Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hudba nám pomáhá žít
Odborný článek

Hudba nám pomáhá žít

1. 3. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Naděžda Kadlecová

Anotace

Jedná se o interkulturní projekt, ve kterém si budou žáci vyměňovat lidové písně a budou se informovat o jejich vzniku a historii. Zároveň si budou psát e-maily na další témata, aby se lépe poznali. V hodinách výtvarné výchovy budou další žáci písně ilustrovat a v hodinách anglického jazyka je budou překládat do angličtiny.

Název projektu - Music helps us live (Hudba nám pomáhá žít).

Školy a země v partnerství
Gymnázium Česká Lípa a Kavasila High School (Řecko).

Zúčastnění učitelé
Na obou stranách učitelé anglického jazyka jako koordinátoři, učitelé hudební výchovy, výtvarné výchovy a učitelé výpočetní techniky jako poradci.

Odkazy na web školy
www.gym-cl.cz anglická sekce - activities - eTwinning Programmes In Our School.

Věk a počet žáků na obou stranách
16 žáků v základních dvojicích. Věk českých žáků je 12 let. Řečtí žáci jsou ve věku 12 - 15 let. Dále žáci malující - věk 14 let na české straně.

Plánovaná doba trvání projektu
Jeden školní rok.

Jazyky
Anglický, doprovodné český, slovenský, řečtina

Popis průběhu projektu

Tento projekt vznikl na základě partnerství v programu eTwinning. Na začátku žáci vytvořili modelové dvojice a vyměnili si první úvodní dopisy, aby se lépe poznali. K jejich lepšímu seznámení též přispěla fotogalerie v Twinspace (což je pracovní prostředí, které zaregistrovaní partneři dostanou, jakmile je jim uznán projekt). V tomto prostředí také probíhaly další aktivity, jako ukládání všech příspěvků, dokumentů, hudebních nahrávek, videoklipů, přeložených textů písní, jejich ilustrace a hlavně komunikace mezi žáky. Ta probíhala pomocí e-mailů a fóra, do kterého přispívali nejen žáci, ale i učitelé.

Organizace práce

Žáci pracovali podle předem dohodnutého programu. Ten obsahoval přesné rozvržení práce na každý měsíc. Vycházel z hudební výchovy pro sedmý ročník, některé písně byly přidány navíc. Žáci začali písní Široký, hluboký. V hodině hudební výchovy se píseň naučili zpívat tak, aby mohla být nahrána. Poté ji přeložili do angličtiny a žáci jiné skupiny k ní pořídili ilustrace na základě textu. Ty pořizovali žáci tercie. Tito žáci pracovali na základě osnov pro výtvarnou výchovu a ke každé písni používali jinou techniku. Výsledek měsíční práce byl uložen do pracovního prostředí Twinspace, takže si jej mohli žáci a učitelé partnerské školy v Řecku prohlédnout. Řečtí žáci postupovali podobně a seznamovali nás se svými lidovými písněmi, jejich historií a způsobem ilustrace. V říjnu jsme si vybrali právě píseň Široký, hluboký, která je sice milostná, ale vyskytuje se v ní zmínka o naší slavné řece Vltavě. Kromě ilustrací jsme poslali do Řecka i mapu, kudy Vltava protéká, a doporučili jsme svým partnerům, aby si poslechli Vltavu od Bedřicha Smetany.

Řekové nás seznámili se svou řekou Aliakmon a vybrali vhodnou píseň, kterou v hodině angličtiny přeložili. Před Vánoci jsme vybrali ze zpěvníku píseň Pásli ovce valaši, kterou se žáci naučili hrát na flétny. Kromě toho jsme si vyměnili vánoční přání běžnou poštou, což byl pro děti zážitek, protože dnes už všichni používají pouze e-maily. Leden byl zasvěcen písni Čechomoru Darmo sa ty trápíš. Poslední píseň, kterou jsme vybrali ze zpěvníku Hudební výchovy pro sedmý ročník, byla polyfonie Já do lesa nepojedu, Neviděli jste tu mou panenku a Jede, jede poštovský panáček.

Výzva

V lednu jsme se dohodli, že se pokusíme naučit zazpívat jednu píseň partnerské země. My jsme nacvičili píseň Darmo sa ty trápíš od Čechomoru za doprovodu hudebních nástrojů a Řekům se tato píseň zalíbila. Její česky zpívanou verzi nám poslali jako videoklip v den svátku Evropské unie, 9. května. Žáci sekundy nacvičili píseň 14 slavíků, kterou zazpívali řecky. I my jsme poslali náš videoklip do Řecka, kde měl velký úspěch.

Výstupy

Výstupem první části projektu je několik videoklipů, nahrávky písní v MP3, powerpointová prezentace o průběhu projektu a sada výtvarných prací, ilustrací k písním z obou zemí, překlady českých písní do angličtiny, překlady řeckých písní do češtiny (z anglické verze) a krátký film. Máme v plánu ještě vytvořit jednoduchý zpěvník všech použitých písní s nahrávkami na CD.

Použité pomůcky

Během projektu žáci používali počítače s připojením na internet, hudební nástroje, slovníky pro překlady do angličtiny a naopak, pomůcky výtvarné výchovy, digitální fotoaparát, kameru, skener, data projektor, web kameru na videokonferenci.

Použitý software

E-mail, chat, podcast, MP3, fórum, fotogalerie, blog, video, SKYPE mezi učiteli a při videokonferenci.

Hodnocení

Hodnocení probíhalo netradičním způsobem. Společně s žáky jsme hodnotili každý měsíc. Sledovali jsme, zda se nám práce povedla a děti samy navrhovaly změny. Hodnocení probíhalo formou diskuse a znovu přehráváním písní z portálu našeho projektu. Několikrát se stalo, že děti samy nebyly spokojené a navrhovaly nové nahrání písně. Klasifikace jednotlivých prací probíhala zejména tehdy, když žáci psali dopisy na dané téma, jako například Naše škola, Vánoce, Velikonoce, Můj volný čas. Tyto krátké slohové články vycházely z učebnice anglického jazyka, kterou ve třídě běžně používáme (Cambridge English Worldwide 2). Hodnocení bylo podstatně mírnější než při nějakém gramatickém testu a mělo být více motivující. Na jaře jsme požádali o certifikát kvality, který jsme obdrželi na Národní konferenci eTwinningu v Jihlavě společně s drobnými dárky pro děti.

Poslední fáze projektu

Projekt končí v zimě 2007 částí, kterou jsme přidali dodatečně. Jedná se o seznámení našich kamarádů s několika lidovými tanci. V hodině anglického jazyka popíšeme historii daného tance, v hodině tělesné výchovy se tanec děti naučí tančit a pošleme do Řecka video. Na závěr bychom si měli zatančit jeden řecký tanec.

Závěr

Tento projekt ukazuje, jak lze spojit několik předmětů a jak spolupracovat s kolegy ve škole. V době, kdy současná mládež nosí v uších sluchátka MP3 s moderní hudbou, není příliš jednoduché motivovat je tak, aby rádi zpívali lidové písně v hodině hudební výchovy. Podařilo se nám to překonat a žáci se bavili při nahrávání, nacvičování a překládání našich známých lidových písniček do angličtiny. Uvědomovali si obsah písní podstatně více než při klasické výuce. Byli na sebe hrdí, když se jim podařilo zazpívat řecky, a dostali od partnerské školy to nejlepší hodnocení.

Doporučení

Doporučuji každému, kdo chce zkusit netradiční formy vyučování, zapojit se do programu eTwinning, zaregistrovat se a najít si partnerskou školy mezi zeměmi Evropské Unie. Najdete zde i celou řadu připravených projektů ze všech vyučovacích předmětů, které jsou k volnému použití. Více informací najdete na http://www.etwinning.cz/.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Naděžda Kadlecová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

internet, slovníky, zpěvníky pro 7. ročník ZŠ, hudební nástroje, MP3, pomůcky na výtvarnou výchovu – tempery, pastelky, křídy, čtvrtky, skener