Odborný článek

Oblečení I

Anotace

V první části dvoudílného seriálu představuji dětem neobvyklý příběh o oblečení dvou dětí – Amálky a Matouška. Děti oblečení třídí podle ročních období; vytváří skutečné makety postav dětí, které oblékají; skládají puzzle nebo procvičují sluchovou paměť.

Příspěvek nabízí inspiraci/nápady, jak zpracovat téma oblečení v mateřské škole či přípravné třídě.

Zaměřuje se především na rozvoj řeči a komunikace, předmatematických představ, orientace v prostoru a čase, zrakového vnímání, sluchového vnímání, motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky.

Aktivity jsou určeny především pro děti, které navštěvují poslední ročník mateřské školy, či pro vzdělávání v přípravné třídě. Po drobných úpravách (zejména v náročnosti jednotlivých dovedností) mohou s materiálem pracovat již mladší děti.

Sluchové vnímání – naslouchání – naslouchání mluvenému slovu

Učitel téma oblečení zahájí vyprávěním/čtením příběhu:

Autor: Petra Pšeničková / Jiří Novotný

V jedné ulici v malém městě stojí žlutý dům, ve kterém bydlí s rodiči Amálka a Matoušek. Dnes však nejsou doma, odjeli s rodiči na týden na dovolenou.

V jejich pokojíku stojí skříň na oblečení, kde se právě začíná něco dít. Uvnitř někdo pláče. „Proč brečíš?“ ptá se Matouškův kulich Amálčiny kšiltovky s kočičkou. „Ztratila se mi moje kamarádka kšiltovka s pejskem,“ odpověděla. „A neodjela náhodou s Amálkou na dovolenou?“ zeptal se kulich. „Právě, že ne. Minulý týden s ní šla Amálka ven a vrátila se bez ní. Asi ji někde ztratila,“ odpověděla kšiltovka s kočičkou.

„Vyrazíme ji hledat, bude to dobrodružství,“ zavolaly najednou kalhoty, kterým bylo líto, že si je Matoušek nevzal s sebou na dovolenou a teď musí ležet ve skříni. „A jak ji chceš hledat, vždyť jsi jen kus oblečení?“ zabručely ponožky. „To je jednoduché! Poskládáme se na sebe a budeme dělat, že jsme Amálka a Matoušek,“ zavolaly nadšené kalhoty. „A kde vezmeme hlavy? To budeme vypadat spíš jako strašidla!“ zabručely zase ponožky. „My máme nápad!“ ozvaly se prstové rukavice, „vylezeme na stůl a vystřihneme hlavy dětí z těch velkých fotek, které tam jsou položené.“ „Jasně,“ zavolaly kalhoty, „jdeme na to!“

A tak rukavice vylezly ze skříně a na stole vystřihly z fotek hlavy Amálky a Matouška. Poté se dva páry ponožek, dvoje kalhoty, dvě trička, dvě vystřižené hlavy a dvě čepice poskládaly na sebe. A postavičky byly hotové.

„Já chci jít taky!“ volal kulich. „Vždyť je červenec,“ odvětily mu ponožky, „to budeme moc nápadný!“ „Tak já ho strčím do kapsy, aby mu to nebylo líto,“ řekly Matouškovy kalhoty. A tak společně vyrazily z pokojíku ven. „Boty, zapomněly jsme boty!“ volaly ponožky.

Když už bylo všechno v pořádku, podívali se kamarádi do zrcadla a vypadali… téměř jako skutečné děti. Jenže byl tu první problém, bylo zamčeno. „Tak zavoláme prstové rukavice, třeba se jim podaří odemknout,“ navrhly kalhoty. Rukavice tedy vylezly na věšák s klíči a nakonec se jim podařilo odemknout.

Kamarádi vyšli na ulici, ale najednou nevěděli, kde začít. U sousedů na zahradě na ně začal štěkat pes: „Kam jdete? Haf, haf.“ „Hledáme naši kamarádku kšiltovku s pejskem. Neviděl si ji?“ ptají se kamarádi. „Viděl, haf, minulý týden s ní šla Amálka na hřiště, haf, ale vrátila se bez ní, haf. Pomůžu vám tu čepici najít, haf, můžu ji zkusit vyčmuchat,“ povídá pes. „To je dobrý nápad, pojď s námi!“ zavolaly kalhoty.

Pes si očichal Amálčino oblečení a vydal se po stopě na dětské hřiště. Když došli kamarádi na hřiště, začali prohledávat všechny prolézačky, houpačky a pískoviště. Nikde ale kšiltovku neviděli. Pes ještě jednou očichal pískoviště a začal tlapkou hrabat v písku. A najednou drží v tlamě ztracenou kšiltovku. „To je ona, to je ona!” vesele volala kšiltovka s kočičkou. „To jsem ráda, že jste mě našli, kamarádi, ale mohl by mě už přestat ten pes olizovat!“ zavolala nalezená kšiltovka. A tak se všichni vrátili domů, pejsek zalezl do své boudy a oblečení se poskládalo do skříňky.

Za pár dní se vrátila rodina z dovolené a Amálka byla moc ráda, že uviděla svoji ztracenou kšiltovku.

Řeč – lexikálně-sémantická rovina – slovní zásoba, předmatematické představy – třídění

Děti vzpomínají, které oblečení se v příběhu vyskytovalo. Jednotlivé kusy roztřídí do čtyř ročních období. Spolu s učitelem hledají další druhy oblečení, které nosíme zejména na jaře, v létě, na podzim, či v zimě.

Motorika – jemná motorika, předmatematické představy – třídění

Učitel děti rozdělí do 4 skupin. Jedno dítě ze skupiny si lehne na záda či břicho na arch balicího papíru, ostatní děti obkreslují. Balicí papír děti podlepí kusy kartonů, poté s pomocí učitele obrys postavy vystřihnou/vyříznou hobby nožíkem. Celkem vzniknou čtyři postavy, které lze postavit na výšku se zapřením o oporu (skříň, zeď).

Vždy jedna postava reprezentuje jedno roční období. Děti třídí různé druhy oblečení k postavám, které mohou do tohoto oblečení i navlékat.

Moje zkušenost: Na tuto aktivitu rodiče s dětmi předem oblečení donesou. Stačí, když každé dítě přinese jeden kus oblečení od každého ročního období. Oblečení může být již malé, poničené, ...

Obměna: Postupně na velký arch papíru obkreslíme každé dítě. Učitel pomůže dětem velkou postavu vystřihnout. Každé dítě má tedy svou vlastní postavu, kterou si může obléci, vybarvit a hlavně odnést domů.

Motorika – grafomotorika – kresba postavy

V první části aktivity děti kreslí na vlastní arch papíru postavu bez předlohy.

V druhé části mohou kreslit postavu s předlohou (vyříznuté oblečené makety). Děti poté mohou obě kresby porovnat.

Do kresby dětí učitel nijak nezasahuje. Postava předškoláka by měla obsahovat: obličejové části – uši, oči, nos, ústa; pokrývku hlavy; tělo, uzavřený trup, náznak krku; ruce a nohy s prsty (ruce a nohy jsou dvojrozměrné), naznačené pohlaví.

Zrakové vnímání – zrakové analýza a syntéza – puzzle

Děti individuálně skládají puzzle postavy holky či chlapce. Aktivitu lze zjednodušit vyplněním některých částí skládačky, děti pak doplňují neúplnou skládačku.

Obměna: Puzzle postavy vyrobené z fleecu, zalaminovaného papíru, rozstříhané velké obkreslené postavy dětí.

Autor díla: Petra Pšeničková

Zrakové vnímání – zrakové rozlišování – stínovaná

Učitel vytvoří obrázky různých druhů oblečení a k nim stíny. V první části děti manipulují s kartami, ke každému oblečení hledají jeho stín. V druhé části již mohou pracovat s pracovním listem.

Sluchové vnímání – sluchová paměť – opakování krátkých vět o oblečení

Učitel pracuje s dětmi v kruhu. Zahájí aktivitu vytvořením krátké věty o oblečení – např.: „Rukavice hřejí v zimě ruce.“ Dítě po levici učitele větu zopakuje a vymyslí jinou větu o oblečení. Dítě po jeho levici větu zopakuje a vytvoří novou větu. Aktivita končí dokončením celého kola. Doporučuji menší počet dětí – cca 10.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
18. 8. 2016
Příspěvek je vhodný pro děti PŠV.

Hodnocení od uživatelů

Mgr. et Bc. Michael Novotný
18. 8. 2016, 10:23
Dobrý den, děkuji za (pro mě) netradiční téma. Určitě využiji v mateřské škole

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Následující díl:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída