Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Jak na obrázky v prezentacích II
Odborný článek

Jak na obrázky v prezentacích II

23. 11. 2017 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Petr Němec

Anotace

Článek je druhým dílem v sérii dvou článku, které se věnují základním činnostem při práci s obrázky v prezentacích. První díl s názvem Jak na obrázky v prezentacích I je zaměřen na činnosti vložení, změna velikosti, otočení, překlopení, oříznutí, úpravy, tento druhý díl s názvem Jak na obrázky v prezentacích II se věnuje činnostem, které slouží k uspořádání objektů (zarovnání).

V prvním dílu s názvem Jak na obrázky v prezentacích I jsme si popsali základní činnosti při práci s obrázky v prezentacích – vložení, změna velikosti, otočení, překlopení, oříznutí, úpravy. V druhém dílu s názvem Jak na obrázky v prezentacích II si ukážeme některé činnosti, které slouží k uspořádání objektů – zarovnání, rozmístění, pořadí. 

Představme si situaci, že budeme chtít umístit na jeden snímek tři obrázky, které jsme pořídili digitálním fotoaparátem (mobilním telefonem). Tyto obrázky máme uložené na ploše Windows.

Jak vložit obrázek na snímek jsme si ukázali v 1. dílu (Jak na obrázky v prezentacích I), vkládáme-li tři obrázky, stačí je všechny tři naráz označit a tažením vložit na snímek.  

Vložení tří obrázků
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Dalším krokem bude jejich zmenšení, které provedeme ihned po vložení (jsou stále označeny všechny tři obrázky) tak, že změníme velikost jednoho obrázku (kteréhokoliv), ostatní se automaticky změní ve stejném měřítku.

Zmenšení tří obrázků
Autor díla: Mgr. Petr Němec 

Nyní již přistoupíme k činnostem, které si chceme v tomto článku představit a naučit se používat.

Zarovnání

Se zarovnáváním jste se již setkali při úpravách textu (vlevo, vpravo, na střed a do bloku), používá se i při práci s obrázky. Nástroj nalezneme na kartě FORMÁT – Zarovnat.

možnosti zarovnání
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Použití nástroje si ukážeme na příkladu 3 obrázků, které chceme uspořádat na snímek tak, aby byly stejně vysoko (viz následující obrázek).

požadované uspořádání obrázků na snímku
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Použijeme tedy nástroj Zarovnat. Nejdříve všechny tři obrázky označíme (tažením, popř. pomocí klikání na obrázky za současného držení CTRL) a na kartě FORMÁT zvolíme nástroj Zarovnat. V tomto případě zarovnáváme obrázky vůči sobě.

zarovnání obrázků
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Mají-li být obrázky stejně vysoko, zvolíme položku Zarovnat nahoru:

zarovnání nahoru
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Obdobně bychom postupovali při zarovnání dolů, doleva, doprava, na střed a doprostřed. Další problém, který je potřeba vyřešit, jsou různé mezery mezi zarovnanými obrázky.

Rozmístění

Tento nástroj umožní rozmístit obrázky na snímku vodorovně či svisle (pracuje s velikostí mezer mezi obrázky a okraji snímku). Nástroj funguje ve dvou režimech: rozmístění obrázků vzhledem k sobě a rozmístění obrázků vzhledem ke snímku

Rozmístění obrázků vzhledem k sobě ponechá pozici krajních obrázků, pozici obrázku (obrázků) mezi nimi upraví tak, aby všechny mezery byly stejné.

rozmístění obrázků vzhledem k sobě
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Rozmístění obrázků vzhledem ke snímku upraví pozici všech obrázků tak, aby všechny mezery (i od okrajů snímku) byly stejné.

rozmístění obrázků vzhledem ke snímku
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Rozmístění obrázků vůči sobě můžeme provést i pomocí myši, kdy postupnou manipulací s obrázky (v našem případě ve vodorovném směru) docílíme stavu, kdy nám program pomocí čar a šipek zobrazí informaci, že jsou obrázky zarovnány.

vodorovné rozmístění obrázků na snímku

Autor díla: Mgr. Petr Němec

Poslední činnost, kterou si ukážeme, je práce s překryvem obrázků.

Pořadí

Jestliže vložíme na snímek více objektů (obrázků, schémat, atd.), které se budou překrývat, úplně vzadu (dole) bude objekt, který jsme vložili jako první. Zcela vepředu (nahoře) bude objekt, který jsme na snímek vložili jako poslední. Jestliže potřebujeme toto pořadí změnit, použijeme nástroj Přenést blíž (Přenést dál), který nalezneme na kartě FORMÁT.

nástroj na práci s pořadím
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Představme si nyní situaci, že budeme chtít umístit na jeden snímek tři obrázky tak, aby se částečně překrývaly (viz následující obrázek):

snímek s překrývajícími se obrázky
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Nejdříve na snímek vložíme 3 uvedené obrázky, zmenšíme je, zarovnáme a rozmístíme (dle předchozího návodu). Snímek bude vypadat obdobně, jak je uvedeno na následujícím obrázku.

snímek před změnou pořadí obrázků
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Nyní již zbývá dolní obrázek přesunout před levý horní obrázek. Tuto akci provedeme tak, že označíme dolní obrázek, a buď z Karty FORMÁT, nebo stiskem pravého tlačítka myši na dolním obrázku ho Přeneseme blíž. Je zde i možnost Přenést do popředí, která vybraný obrázek přesune před všechny obrázky na snímku. Analogicky funguje možnost Přenést dál a Přenést do pozadí (za všechny obrázky na snímku).

změna pořadí dolního obrázku pomocí myši
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Závěr

V tomto článku jsme si uvedli činnosti, které nám pomohou při zarovnání, rozmístění a změně pořadí obrázků na snímku. Jedná se o časté a důležité akce, které s obrázky v prezentacích provádíme.

Troufnu si říci, že obrázky a další grafické objekty jsou nosnou částí prezentací. Každý, kdo vytváří prezentace, pracuje s obrázky a potřebuje zvládat alespoň ty činnosti, které jsem v obou článcích popsal.

Závěrem si čtenářům dovolím popřát, aby díky sérii článků o práci s obrázky v prezentacích byly jejich prezentace pro posluchače zajímavější a přitažlivější.

Print screeny byly zpracovány v programu PowerPoint.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Petr Němec

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
23. 11. 2017
Druhý autorův článek doplňuje první o použití dalších nástrojů týkajících se vložení a zarovnání fotografií do snímku prezentace. Je to dobrým přínosem pro ty z užívatelů, kteří se vyhýbají zkoumání všech dostupných nástrojů programového prostředí a při tvorbě prezentace se omezují pouze na základní funkce.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.