snaží poskytnout možnost vyzkoušet si aktivity, které dělá počítač. Umožní to lepší pochopení činností počítače. 

Popis:

Komunikace v režimu klientserver spočívá v dotazech, které vytváří klient, a odpovědích, které vytváří server. Klient je odkázán na fungování serveru a bez jeho odpovědi nemůže sám rozhodovat. Aktivita simuluje tuto komunikaci. Umožňuje tak žákům lepší pochopení toku dat v počítačové síti a závislosti klientských PC na serverech.

Předpokládané znalosti:

 • princip fungování klientserver
 • základy algoritmizace

Doporučené pro:

 • 2. stupeň základních škol
 • SOU, SOŠ, 4letá gymnázia

Potřebné materiály:

K aktivitě je vhodné vytvořit pracovní listy dle vlastního uvážení (tématu komunikace). Další materiály nejsou funkčně závislé.

Pravidla:

 1. klient nesmí sám nic řešit, pouze zadává dotazy a vykonává instrukce serveru;
 2. server nesmí přijímat víc dotazů, vždy zpracovává pouze jeden, a dokud ho nedokončí, nepřijme další;
 3. klienti dávají dotazy serveru postupně, nepředbíhají se a čekají „ve frontě“;
 4. klient smí dát pouze jeden dotaz, pro další dotazy se musí zařadit na konec fronty.

Provedení:

 1. žáci jsou seznámeni s aktivitou, vysvětlili se jim pravidla a úkoly;
 2. je vybrán zástupce serveru (jeden žák, popřípadě učitel);
 3. ostatní dostali instrukce (popřípadě pracovní listy);
 4. probíhá samotná aktivita (plnění úkolů, nebo pracovního listu);
 5. diskuze nad výhodami a nedostatky tohoto principu komunikace.

Příklad provedení

Pomůcky:

 • registrační formulář
 • přihlašovací formulář
 • značka „přihlášen“

Popis:

Klient se chce přihlásit do systému. K tomu je potřeba, aby se registroval (uživatelské jméno a heslo). Po registraci bude klient veden v seznamu, poté může vyplnit přihlašovací formulář a přihlásit se.

Server vede v evidenci registrace (nabízí registrační formulář klientům) a ověřuje přihlašování (kontroluje přihlašovací formuláře s registračními). Pokud je shoda přihlašovacího jména a hesla na přihlašovacím formuláři s registračním, dá klientovi status „přihlášen“.

Předpokládaný postup:

 1. klient se chce registrovat;
 2. server poskytne registrační formulář;
 3. klient vyplní registrační formulář;
 4. server uloží registrační formulář;
 5. klient se chce přihlásit;
 6. server poskytne přihlašovací formulář;
 7. klient vyplní přihlašovací formulář;
 8. server porovná přihlašovací údaje s registracemi;
 9. pokud přihlašovací údaje souhlasí s registračními, předá klientovi značku „přihlášen“.

Pozn.: klient nesmí udělat více bodů za sebou, při každé činnosti musí přijít na řadu. Server může zpracovávat vždy jenom jeden požadavek.

Možná témata k diskuzi:

 • Jak zlepšit efektivitu práce?
 • Jak zrychlit odbavování klientů ve frontě?

Vzory formulářů:

Registrační formulář

Jméno:......................................................................................................................................

Heslo:.......................................................................................................................................

 

Přihlašovací formulář

Jméno:......................................................................................................................................

Heslo:.......................................................................................................................................

 

PŘIHLÁŠEN

Pozn.: rámečky rozmnožte, vytiskněte a dejte k dispozici žákům, kteří budou reprezentovat servery.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
20. 12. 2017
Technika CS Unpluged není příliš známá. Umožňuje pochopit principy počítačových systémů, které jsou skryté "pod povrchem" i žákům s nedostatkem technické představivosti. Může sloužit jako docela příjemné zpestření výuky. Možná, že žáci objeví podobné principy, jako je kooperace klient - server i reálném životě (čekárna u lékaře, na poště, apod.).

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.