Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Pracovní postup: Vodní mlýnek
Odborný článek

Pracovní postup: Vodní mlýnek

22. 9. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Muzeum Říčany

Anotace

Ukázka z příručky Práce se dřevem, která vznikla v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno.

„Dobrý mlýnek má pevně a přesně usazené lopatky, vystředěnou hřídel a chuť točit se ve vodě.“

Časová náročnost

2–3 hodiny

Pracovní postup

 1. Na bukové prkno tloušťky 2 cm narýsuj čtverec 10 x 10 cm a v něm narýsuj křížení úhlopříček. 
 2. Na křížení úhlopříček narýsuj kružnici vepsanou do čtverce (poloměr 5 cm). Narýsuj menší soustřednou kružnici o poloměru 2,7 cm. Ta určuje konce výřezů lopatek. 
 3. Kružítkem (nebo příložným úhelníkem kolmo ke hraně) narýsuj další dvě osy úhlů mezi úhlopříčkami. Vznikne 8 os pro výřezy lopatek.
 4. Materiál upni do svěráku. Směrem kolmo k zemi a mimo čelisti svěráku postupně odřízni přebytečné rohy. 
 5. Na kotoučové brusce zabrus obvod náboje do přesného kruhu. 
 6. Pomocí příložného úhelníku protáhni všech 8 os kolmo na hranu náboje. 
 7. Každou osu pro lopatky obřízni z levé i pravé strany čárky rovným čistým řezem. Řez zakonči 1 mm před vnitřní kružnicí. POZOR, VÝŘEZY MAJÍ BÝT MENŠÍ NEŽ TLOUŠŤKA LOPATEK, MAX. 4 MM! 
 8. Vrtákem do dřeva 5 mm odvrtej konce výřezů. Vrtej skrz náboj. 
 9. Vrtákem do dřeva 8 mm odvrtej uprostřed náboje díru pro zasunutí hřídele. 
 10. Na liště pro lopatky tl. 4 cm, vyznač dvě podélné rysky vzdálené 0,7 cm od okraje. 
 11. K pracovnímu stolu připevni zstužidlem pokosnici a zarážku. Zarážku nastav do vzdálenosti 12 cm od příčného zářezu v pokosnici. 
 12. Do pokosnice zasouvej lištu až k zarážce, postupně nařež 8 lopatek dlouhých 12 cm. Ve vzdálenosti 2,5 cm od jednoho konce lopatky vyznač příčnou rysku. 
 13. Podle rysek zabrus sešikmení lopatek - vždy na jednom konci. Na druhém konci lehce zaobli rohy. 
 14. Brusnou houbou vybrus do čista plochy i hrany lopatek. 
 15. Brusnou houbou vybrus do čista plochy i hrany náboje. 
 16. Do náboje zasuň hřídel 0,8 x 30 cm. 
 17. Do výřezů v náboji postupně zasuň všech 8 lopatek. 
 18. Lopatky, které nejdou zasunout, mírně ztenči zabroušením na brusce. Lopatky, které se viklají, zaklínkuj.

Bezpečnost a doporučení

Měření a rýsování

 • Rýsuj ořezanou tužkou, tenké rysky zaručují přesnost, lépe se odstraňují.
 • Negumuj, na upatlaném povrchu není vidět, co platí. Můžeš začít znovu na čisté straně, použít barevnou tužku nebo vadné čáry odbrousit. 
 • Úhelník při rýsování tiskni pevně ke dřevu, předejdeš vzniku odchylek. 

Řezání výřezů a řezání v pokosnici 

 • Netlač na pilu, tlak zavádí pilu do měkčích partií dřeva, řez uhýbá. 
 • „Nepřetlačuj pilu“, nepřesný řez začni znovu. 
 • Během řezání se volnou rukou neopírej o svěrák ani o stůl. 
 • Řezej „V“ pokosnici, ne tu pokosnici! 
 • Materiál přidržuj pevně opřený o vnitřní stěny pokosnice. 

Vrtání

 • Vyhrň si rukávy, zamez kontaktu náhrdelníků a vlasů s přístrojem. 
 • Seřizování, manipulace s obrobkem a čištění jen při vypnutém zařízení. 
 • Během vrtání za všech okolností přitlačuj obrobek ke stolu vrtačky. 
 • Po vyvrtání vypni přístroj. 
 • Průběžně čisti stůl vrtačky od pilin, obrobek by po nich při vrtání klouzal, nebezpečí zranění a poškození. 

Broušení

 • Vyhrň si rukávy, zamez styku vlasů, náhrdelníků a přívěsků s přístrojem. 
 • Obrobek při broušení nepřizvedávej, celou plochou stále leží na stole. 
 • Na stroji pracuje vždy jedna osoba. 
 • Po vybroušení přístroj vypni. 
 • Používej odsávání prachu nebo roušku. 

