Odborný článek

Naše tělo

21. 3. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Jana Řeháková

Anotace

Děti se v průběhu týdne postupně seznamují s tím, jak vypadá naše tělo, a učí se správnému pojmenování jeho jednotlivých částí.

Naše Mateřská škola pracuje podle programu Začít spolu, proto máme jednotlivé činnosti naplánované do tzv. koutků (viz příloha 6). Společně s dětmi se každé ráno v komunitním kruhu přivítáme. Řekneme si jaký je den, kterého měsíce a jaké je počasí.

Plán činností na týden
Pondělí
 • seznámení s tématem - Naše tělo;
 • motivace - maňásek Kašpárka vítá děti a ptá se, jestli dokážeme pojmenovat a ukázat jednotlivé části lidského těla;
 • hra - Kašpárek dětem říká, kterou část těla mají děti ukázat (například nos apod.);
 • dramatické hry - nácvik básně „Každá ručka má prstíčky" (báseň je rytmická a děti se ji učí formou opakování v průběhu celého dne - viz příloha 1;
 • knihy a písmena - využití literatury k získání nových informací o lidském těle, prohlížení encyklopedií, atlasu těla apod. (děti si prohlížejí obrázky a popisují, které části těla již znají);
 • studování tvaru a velikosti dlaně a celé postavy;
 • obkreslování dlaně a postavy na papír velkého formátu (děti pečlivě obkreslí svoji nebo kamarádovu ruku, dokreslí strukturu kůže; při obkreslení postavy doplní jednotlivé orgány, které správně pojmenují a vysvětlí si jejich funkci, poté dílo vystřihnou);
 • kostky a pohyb;
 • pohybová hra Na ježka (viz příloha 2);
 • hodnotící kruh - děti v kroužku na koberci Kašpárkovi poví, co dopoledne dělaly, ukáží tvorbu z ateliéru (obkreslené ruce a postavu); zhodnotí, jak se jim při činnosti dařilo; děti, které si prohlížely knihy, řeknou ostatním, co nového se dozvěděly a co je zaujalo; na závěr si zopakují básničku a pohybovou hru;
 • pomůcky - encyklopedie, barevný papír, tužky, nůžky.
Úterý
 • ranní kruh - rozpoznávání předmětů po hmatu; překvapení Kašpárka (Co ukryl pod šátek?); děti se zavázanýma očima rozeznávají předměty ukryté pod šátkem;
 • manipulační hry - skládáme postavu; děti dostanou obálku a v ní rozstříhaný obrázek medvídka nebo panenky, ten se pokusí sestavit; dětem ve věku 3-5 let připravíme vzor skládaného obrázku; obrázek poté nalepí a vybarví; učitelka si připraví obrázky postav nebo zvířat z časopisů, rozstříhá je tak, aby od sebe oddělila jednotlivé části těla;
 • knihy a písmena - grafomotorika;
 • práce s pracovním listem - děti kreslí krátké vertikální čáry, směrem odshora dolů; dbáme na správné držení tužky (viz příloha 3);
 • ateliér - malování postavy; děti malují lidskou postavu, snaží se nanášet barvu v přiměřeném množství a správně držet štětec;
 • hodnotící kruh - děti si své práce slovně zhodnotí v kruhu, kde je doprovází Kašpárek; hodnotí i práci ostatních, poté společně s Kašpárkem svá díla vystaví;
 • pomůcky - pracovní listy, tužky, pastelky, obrázky, čtvrtky, lepidla, barva, štětce.
Středa
 • ranní kruh - Naše ruce; Kašpárek si s dětmi povídá, co všechno mohou dělat naše ruce; děti vymýšlejí příklady - hladit, mávat, česat, mýt, hrát, kreslit, držet se někoho za ruku, apod.; společně vymýšlíme příklady, co by ruce neměly dělat - štípat, bouchat, strkat, brát předměty bez dovolení apod.; Kašpárek dětem vysvětlí všechny smysly (zrak, čich, sluch, chuť a hmat), části těla a jednotlivé orgány, které je zprostředkovávají;
 • manipulační hry; modelujeme kuličky, a tak procvičujeme jemnou motoriku; děti se snaží mezi dlaněmi vytvarovat kuličky, např. modelujeme hlavu panáčka; používáme domácí modelínu (viz příloha 4);
 • knihy a písmena - pracovní list Hvězdičky; děti kreslí malý horní oblouk a hvězdičky; dbáme na držení tužky (viz příloha 5);
 • pokusy a objevy - hrajeme pexeso Naše tělo; děti si upevňují správné pojmenování jednotlivých částí těla a procvičují si paměť;
 • hodnotící kruh - děti představí svoji práci a zážitky z her v kroužku ostatních dětí; opakují s Kašpárkem, co si zapamatovaly o lidském těle a všech smyslech;
 • pomůcky - pracovní list, tužky, pastelky, modelína, podložky, Pexeso.
Čtvrtek
 • ranní kruh - Kašpárek se přivítá s dětmi, společně se snaží popsat své kamarády i odlišnostmi mezi nimi, například výška, váha, barva očí, vlasů, tvar obličeje, barva kůže apod.;
 • pokusy a objevy - vážíme se a měříme; na připravený papír, připevněný libovolně ve třídě, učitelka zaznamená váhu a výšku dětí, zápis se opatří datem; vážení a měření se zopakuje za nějaký čas a děti samy zjistí, o kolik vyrostly;
 • manipulační hry - navlékání korálků; děti na vlasec navlékají dřevěné korálky, procvičí si tím jemnou motoriku;
 • ateliér - výtvarné čarování (kapesník); děti prstovými barvami zdobí čtverec látky dle vlastní fantazie;
 • hodnotící kruh - děti se sejdou s Kašpárkem u papíru, kde bylo zaznamenáno vážení a měření jednotlivých dětí; děti dle značek porovnávají, kdo z dětí je nejvyšší a nejmenší apod.; v kroužku si děti představí vyrobené korále a kapesníky;
 • pomůcky - čtverce látky, prstové barvy váha, korále, vlasec, balicí papír, fixy.
Pátek
 • ranní kruh - Kašpárek se s dětmi přivítá básničkou a společně si povědí, co se za celý týden naučily; Kašpárek má v krabici ukryty hygienické potřeby (např. mýdlo, hřeben, pastu a kartáček na zuby, ručník, krém, šampon, toaletní papír, kapesník apod.); ptá se dětí, k čemu se tyto věci používají, kdy a proč je důležité dodržovat hygienické návyky;
 • kostky a pohyb - rozcvička a PH; cviky na protažení těla, PH - hlava, ramena, kolena palce; děti přednášejí říkanku a rukama se dotýkají té části těla, o které se mluví;
 • manipulační hry - kuličky z papíru; děti mačkají dlaněmi do kuliček listy novinového papíru, hod na cíl;
 • knihy a písmena - pracovní list Obličej; děti mají za úkol doplnit chybějící detaily obličeje; Pracovní list si připraví učitelka sama - nakreslí obrys obličeje;
 • pokusy a objevy - otisk dlaně; děti si namáčejí dlaně do barvy a pak je otisknou na balicí papír, pozorují rozdíly velikosti dlaně a strukturu kůže;
 • hodnotící kruh - Kašpárek si s dětmi prohlédne jejich celodenní práci, otisknuté ruce na papír, vyrobené kuličky z papíru a pracovní listy s doplněnými detaily obličeje; děti si společně připomenou jednotlivé části těla;
 • pomůcky - pracovní listy, noviny, pastelky, barvy, papír.

Literatura a použité zdroje

[1] – Lidské tělo: Encyklopedie pro mládež. Praha : SVOJTKA a VAŠUT, 1997. ISBN 80-7180-324-3.
[2] – Atlas anatomie. Praha : SVOJTKA a VAŠUT, 1996. ISBN 80-7180-092-9.
[3] – JUKLÍČKOVÁ-KRESTOVSKÁ, Z. Pohybové hry dětí předškolního věku. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
50.78 kB
PDF
Příloha č. 1 - Báseň k tématu
pdf
73.24 kB
PDF
Příloha č. 2 - Pohybová hra Na ježka
pdf
95.7 kB
PDF
Příloha č. 3 - Práce s pracovním listem
pdf
43.95 kB
PDF
Příloha č. 4 - Výroba domácí modelíny
pdf
175.78 kB
PDF
Příloha č. 5 - Pracovní list Hvězdičky
pdf
141.6 kB
PDF
Příloha č. 6 - Jednotlivé činnosti programu

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída