Odborný článek

Bezvědomí

13. 10. 2015 Základní vzdělávání
Autor
VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Anotace

Výstup z projektu Předlékařská první pomoc do škol realizovaného Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou, Hradec Králové, Komenského 234. V příloze jsou ke stažení karty: metodický list pro učitele a pracovní list pro žáky.

Příznaky

 • Postižený nereaguje na běžné podněty – na oslovení ani na bolestivé podněty; 
 • reakce na osvit zornic je negativní;
 • postižený leží v pasivní poloze, tělo je bezvládné, je zhrouceno na podložce;
 • kořen jazyka zapadá vlastní vahou k zadní stěně nosohltanu a uzavírá dýchací cesty.

Příčiny

 • zástava krevního oběhu 
 • porucha dýchání 
 • úrazy (poranění hlavy, úraz elektrickým proudem, těžké popáleniny, tonutí atd.) 
 • otravy 
 • onemocnění – epilepsie, infekční onemocnění mozku, cukrovka

Postup předlékařské první pomoci:

 • Pokus o navázání kontaktu o slovní reakce (Slyšíte mě? Otevřete oči? Podívejte se na mě! Co se vám stalo?), o motorické reakce (reakce na bolestivý podnět, např. štípnutí, pokud postižený nereaguje, je v bezvědomí);
 • volat 155;
 • otočit postiženého na záda s podporou hlavy (prevence dalšího poranění); 
 • zhodnotit dýchání;
 • při selhání dýchání zahájit kardiopulmonální resuscitaci; 
 • provést orientační celkové vyšetření postiženého (vyloučit další závažná poranění – krvácení, zlomeniny); 
 • uložit postiženého do stabilizované polohy při zachování životních funkcí; 
 • průběžně kontrolovat životní funkce;
 • protišoková opatření – ticho, teplo – postižený nesmí ležet na studené podložce, přikrýt; 
 • nenechat postiženého bez dozoru.

Kontrolní otázky pro mladšího žáka

 1. Pokud se pokusíš o navázání slovního kontaktu s postiženým v bezvědomí, na co se ho budeš ptát? 
 2. Jaký bolestivý podnět můžeš udělat, abys vyvolal reakci postiženého? 
 3. Proč nesmíš nechat člověka v bezvědomí bez dozoru?

Kontrolní otázky pro staršího žáka

 1. Jaké jsou příznaky u postiženého v bezvědomí? 
 2. Vyjmenuj alespoň 3 příčiny bezvědomí, které byly způsobeny úrazem. 
 3. Proč je důležité provést orientační celkové vyšetření postiženého? 
 4. Proč je důležité u postiženého v bezvědomí průběžně kontrolovat životní funkce?

Projekt Předlékařská první pomoc do škol (http://www.ppp.zshk.cz/) realizovala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 (www.zshk.cz). Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
536.13 kB
PDF
Karta pro mladšího žáka
pdf
541.02 kB
PDF
Karta pro staršího žáka
pdf
540.04 kB
PDF
Karta pro učitele

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Předlékařská první pomoc.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída