Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Svět nás zajímá – Naše obec v minulosti a současnosti, Rodinné příběhy (Co prozradí fotografie?)
Odborný článek

Svět nás zajímá – Naše obec v minulosti a současnosti, Rodinné příběhy (Co prozradí fotografie?)

9. 2. 2017 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Marie Veverová

Anotace

Tematický okruh Svět nás zajímá vybízí k hledání informací z různých zdrojů a k jejich vyhodnocování. Práce s přiloženou fotografií má žáky motivovat k pátrání po minulosti jejich obce a rodiny, využít mohou moderní technologie i vyprávění pamětníků. Ilustrativní úlohy lze dobře využít při projektovém vyučování, nebo zařadit do jednotlivých předmětů, ke kterým tematicky patří: občanská výchova – obec, státní svátky, český jazyk – životopis, vypravování, úvaha, diskuse, vyhledání a zpracování informací, dějepis – 30. léta 20. století, události 20. století, informatika – vyhledání a zpracování informací. Všechny 3 ilustrativní úlohy obsahují úkoly pro skupinovou práci ve škole a námět na domácí práci, kdy žáci při vyhledávání informací spolupracují s rodinou a lidmi v obci. Text vznikl v rámci kmenového úkolu NÚV Metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ pod vedením PaedDr. Markéty Pastorové.

Tematický okruh: Svět nás zajímá (2. stupeň)

Téma: Naše obec v minulosti a současnosti, Rodinné příběhy

Doporučené očekávané výstupy:

  • Žák hledá takové informace o sobě, místě, kde žije, Evropě a světě, které mu umožní dozvědět se víc a porozumět lépe vzájemným souvislostem mezi současnými jevy a procesy.
  • Žák porovná, jak vypadalo v jednotlivých historických epochách místo, kde žije, a zjištěné změny dá do souvislosti se změnami v životě místních obyvatel.
  • Žák vysvětlí, proč a jak ovlivnily konkrétní historické události život jeho předků.

Co prozradí fotografie?

1.     Ilustrativní úloha: FOTOGRAFIE

S pomocí lupy a internetu zjistěte, kde se v Praze nachází a jak vypadá toto místo dnes. Přemýšlejte, jak byste museli v tomto pátrání postupovat bez internetu, kolik byste na to potřebovali času. Zjistěte, co musel umět člověk, který vyrobil (nejen vyfotil) tuto fotografii ve 30. letech 20. století. Jak dlouho trvá vyrobit fotografii dnes? Které vynálezy tyto změny způsobily? 

Pátrejte po starých fotografiích místa, kde žijete. Najděte tato místa dnes, ptejte se pamětníků, navštivte kronikáře obce a přemýšlejte o změnách, které způsobily proměnu vaší obce a jejího okolí. Zaměřte se také na okolní přírodu, pole, dopravu, školu a další vybavení obce. 

Pracovní list

Zdroj: rodinný archiv autorky

  1. S pomocí lupy a internetu zjistěte, kde se v Praze nachází a jak vypadá toto místo dnes. Popište, jak jste postupovali.
  2. Přemýšlejte, jak byste museli v tomto pátrání postupovat bez internetu, kolik byste na to potřebovali času?
  3. Zjistěte, co musel umět člověk, který vyrobil (nejen vyfotil) tuto fotografii ve 30. letech 20. století. Jak dlouho trvá vyrobit fotografii dnes?
  4. Které vynálezy tyto změny způsobily?

Metodický komentář:

Rozdělte žáky do skupin. Každá skupina potřebuje přístup na internet, lupu a pracovní list (může být v elektronické podobě). Nechte žáky přemýšlet a hledat vlastní cesty, jak nalézt odpovědi na zadané otázky. Poté následuje reflexe činnosti. Odpovědi na otázky a prostor pro úvahy žáků. Reflexi ukončete otázkou: Jak jste při hledání těchto informací postupovali, které nápady byly úspěšné?

Druhá část úlohy vybízí žáky k samostatné či skupinové práci na projektu například s názvem Naše obec. Výsledkem může být plakát, který bude zdobit školu nebo úřad v obci, případně prezentace, kdy spolužákům nebo občanům, například seniorům či rodičům, žáci představí výsledky svého pátrání.

2.     Ilustrativní úloha: NAKUPOVÁNÍ

Sehrajte scénku, jak vypadalo nakupování v tomto obchodě. Promyslete, kdo byli lidé, kteří tam prodávali a kteří nakupovali, kde bydleli, proč nakupovali právě v tomto obchodě, co nakupovali, v jakém množství, jak mluvili, jak platili, jak nákup odnášeli domů, jak bylo zboží baleno atd. Poté sehrajte scénku, jak nakupujete vy se svými rodiči dnes.

Ptejte se pamětníků ve vaší obci, jak se nakupovalo dříve. Porovnejte se současnou situací v obci. Jaké má dnešní situace výhody a nevýhody, pro koho a proč?

Metodický komentář:

Rozdělte žáky do skupin. Prohlédněte si fotografii a zadejte přípravu scénky, jak vypadalo nakupování v tomto obchodě. Po předvedení scének můžete pustit ukázku ze seriálu Bylo nás pět, díl 2. (stopáž 10.57–13.12 min.), aby žáci posoudili, nakolik se jim podařilo vžít se do dané doby. Pak zadejte přípravu scénky, jak nakupujeme dnes. Po předvedení scének následuje reflexe: Porovnejte, co je dnes stejné a co jiné, a přemýšlejte, co tyto změny způsobilo.

Druhá část úkolu je zaměřena na spolupráci s prarodiči a dalšími pamětníky v místě, kde žáci žijí. Výstupem může být napsaná úvaha nebo jen diskuse se spolužáky ve třídě.

3.     Ilustrativní úloha: PŘÍBĚHY

Fotografie pochází z 30. let 20. století. Vyberte si jednu z postav na fotografii. Zamyslete se, jaký vztah má tato osoba k obchodu, před nímž ji autor fotografie vyfotil. Na základě skutečných událostí 20. století vymyslete její životopisný příběh, zachyťte, které události zasáhly do života této postavy a jak.  

Zpracujte životopis jednoho ze svých prarodičů nebo praprarodičů. Vyprávějte, jak jejich život ovlivnily události 20. století.

Metodický komentář:

Tuto ilustrativní úlohu lze využít v českém jazyce a dějepisu i v občanské výchově, kde jako mezníky událostí 20. století můžeme využít některé státní svátky. Na začátku hodiny zpracujte společně s žáky časovou osu 20. století, na které pro připomenutí vyznačte důležité události. Starším žákům můžete pustit jako motivaci písničku Jaromíra Nohavici „Těšínská“, kde zpívá o krásném 20. století. Poté ale zařaďte reflexi této písně a připomeňte si, jak se lišila skutečnost od představ hlavní postavy písně. Žáci mohou pracovat ve skupině po 5, každý si vybere jednu postavu z fotografie a domluví si, jaký mají postavy mezi sebou vztah. Nebo pracuje každý žák samostatně na příběhu své postavy.

Druhou část této úlohy mohou žáci zpracovat jako domácí slohovou práci nebo vypravování do hodin občanské výchovy. Buďte připraveni na to, že žáci objeví i bolestné příběhy svých předků. Dle dohody je pak nemusí například číst před třídou, většinou se ale chtějí o příběh podělit alespoň s učitelem.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Marie Veverová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech