Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Interaktivní tabule v MŠ – ano, či ne? Za MŠ Křešice – ano.
Odborný článek

Interaktivní tabule v MŠ – ano, či ne? Za MŠ Křešice – ano.

7. 1. 2016 Předškolní vzdělávání
Autor
Bc. Magdaléna Chladilová
Spoluautor
Mgr. Hana Splavcová

Anotace

Série článků se věnuje využívání informačních technologií v mateřské škole. V následujícím příspěvku popisuje vedoucí učitelka mateřské školy v Křešicích vlastní zkušenosti s využíváním informačních technologií v předškolním vzdělávání, konkrétně interaktivní tabule.

Trendem současnosti jsou moderní technologie. Jejich vlivu jsme vystaveni ve všech oblastech. Buď se mu můžeme bránit, nebo ho můžeme využít. Osobně jsem rozhodně pro využití toho, co nám doba přináší. Jedním z takových prvků jsou právě interaktivní tabule, jejichž zavádění do předškolních zařízení je hodně diskutované.

Vzdělávání v mateřských školách probíhá v souladu s Rámovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Připomeňme si, že ten nám ukládá zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání bychom měli smysluplně obohacovat. Usilovat, aby první vzdělávací krůčky byly pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem spolehlivých základů do života. A tyto úkoly nám v mateřské škole může pomoci splnit právě interaktivní tabule.

Kompetence, které dítě získává v průběhu předškolního vzdělávání, by měly být co nejkomplexnější. V mateřské škole (dále MŠ) se snažíme o všestranný rozvoj dítěte a nabídka uskutečňovaných činností je široká. Pojďme se tedy podívat na využití interaktivní tabule v MŠ, protože každá věc má své klady i zápory.

Hned v začátku bych zmínila to negativní. Zásadním nepříjemným faktem je poměrně vysoká pořizovací cena takového zařízení. Ale nic není ztraceno vzhledem k možnosti získání finančních prostředků prostřednictvím dotačních programů, které jsou v danou chvíli aktuální.

Dalším možným úskalím je místo, kam v MŠ tabuli umístit. V naší MŠ máme IT pouze ve třídě nejstarších dětí, což se mi jeví jako dostačující. V případě většího počtu tříd v MŠ by šlo jistě domluvit střídání dětí ve třídě s tabulí po určitém časovém období. Ideální je, když máte možnost mít tabuli na posuvných pilotech, tudíž můžete její nastavení přizpůsobit výšce dětí. Když hru s tabulí skončíte, můžete ji vysunout výš, aby byla chráněná před případným poškozením dalšími činnostmi v místnosti.

Někdo by mohl namítnout, že IT svádí k frontální formě, protože ji může ovládat vždy pouze jedno dítě, ale i to lze upravit rozdělením dětí do skupin a jejich prostřídání v různých činnostech. Další nepříjemností by se mohla zdát i vyšší cena speciálních programů, ale i bez nich jsme v naší škole dokázali začít.

Tvoříme společný právní subjekt se základní školou. Tabuli jsme získali díky úsilí paní ředitelky právě prostřednictvím dotace. Dalším důvodem, proč byla pořízena interaktivní tabule do MŠ, byl fakt, že na ZŠ, do níž většina našich předškoláků přechází, se s tabulí pracuje v každé třídě. Nyní s odstupem času můžeme zkonstatovat, že právě děti, které měly možnost si hru s interaktivní tabulí vyzkoušet již v MŠ, uspokojily prvopočáteční zvýšenou potřebu manipulace s tabulí.  

Na začátku jsme měli tabuli bez speciálního programu. Ovšem kreativní učitelky, kterých je ve školách mnoho, si dokážou poradit i v takové situaci. Tabule se dá využít jako relativně velká pracovní plocha. Zásadní ale je, že interaktivní tabule učitelkám urychlí přípravu i zjednoduší střídání činností. Začali jsme provádět jejím prostřednictvím grafomotorická cvičení, podporovat rozvoj předčtenářské a předmatematické dovednosti dětí.

Autor díla: Bc. Magdaléna Chladilová

Příkladem jedné z takových činností je obrázkový diktát, kdy je úkolem dětí kresba jednoduchých obrázků dle slovního zadání a tím procvičování prostorové orientace pomocí příslovcí a předložek – vlevo, vpravo, nad, pod, … U takového úkolu není podstatné, zda děti kreslí na tabuli prstem nebo perem, obojí jim jde dobře. A právě touto realizací odpadá učitelkám příprava velkého formátu papíru, jeho upevňování, nemusíte shánět barevné fixy ani následně mazat klasickou dřevěnou tabuli po použití křídy. Vše zvládnete pružně několika kliknutími myši.

Ovšem je celá řada dalších činností, které můžete s dětmi realizovat prostřednictvím interaktivní tabule, a to jen díky připojení na internet. Můžete hrát spoustu her, jako je pexeso, sudoku, puzzle, bludiště nebo skládat ze stavebnice Lego podle návodů krok za krokem. Jednoduše si dohledáte k tematickým celkům didaktický materiál, který zrovna ve vaší škole postrádáte. Tabuli můžete s dětmi také vhodně využít k evaluaci integrovaných bloků díky jednoduché manipulaci s fotkami, které jistě během činností pořizujete. Snadno si s dětmi připomenete, co jste společně v určitém časovém úseku prožili, co se děti naučily.

V minulém roce jsme si do MŠ pořídili metodickou příručku Školka hrou. Je to novinka pro didaktickou praxi s možností využití digitálního edukačního obsahu a interaktivních metod. Byla zpracována s ohledem na RVP PV. Obsahuje množství podnětů k činnostem v souladu s nejnovějšími požadavky a trendy moderního předškolního vzdělávání.

Autor díla: Bc. Magdaléna Chladilová

V naší škole si učitelky vyzkoušely práci s publikací Léto, která má, navzdory názvu, využití během celého školního roku. Opravdu můžeme potvrdit, že obsahuje velice pestré náměty snadno zadávané prostřednictvím kódu daného úkolu. Je možné efektivně využívat obsahu několika oddílů s množstvím odkazů na inovativní edukační činnosti zaměřené na rozvíjení poznání. Děti úkoly plní přesouváním nebo spojování prstem či perem a ihned mají zpětnou vazbu o správnosti splnění úkolu. I v tomto případě je program pro učitelky velkou pomocí k naplňování cílů předškolního vzdělávání, který vřele doporučujeme.

Prostě děti v MŠ v Křešicích jsou ze hry s interaktivní tabulí nadšené, je to pro ně prožitkové učení, díky kterému dokážou hravě splnit spoustu úkolů, které jim usnadní další životní i vzdělávací cestu. Interaktivní tabule je pro nás doplněk moderního vzdělávání, kdy se hrou snažíme dosáhnout ještě lepší kvality předškolního vzdělávání.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Magdaléna Chladilová

Hodnocení od uživatelů

E Kocourek
8. 1. 2016, 18:40
"Tabuli jsme získali díky úsilí paní ředitelky právě prostřednictvím dotace." -- Tahle informace mi připadá klíčová. Pokud děti z MŠ přechází na základní školu, kde je používání předražených tabulí již zavedeno, těžko by si asi učitelky MŠ mohly vyskakovat, že chtějí jiné vybavení místo toho osvědčeného moderního. Klíčové rozhodnutí tedy bylo učiněno již dříve, a bylo učiněno na ZŠ.
Zajímalo by mě, v jaké situaci a jak bylo učiněno ono prvotní rozhodnutí. Pociťovaly učitelky (nebo jedna učitelka, nebo ředitelka?) naléhavou potřebu zavést nějakou výpočetní techniku, a jako nejvhodnější jim připadala tabule? Dostala škola peníze (z dotace?) a mohla se rozhodnout, za co ty prachy rozfofrují? Nebo byla vypsána dotace právě jen na pořízení tabule?
Jiří Týř
10. 1. 2016, 16:09
Nedávno jsem viděl ještě nemluvící batole ve fáci prvních krůžků v chození. Písničky a fotografie si ale na tabletu pouštělo zručně a porozuměním. Dotyková tabule s dataprojektorem je myslím ve škole sice pro něco dobrá, ale jinak drahá, neuniverzální a zastarávající věc. Velkoplošný LCD nebo LED zobrazovač je myslím ve spojení s počítačem, tabletem, chytrým telefonem atd. efektivnější a univeržálněji využitelná investice.

Pavlína Hublová
11. 1. 2016, 09:52
Pane Kocourku, když jsem učila 1. a 2. ročník ZŠ, byla jsem s interaktivní tabulí maximálně spokojená.
Obvykle se zmiňuje jako velký zápor to, že u tabule pracuje jen jeden žák a ostatní se dívají. Já považuji naopak za velký klad, že je IT skvělý demonstrační nástroj, na kterém ukazujeme, jak si s úkolem mají děti poradit, když pak/souběžně pracují samostatně (používají pracovní listy, sešity, manipulativní pomůcky aj.). Na vyšším stupni lze modelovat pouze tak, že dětem popisujeme slovy, ale u malých dětí je třeba využívat více smyslů.
Proto se domnívám, že IT může být pro učitelku (a děti) v MŠ přínosem.
E Kocourek
11. 1. 2016, 19:59
To je velice vítaná zvěst, že máte s těmi tabulemi zkušenost z první ruky. Budu se tedy těšit, že prozradíte, paní Hublová, jak se ta tabule na vaši školu dostala. Kdo o pořízení tabule rozhodnul, podle jakých kriterií se dotyčný rozhodovatel rozhodoval a mezi kterými alternativami rozhodoval? A nakonec, jak těsně (nebo jak drtivě) a před kterou alternativou zvítězila ta tabule?
Někteří pamatujeme, jak probíhal pokrok za hlubokého socialismu (toho předlistopadového). Osazenstvo továrny (nebo školy či jiné instituce) se někdy dovídalo, že budou mít čest využívat supermoderní výpočetní techniku, až tehdy, když bedny s příslušným počítačem stály na továrním dvoře. Zajímá mě, oč je to dnes, pod dohledem moudrého Bruselu, jiné.
"Že IT může být pro učitelku (a děti) v MŠ přínosem" nikterak nezpochybňuji. Jenže takových přínosných zařízení může být víc, a mne zajímá, proč vítězí zrovna ty tabule.
Pavlína Hublová
12. 1. 2016, 09:13
Dobrý den pane Kocourku, IT jsem si vyzkoušela nejprve v učebně fyziky, kam si ji prosadil pan učitel z 2. stupně. Jak sehnal peníze a co ho k tomu vedlo, netuším. Po 2 letech docházení na IT jsem měla možnost z projektu, do kterého jsme se jako škola zapojili, pořídit si nějakou techniku. Moje volba byla jasná - s IT jsem už měla zkušenosti a plně mi vyhovovala. Pro upřesnění - hovořím o roce 2008.
Ano, možná jsou už opět nové (a lepší) technologie, které se hodí do třídy. Možná mají podobně propacovaný SW, ve kterém mohou učitelky tvořit své přípravy (a možná časem nebude žádný proprietální SW ani potřeba). Možná se časem nashromáždí množství sdílených příprav, aby si paní učitelky ulehčily přípravu na výuku.
Já jsem svého rozhodnutí nikdy nelitovala. PS: IT je ve třídě dodnes, funguje a paní učitelka ji i nadále používá (i když, pravda, ne tak často, jako jsem ji používala já).
E Kocourek
12. 1. 2016, 21:36
Samé dobré zprávy, paní Hublová! Ač nejsem příznivcem oněch tabulí, situace, jak ji popisujete, se mi velice zamlouvá. Za ten popis vám děkuji.
Vy sama jste si zvolila prostředek, který chcete používat, a to podle kriterií, která jste sama stanovila. Uvádíte, že s tabulí jste měla zkušenosti a dále předpokládám, že roli hrály i již existující přípravy. A zvolený prostředek jste si mohla i pořídit. Kéž by to takhle fungovalo na každé české škole a pro každého učitele.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Informační a komunikační technologie