Odborný článek

Nábytek II

Anotace

Příspěvek nabízí přiblížení tématu nábytek předškolákům. Děti budou třídit nábytek podle barvy, vytvářet sestavy z nábytku, zahrají si na koníky, s kolíčky na prádlo procvičí jemnou motoriku.

Příspěvek nabízí inspiraci/nápady, jak zpracovat téma nábytek v mateřské škole či přípravné třídě.

Zaměřuje se především na rozvoj řeči a komunikace, předmatematických představ, orientace v prostoru a čase, zrakového vnímání, sluchového vnímání, motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky.

Aktivity jsou určeny především pro děti, které navštěvují poslední ročník mateřské školy, či pro vzdělávání v přípravné třídě. Po drobných úpravách (zejména v náročnosti jednotlivých dovedností) mohou s materiálem pracovat již mladší děti.

Motorika – hrubá motorika

Učitel použije školkové nízké lavičky ve třídě či na zahradě. V případě využití třídy je třeba dbát na zvýšenou bezpečnost a všechny jiné předměty a nábytek odstranit.

Na koníky – Učitel lavičky postaví podélně do zástupu tak, aby představovaly překážky. Děti utvoří dvojice, jeden z dvojice je v roli koně, druhý v roli kočího. Kočí švihadlem zapřáhne koně = obemkne švihadlo kolem trupu koně a drží švihadlo za rukojeti. Dvojice přeskakuje překážky, zpět se vrací kolem laviček. V dalším kole se role vymění.

Přeskoky, plazení, pozadu – První lavičku děti přeskakují: rukama se opírají o lavičku a  snožmo přeskakují z jedné strany na druhou. Druhou lavičku přeplazí, třetí lavičku překonají pozadu: sedí na lavičce a posouvají se rukama vzad, na čtvrté lavičce děti udělají holubičku: ruce do upažení, jedna noha vzad, poslední lavičku děti překonají podle svého.

Kladiny – Děti přecházejí po otočených lavičkách jako po kladině. Ve složitější variantě mohou vždy jednou nohou vytvářet obloučky (stojná noha je mírně pokrčená a druhá noha těsně vedle lavičky utvoří oblouček – v té chvíli se stojná noha více pokrčí a druhá noha se přiblíží více k zemi).

Motorika – jemná motorika, předmatematické představy – třídění podle barvy

Učitel připraví 4 kusy šňůry na prádlo/provazy, více kusů kolíčků na prádlo. Barvy provazů a kolíčků se shodují. Barevné šňůry na prádlo/provazy napne mezi dvě židle. Závěrem budou natažené 4 šňůry na prádlo ve 4 barvách. Barevné kolíčky umístí do středu místnosti. Děti dostanou na ruku barevný obtisk nebo barvou na obličej namalovanou kytičku v barvách kolíčků a provazů.

Úkolem dětí je najít barvu kolíčku totožnou s barvou na ruce, doběhnout ke správně barevné šňůře a kolíček připevnit. Dítě nese vždy jeden kolíček, poté jde hledat další.

Aktivitu můžeme hrát na školkové zahradě, při hře v učebně je třeba dbát zvýšené pozornosti na bezpečí dětí.

Předmatematické představy – porovnávání, práce s pojmy a vztahy – méně x více

Učitel připraví karty = pruhy s obrázky nábytku. Karty v polovině rozdělí silnou čárou, do levé poloviny nakreslí jiný počet obrázků než do druhé poloviny. Počet obrázků v jedné polovině karty nepřevýší počet 6.

Učitel pracuje s dětmi v kruhu, každé dítě si vybere jeden pruh, posoudí, kde je více či méně obrázků. Cílem je množství prvků spíše postřehnout než počítat po jedné.

Rozdíl je nejdříve více výrazný např. v počtu či velikosti obrázků, postupně náročnost zvyšujeme = obrázky zmenšujeme a rozdíl v počtu je méně výrazný (např. vlevo 5, vpravo 6).

Autor díla: Petra Pšeničková

Předmatematické představy – třídění dle druhu, řeč – lexikálně-sémantická rovina – nadřazené pojmy, motorika – grafomotorika

Učitel dětem nalepí izolepou na triko vpředu kartu s obrázkem nábytku, kuchyňského náčiní, zvířat, dopravních prostředků, nářadí apod. Děti hledají další členy své skupiny, poté vymýšlí nadřazený pojem. Následně na arch papíru zakreslují další věci, zvířata, která do jejich skupinky patří. Závěrem skupinky svá díla představí ostatním.

Orientace v prostoru, zrakové vnímání – zrakové rozlišování

Děti mají ve skupinách k dispozici sadu karet s nábytkem. Učitel utvoří se stejným nábytkem jednoduchou kompozici/sestavu. Děti podle vzoru učitele sestaví totožnou sestavu pomocí karet s obrázky včetně detailů (např. žlutá židle je natočená opěradlem vpravo, zelená židle je natočená opěradlem vlevo).

Obměna: Nábytkovou sestavu učitel vytvoří v jiné místnosti. Děti si sestavu prohlédnou, uchovají v hlavě, poté sestaví z karet.

Předmatematické představy – třídění podle barvy

Učitel připraví archy barevného krepového papíru, karty s obrázky nábytku různých velikosti v barvách krepového papíru. Podle počtu dětí utvoří pomyslné skupiny. Barevné archy papíru připevní na zeď (učebna), na strom (školkové hřiště) a po místnosti či po trávě rozmístí, poschovává karty s obrázky barevného nábytku. Děti vyhledají libovolný obrázek a zanesou ho, roztřídí k archu krepového papíru téže barvy. Poté vyhledávají další obrázek.

Obměna: Učitel využije podobných barev šedá – černá, červená – oranžová – okrová – žlutá, odstínů barev: světle modrá – tmavě modrá.

Zrakové vnímání – vyhledávání ukrytého předmětu

Učitel schová předměty (makety či reálné kusy nábytku) na viditelné, ale nenápadné místo. Děti předměty hledají.

Doporučená literatura:

 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Co si tužky povídaly. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0046-6.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Jak se pastelky učily kreslit. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0082-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 3–5 let. Edika, Brno 2015. 978-80-266-0626-0. 2014.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 4–6 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0602-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 5–7 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0532-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Na návštěvě u malíře. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0047-3.
 • JUCOVIČOVÁ, D.; ŽÁČKOVÁ, H.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Nakladatelství D+H, Praha 2007. ISBN 978-80-903869-3-8.
 • LINC, V.: Tabulky ke čtení. Klett, Praha 2007. ISBN 978-80-86906-85-0.
 • PÁVKOVÁ, B.: Zlomíš si jazýček. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2513-7.
 • SYNEK, F.: Říkáme si s dětmi. Praha: ArchArt, 2004. ISBN 80-86638-04-9.
 • STARÁ, E.; STARÝ, M.: Žvanda a Melivo. Euromedia Group, Praha 2008. ISBN 978-80-242-3888-3.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
4. 4. 2017
Volné pokračování článku Nábytek 1 vhodný a inspirativní pro práci učitelek MŠ.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Školní třída