Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Výchova ke zdraví
Odborný článek

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Výchova ke zdraví

14. 3. 2017 Základní vzdělávání
Autor
PaedDr. Jan Tupý

Anotace

Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy na úrovni minimální, optimální a excelentní. Každá úloha obsahuje vzorové řešení, metodický komentář a žákovské řešení. Ilustrativní úlohy a metodické návody mohou pomoci učitelům s naplňováním vzdělávacího obsahu a výběrem učiva vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví pro vybrané očekávané výstupy.

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví (VkZ) představuje v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) tu část vzdělávací nabídky, která by měla rozvíjet vztah žáků ke zdraví, a upevňovat jejich základní vědomosti i praktické dovednosti vedoucí k preventivní podpoře a ochraně zdraví.

K ověření těchto znalostí a dovedností by měly mimo jiné sloužit i ilustrativní úlohy ke standardům základního vzdělávání ve vzdělávacím oboru RVP ZV Výchova ke zdraví. Standardy vznikly jako konkretizace očekávaných výstupů a ilustrativní úlohy mají přispět k posouzení úrovně zvládnutí těchto standardů na konci základního vzdělávání.

Předkládaný materiál "Metodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání - Výchova ke zdraví" obsahuje 80 ilustrativních úloh k 16 očekávaným výstupům (16 tématům). Každé téma je uvedeno charakteristikou, která přibližuje jeho důležitost a specifika vzhledem ke vzdělávání žáků ZŠ. Dále je vždy uveden očekávaný výstup z RVP ZV, příslušné standardy a ilustrativní úlohy na úrovní minimální - optimální - excelentní.

Každá ilustrativní úloha nabízí správné řešení a metodické komentáře, které obsahují didaktické pokyny k vhodným postupům ve výuce, k zadávání a vyhodnocování úloh. U některých ilustrativních úloh jsou předkládány zkušenosti ze škol (typické žákovské řešení) nebo poznatky z šetření  (viz dále). Současně mohou být metodické komentáře vodítkem pro samostatnou přípravu úloh a jejich vyhodnocování učitelem na daných úrovních obtížnosti.

Původních 16 ilustračních úloh na minimální úrovni, které vznikly v roce 2014, bylo na konci školního roku 2014/2015 ověřeno na vzorku 910 žáků (459 dívek a 451 chlapců) 9. ročníků z 29 základních škol v 5 krajích ČR. Šetření realizovala PedF UP v Olomouci jako „Výzkum úrovně osvojeného kurikula žáky ZŠ ve Výchově ke zdraví“. Na základě výsledků šetření zůstaly původní úlohy buď beze změny, nebo byly upraveny (obsahově a didakticky zjednodušeny) pro minimální úroveň. Některé z nich pak byly doplněny nebo přepracovány a přesunuty do vyšších úrovní. Současně se znalostí výsledků šetření vznikly u všech témat další ilustrativní úlohy pro všechny úrovně obtížnosti.

Vaše případné poznámky a zkušenosti s využitím tohoto materiálu pro nás budou velmi cenné a přínosné.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
4.55 MB
PDF
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Výchova ke zdraví

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Článek pro obor:

Výchova ke zdraví