Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Svět nás zajímá – Události a změny ve světě, Rodinné příběhy (Čemu by se pradědeček divil?)
Odborný článek

Svět nás zajímá – Události a změny ve světě, Rodinné příběhy (Čemu by se pradědeček divil?)

8. 2. 2017 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Marie Veverová

Anotace

Tematický okruh Svět nás zajímá vybízí k hledání informací z různých zdrojů a k jejich vyhodnocování. Práce s historickými prameny má žáky motivovat k pátrání po minulosti jejich obce a rodiny, využít mohou moderní technologie i vyprávění pamětníků. Ilustrativní úlohy lze dobře využít při projektovém vyučování, nebo zařadit do jednotlivých předmětů, ke kterým tematicky patří: občanská výchova – obec, státní svátky, český jazyk – dopis, životopis, vypravování, úvaha, diskuse, vyhledání a zpracování informací, dějepis – 1. světová válka, informatika – vyhledání a zpracování informací. Všechny 3 ilustrativní úlohy obsahují úkoly pro skupinovou práci ve škole a námět na domácí práci, kdy žáci při vyhledávání informací spolupracují s rodinou a lidmi v obci. Text vznikl v rámci kmenového úkolu NÚV Metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ pod vedením PaedDr. Markéty Pastorové.

Tematický okruh: Svět nás zajímá (2. stupeň)

Téma: Události a změny ve světě, Rodinné příběhy

Doporučené očekávané výstupy:

  • Žák hledá takové informace o sobě, místě, kde žije, Evropě a světě, které mu umožní dozvědět se víc a porozumět lépe vzájemným souvislostem mezi současnými jevy a procesy.
  • Žák porovná, jak vypadalo v jednotlivých historických epochách místo, kde žije, a zjištěné změny dá do souvislosti se změnami v životě místních obyvatel.
  • Žák vysvětlí, proč a jak ovlivnily konkrétní historické události život jeho předků.
  • Žák rozpozná základní historické milníky, které významným způsobem ovlivnily vývoj ve světě a přispěly k větší propojenosti současného světa.

Čemu by se pradědeček divil?

 1.     Ilustrativní úloha – Velká válka

Zdroj: rodinný archiv autorky

 

Můj pradědeček Karel ……………………….. se narodil v roce 1884 v malé vesnici na Moravě, která se jmenuje…………………………. Pracoval jako kameník v lomu na kámen. Oženil se a narodili se mu dva synové. Jeho rodinný život ale přerušila Velká válka, která vypukla v roce …………………… Jako mnoho dalších mužů rakousko-uherské monarchie musel narukovat. Většinu války prožil jako legionář v ……………………………… Válka skončila v roce………………, ale on na svůj návrat domů musel ještě dlouho čekat. Konečně 15. 6. 1919 vyplul z přístavního města ……………………………, a přes ……………………. a Ameriku se dostal až zpátky domů, vrátil se ale nemocný. V roce 1920, kdy se narodila moje babička, pobýval v pražské Invalidovně, určené pro válečné invalidy. Jeho zdravotní stav se ale nezlepšil a v roce 1921…………………...  Moje babička svého tatínka nikdy nepoznala, prababička sama postavila dům a vychovala tři děti. Další generace znaly pradědečka jen z retušované vojenské fotografie na zdi, až jednou o prázdninách jsme na půdě našli zaprášený kufr plný vzpomínek a z neznámého pradědečka se rázem stal předek, který nám na sebe prozradil svůj životní příběh.

 

  1. Probádejte přiložené písemnosti z kufru vzpomínek a doplňte vynechané informace do textu.
  2. Vysvětlete, proč se v textu hovoří o Velké válce a kdo byli legionáři. Najděte informace o českých legionářích v Rusku.
  3. Válka lidi a státy rozděluje. Najděte několik příkladů, kdy Velká válka státy spojila.
  4. Jak Velká válka ovlivnila dnešní svět a naši zemi?
  5. Kde ve své obci najdete památky odkazující k Velké válce? Zjistěte, jestli v ní nebojoval také váš prapradědeček nebo jiný praprapředek. Ptejte se pamětníků, čtěte v obecních kronikách a knihách o místě, kde žijete, jak Velká válka ovlivnila život ve vaší obci. Hledejte a vyprávějte si příběhy lidí ze své rodiny a obce, jak je zasáhla Velká válka.
 Zdroj: rodinný archiv autorky
 Zdroj: rodinný archiv autorky

Metodický komentář:

Danou úlohu lze využít v hodinách dějepisu, občanské výchovy, českého jazyka i informatiky. Základem je práce s informacemi. Žáci pracují ve dvojicích s přístupem na internet nebo s příslušnou učebnicí dějepisu. Poslední úkol zadejte jako domácí bádání. Přiložené materiály by žáky mohly motivovat k pátrání v rodinných archivech či na půdách a k povídání si s rodinou.

2.     Ilustrativní úloha – Cesty lidí i informací

1. Přečtěte si další úryvek z pradědečkova deníku. Jaký literární žánr se mu podařilo napsat?

 Zdroj: rodinný archiv autorky
 
2. Jak by vypadala pradědečkova komunikace s rodinou, kdyby se jeho příběh odehrál v dnešní době? Jakou podobu by mohl mít jeho deník?
3. Jak asi trávil volný čas v ruském zajetí bez internetu a televize?
4. Pradědeček strávil na cestě z Vladivostoku 2 měsíce. Zjistěte, jak se dá cestovat z Vladivostoku do České republiky dnes. Jak dlouho taková cesta trvá?
5. Zjistěte, jak vypadá japonské přístavní město Kobe dnes?
6. Pobýval někdo z vaší rodiny déle v zahraničí? Proč? Co mu život v cizině přinesl? Změnil se v něčem jeho náhled na svět?
7. Přineste do školy se souhlasem rodičů či prarodičů staré dopisy a pohledy. Co všechno se vám z nich podaří vyčíst? Jaké jsou příběhy lidí, kteří je psali nebo obdrželi?

Metodický komentář:

Tato ilustrativní  úloha navazuje na předchozí úlohu. Lze využít v hodinách dějepisu, občanské výchovy, českého jazyka i informatiky a také zeměpisu. Základem je práce s informacemi a internetem. Poslední dva úkoly zadejte jako domácí projekt.

3.     Ilustrativní úloha – Čemu by se pradědeček divil?

Zamyslete se nad největšími změnami a vynálezy, které změnily svět od pradědečkovy smrti. Napište dopis, ve kterém tyto změny pradědečkovi přiblížíte. Dopis začněte slovy: Milý pradědečku… Dodržte slohový útvar dopisu, rozsah 250 slov.

Metodický komentář:

Tato ilustrativní úloha je nejlépe využitelná v hodinách českého jazyka. Žáci ji mohou napsat také jako slohovou práci na téma dopis, nebo pracovat ve skupinách, kde mohou diskutovat o změnách a vynálezech a vybrat ty nejvýznamnější, o kterých pradědečkovi napíší.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Marie Veverová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech