Odborný článek

Elektrotrauma

20. 10. 2015 Základní vzdělávání
Autor
VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Anotace

Výstup z projektu Předlékařská první pomoc do škol realizovaného Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou, Hradec Králové, Komenského 234. V příloze jsou ke stažení karty: metodický list pro učitele a pracovní list pro žáky.

Elektrický proud při průchodu tělem tvoří teplo hluboko ve tkáních a může vytvářet závažné popáleniny. Většina tepelného poškození je v hloubce tkání a viditelné popáleniny na kůži mohou být malé.

Hlavní účinky zásahu elektrickým proudem:

 • zástava srdeční činnosti, zástava dechu, poruchy srdečního rytmu

Způsobují:

 • ledvinné selhání

Postup předlékařské první pomoci:

 1. Technická pomoc 
  1. Ukončení působení elektrického proudu na organizmus 
 • Odstranit vodič z přímého kontaktu s postiženým, a to suchým nevodivým materiálem – lze použít předmět z nevodivého materiálu nebo suché gumové rukavice;
 • vždy dbát na vlastní bezpečnost – dokonalé izolační prostředky nebývají k dispozici;
 • nikdy se vodiče ani postiženého nedotýkat holýma rukama;
 • při zásahu stát na nevodivém materiálu (pozor na vodu);
 • pozor na krokové napětí – posunovat nohy vpřed šouravě, bez zvednutí od podložky;
 • zajistit vodič tak, aby dál neohrozil postiženého ani zachránce.
 • Přerušení přívodu proudu do vodiče 
   • Při zasažení proudem nízkého napětí: nejjednodušší a nejběžnější způsob: vytažení přívodní šňůry ze zásuvky, vypnutí jističe; 
   • při zasažení proudem vysokého napětí: co nejdříve upozornit HZS, PČR, ZZS nebo odpovědné pracovníky elektráren;
   • nepřibližovat se k postiženému blíže než na cca 20 metrů!
 • Zdravotnická první pomoc:
  • volat 155;
  • zkontrolovat vitální funkce; 
  • celkově vyšetřit postiženého;
  • v případě potřeby provádět kardiopulmonální resuscitaci; 
  • ošetřit popáleniny (sterilně krýt postižené plochy);
  • provést protišoková opatření.

  Kontrolní otázky pro mladšího žáka

  1. Proč se při zásahu elektrickým proudem nebudeme nikdy dotýkat vodiče ani postiženého holýma rukama? 
  2. Jaký domácí spotřebič by mohl způsobit úraz elektrickým proudem? 
  3. Jak se zachováš, pokud uvidíš na poli spadlé vedení vysokého napětí?

  Kontrolní otázky pro staršího žáka

  1. Proč se při zásahu elektrickým proudem nebudeme nikdy dotýkat vodiče ani postiženého holýma rukama? 
  2. Jakým způsobem zajistíš vlastní bezpečnost při poskytování první pomoci při zásahu elektrickým proudem? 
  3. Kdy zahájíš kardiopulmonální resuscitaci? 
  4. Jaká je normální dechová frekvence dospělého člověka?

  Projekt Předlékařská první pomoc do škol (http://www.ppp.zshk.cz/) realizovala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 (www.zshk.cz). Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
  Soubory materiálu
  Typ
   
  Název
   
  pdf
  1.07 MB
  PDF
  Karta pro mladšího žáka
  pdf
  533.2 kB
  PDF
  Karta pro staršího žáka
  pdf
  549.8 kB
  PDF
  Karta pro učitele

  Licence

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

  Autor
  VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

  Hodnocení od uživatelů

  Článek nebyl prozatím komentován.

  Váš komentář

  Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

  Zařazení do seriálu:

  Tento článek je zařazen do seriálu Předlékařská první pomoc.
  Ostatní články seriálu:

  Kolekce

  Článek je zařazen v těchto kolekcích:

  Organizace řízení učební činnosti:

  Frontální, Individuální

  Organizace prostorová:

  Školní třída