Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak zapojit exkurze k řemeslníkům do výuky
Odborný článek

Jak zapojit exkurze k řemeslníkům do výuky

1. 10. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Muzeum Říčany

Anotace

Ukázka z příručky Katalog školních exkurzí, která vznikla v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno.

Exkurze k řemeslníkům nebo do provozů firem jsou běžně zapojovány do výuky na základních školách již od 1. stupně. Exkurze jsou zpravidla umožněny díky ochotě rodičů pracujících v okolí školy.

Cílem tohoto katalogu je rozšířit tyto možnosti a přispět k tomu, aby exkurze byly do výuky zařazeny promyšleně. Jen tak mohou pomoci žákům při rozhodování o své budoucí profesi.

Na volbu budoucího povolání je na 2. stupni ZŠ obvykle vyhrazena část výuky pracovních činností (někdy dokonce zvláštní předmět).

Tento katalog Vám představuje exkurze pro řemeslné obory v oblastech Dřevo, Textil, Stavebnictví, Potravinářství (včetně několika zemědělských provozů) ve Středočeském kraji.

Aby žáci získali představu o šíři možností, které se před nimi otevírají při volbě střední školy, je vhodné exkurze zařazovat na 2. stupni průběžně již od 6. tříd. Ideálně by tak žák na konci 9. třídy mohl absolvovat 6 řemeslně zaměřených exkurzí z různých oborů (např. zemědělství/lesnictví, potravinářství, textilní výroba, zpracování dřeva, informatika, polygrafie, fotografie a strojírenství).

Navštívené subjekty by měly zahrnovat umělecká řemesla i moderní automatizované provozy. Žáci by měli mít možnost diskutovat s  živnostníky i se zaměstnanci firem.

Před exkurzí je vhodné vyjasnit si s  navštěvovaným subjektem podmínky (např. vhodné oblečení, věk a počet účastníků, možnost fotografování, pořizování audionahrávek). Aktuální ceník exkurzí a informace o objednávkách jsou přístupné na webu Muzea Říčany.

Pro motivaci žáků před exkurzí jsou u detailu některých exkurzí videa. Žáci by se měli také dozvědět, jak mají být na exkurzi vybaveni, na jaké téma si mohou připravit otázky, jak budou zaznamenávat odpovědi (zda budou pořizovat audionahrávky) nebo jak bude vypadat jejich výstup z exkurze (fotoreportáž nebo plakát).

Doporučujeme, aby žáci měli pro exkurze připravená portfolia, kam budou zaznamenávat odpovědi na své otázky a vkládat fotografie nebo nákresy.

Exkurze můžete vybírat spolu s žáky – využijte fotografie v tomto katalogu a především popis činností, které při exkurzi uvidí, nebo které si budou moci sami vyzkoušet. Katalog je přístupný v elektronické podobě na webových stránkách Muzea Říčany. Jednotlivé stránky z katalogu lze pro žáky vytisknout samostatně pro přípravu před exkurzí.

V ideálním případě by měli mít žáci před samotnou exkurzí o daném oboru už určitou představu a zkušenost s používanými materiály nebo pracovními postupy. Školám bez vybavené dílny, školní kuchyňky nebo fungujících šicích strojů vychází vstříc nabídka řemeslných dílen Muzea Říčany. Pro témata Stavebnictví, Textil, Práce se dřevem, Pekařství a Fotografování můžete zdarma využít e-learningové lekce pro žáky.

Doporučujeme Vám také v souvislosti s exkurzí využívat informace o možnostech uplatnění v jednotlivých řemeslných profesích z aktuálních internetových zdrojů, které jsou dostupné v e-learningových lekcích pro učitele. E-learningové lekce a další metodické materiály projektu Řemeslo má zlaté dno Vám pomohou jak v orientaci v kariérovém poradenství a možných alternativách při studiu řemesel, tak v motivaci žáků i vás, učitelů a rodičů, k objevování radosti z práce vlastníma rukama. Všechny materiály jsou zdarma dostupné na webu Muzea Říčany.

Informace a zkušenosti, které žáci na exkurzích získali, je vhodné zařadit do širšího kontextu. Navazujícím úkolem pro žáky tak může být například vlastní tvorba výrobku danou technikou nebo prezentace informací o studiu konkrétního oboru (včetně požadavků pro přijímací zkoušky).

Přejeme vám inspirativní čtení a mnoho podnětů pro propojení výuky s praxí!

Za Muzeum Říčany Renáta Schnablová a Kateřina Čiháková


Cílem projektu „Řemeslo má zlaté dno“ bylo probudit zájem žáků 2. stupně základních škol ve Středočeském kraji o řemeslné obory a motivovat je k jejich studiu. Projekt nabídl školám ve Středočeském kraji exkurze, praktické dílny, semináře pro učitele a e-learningové lekce ZDARMA.

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
9.25 MB
PDF
Katalog rozhovorů s řemeslníky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Muzeum Říčany

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Environmentální výchova

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Exkurze

Článek pro obor:

Člověk a svět práce 2. stupeň