Kompletace

 • Příliš velký tlak při zasouvání lopatek může štípat náboj. Lopatek je 8, jejich tlaky se sčítají! 
 • Zvlášť opatrně vyřezávej a zasouvej klínky k upevnění vypadávajících lopatek. 
 • Kompletaci prováděj už jen v ruce.

Tipy a triky

„Tužka není poleno, guma špiní! Čím tlustější čára, tím větší nepřesnost!“

 • Kombinace dřeva buku a smrku zaručuje, že mlýnek ve vodě nepopraská. 
 • Před zahájením práce si před žáky demonstrativně obrus tužku – na brusce (líbí se jim to a nelení si ji průběžně špičatit). 
 • Před žáky názorně narýsuj celý rozkres na dřevo (body 1 – 3). 
 • Velikost náboje a lopatek můžeš měnit, přizpůsob šířku mezikruží. 
 • Ideálně žákům rozdej již naformátované bukové čtverce 2 x 10 x 10 cm. 
 • Názorně žákům ukaž, jak opřením ruky o hranu udělat rovnoběžnou podélnou rysku s okrajem lišty (bod 10). 
Čas: 15 - 20 minut

„Řezej na správné straně čáry, čára musí zůstat!“

 • Pilu do náboje zařezávej opřením o dřevěný příkladek, je to přesnější. 
 • Základ rovného řezu je v pevném zápěstí, uchop žáka během řezu za zápěstí i loket a ukaž mu rovinu řezu. 
 • Řež plynule a lehce, využij celé délky pilového listu. 
 • Ukaž žákům opravu nerovného řezu – začni řez znovu v jiném sklonu pily. 
 • Výřezy pro lopatky řež rovně! Řezy se nesmí spojit, těžko se to opraví. 
 • Smrkové lišty dořezávej pomalu, na koncích se obvykle vyštipují. Ideálně použij pilu s velmi jemnými zuby. 
Čas: 40 - 50 minut

„Konce výřezů lopatek odvrtávej přesně a zvolna – vrták se může smýkat!“

 • Seřizuj přístroje přímo před žáky, nech je seřizovat také žáky, kontroluj vždy pevnost a přesnost nastavení. 
 • Hloubku vrtání nastav posuvem pracovního stolu po stojanu vrtačky, stůl v požadované poloze utáhni. Všechny díry na náboji vrtej skrz. Před spuštěním přístroje nastav obrobek pod vrták a přitiskni ke stolku. Až poté zapni přístroj a plynule vrtej. 
 • Pomáhej žákovi s vrtáním (přidržuj materiál, reguluj plynulost vrtání). 
 • Vrták, který „utekl“ z řezu, už „nedohoníš“. Přestaň vrtat, náboj otoč a výřez lopatky odvrtej z druhé strany. 
Čas: 40 - 50 minut

„Pozor, aby byly všechny lopatky stejně dlouhé!“

 • Před spuštěním brusky ukaž žákům směr otáčení kotouče a pásu. 
 • Brousíme na levé polovině kotouče, při broušení vpravo by kotouč vynášel obrobek i prach vzhůru. Pravou stranu stolku označ „!“. 
 • Důsledně odbrušuj podle rysek, neměň rozměry výrobku. Pozor na to při broušení šikmin a zaoblení lopatek a náboje. 
 • Ručním broušením jen očisti povrch od rysek provedených tužkou. 
 • Vnitřní stěny výřezů lopatek se nebrousí! 
Čas: 25 – 35 minut

„Všechny díly se do sebe mají zasouvat ztuha, ale ne silou, KLADIVO NE!“

 • Lopatky zasouvej jen pomocí rukou, nepoužívej svěrák ani kladivo. 
 • Pokud lopatka nejde zasunout, ztenči její konec na brusce. 
 • Vypadávající lopatky upevni zasunutím smrkového klínku podél lopatky do mezery ve výřezu náboje. 
 • K mlýnku můžeš vyrobit jednoduchou vidličku (viz příloha). V tom případě před zasunutím hřídele do náboje vyvrtej na obou koncích hřídele menší díry na zajišťovací kolíčky.

Cílem projektu „Řemeslo má zlaté dno“ bylo probudit zájem žáků 2. stupně základních škol ve Středočeském kraji o řemeslné obory a motivovat je k jejich studiu. Projekt nabídl školám ve Středočeském kraji exkurze, praktické dílny, semináře pro učitele a e-learningové lekce ZDARMA.

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
383.79 kB
PDF
Vodní mlýnek - pracovní postup s fotodokumentací

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Muzeum Říčany

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

VYBAVENÍ: vrtačka stojanová, vrtáky do dřeva 5 a 8 mm, el. bruska kombinovaná, brusné výseky P100, brusný papír ruční P150, brusné houbičky, pila čepovka, pravítko, kružítka, tužka, úhelník příložný, pokosnice, ztužidlo truhlářské MATERIÁL: bukový masiv 2 x 10 x 10 cm, lišta smrková 0,4 x 4 x 88 cm, tyč kulatá buková 0,8 x 30 cm, (uvedené rozměry na jeden mlýnek)