Odborný článek

Karel IV. jako politik

9. 9. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Miroslav Houska

Anotace

Příspěvek přináší nové aktivity pro hodiny dějepisu k tématu Karel IV.

Předložené aktivity jsou vhodné spíše pro doplnění vyučovací hodiny. Lze je též využít pro samostatnou činnost žáků nebo skupinovou práci. V několika případech je potřeba pracovat s dalšími zdroji informací. Práce se zdroji umožňuje případné další individuální rozvinutí úlohy učitelem podle potřeby a vlastní invence.

Cílem pracovních materiálů je přivést žáky k silnějšímu propojování souvislostí a hlubšímu porozumění politiky a záměrů Karla IV. Další cíl některých úloh je připomenutí významných osobností, které v době života a vlády Karla IV. tohoto nadaného politika formovaly a ovlivňovaly nebo měly vliv na vnímání tohoto významného muže a jeho dobu vlády.

A léta běží… – je úloha, ke které je vhodné použít odborný titul, viz odkazy. Snahou je upozornit na to, jak významně bylo Karlovo rozhodování a postupy koordinovány s papežskou politikou, a také na významný diplomatický talent, který byl Karlu IV. vlastní.

Karlova manželství – více než jména všech manželek je podstatné pochopit, že všechna čtyři manželství byla především politicky a mocensky motivována. Vždy z jiných důvodů, podle vývoje situace na politickém kolbišti, ale zároveň to nemuselo znamenat absenci lidského citu a respektu. Všechny uvedené charakteristiky jsou krátké, ale rozhodně je lze rozšířit podle úrovně znalostí žáků, nebo zájmu učitele.

Kdo byl kdo? – je úloha na principu přesmyček, kdy jsou pomíchaná všechna písmena příslušného jména dohromady. Není tedy respektováno jméno a příjmení. Jsou zde jména, která jsou notoricky známá, ale i ta, která se tolik s osobou Karla IV. nespojují. Většinou právě úspěch rozluštění přesmyčky vede žáky ke snaze zjistit si o neznámé osobě něco nového.

Rozpadlá tajenka – je úloha tajenky, která má ale přeházené řádky, aby se výsledek nedal případně uhodnout dříve, než se vyplní všechny řádky. Jednotlivé řádky tajenky jsou tedy seřazeny podle klíče od nejkratšího k nejdelšímu slovu, a z toho důvodu jsou jednotlivé řádky očíslovány. Jednotlivá barevná políčka tak dávají tajenku v číselném pořadí. V zadání jsou základní informace, byť nejsou (úmyslně) formulovány příliš konkrétně. Snahou je přimět žáky, aby i známé věci byli schopni nahlížet z různých úhlů pohledu.

Jméno a číslo – je zaměřeno na osobu Karla IV. v kontextu vývoje evropské politiky a evropské kultury. Tato úloha přesahuje rámec učební látky zaměřené na období vlády Karla IV., ale velmi vhodně může sloužit jako skupinová práce a práce s odbornou literaturou nebo s tablety na závěr a shrnutí kapitoly věnované přednímu českému panovníkovi tím, že se zaměřuje na několik panovníků v čele Svaté říše římské. Pomůže uvědomit si kontext Karlovy snahy a také odkaz, na nějž se v dalších staletích navazovalo. Případně může tato úloha sloužit jako samostatná domácí práce. Jednotlivé charakteristiky jsou úmyslně čerpány z jednoho zdroje – wikipedie (odkazy uvedeny), což nabízí možnost rozšíření práce se zdroji a podobně.

A léta běží…

K uvedeným letopočtům přiřaďte všechny události, které se týkaly života a působení Karla IV. právě v tomto roce. Každá událost náleží právě k jednomu roku a žádná událost zde není uvedena mylně.

bitva u Kresčaku, cesta do Avignonu, Jan a Karel jednají v Avignonu, císařská korunovace Karla a Anny Svídnické v Římě, Karlovy přísežné závazky papeži v Avignonu, korunovace lombardskou korunou v Miláně, korunovace na římského krále v Bonnu, odvolání zákoníku Maiestas Carolina, položení základního kamene ke Karlštejnu, položení základního kamene k Svatovítské katedrále, povstání v Pise a ohrožení Karlova života, povýšení pražského biskupství na metropolitní arcibiskupství, příjezd Jana a Karla do Avignonu, schůzka s arcibiskupem Balduinem Lucemburským v Trevíru, svatováclavský sněm v Praze, úmrtí Blanky z Valois, volba římským králem v Rhensu, vydání základních státoprávních listin ZKČ, zakládací listina pražské univerzity, založení Nového Města pražského

Karlova manželství…

Je známo, že během svého života byl Karel IV. celkem 4krát ženatý. Stejně tak je známá běžná praxe urozené společnosti, která sňatky chápala především jako součást politiky. V krátkých charakteristikách jsou představeny všechny čtyři Karlovy manželky. Přiřaďte k nim správné jméno a určete i jejich pořadí.

 • Byla z rodu Wittelsbachů, který byl nejen v říšské klatbě, ale podporoval i římského vzdorokrále a politického soupeře Lucemburků. Tento sňatek tak pomohl Karlovi prosadit jeho politiku.
 • Měla být původně oddána s Karlovým prvorozeným synem Václavem. Ale po jeho náhlém úmrtí a po smrti Karlovy manželky se nakonec stala jeho další ženou. Karlovi tento sňatek umožnil zisk významného území a rozšíření vlastních držav.
 • Byla dcerou vévody a vnučkou krále, kteří patřili do silné protilucemburské koalice, a tak se Karlovi podařilo tímto krokem diplomaticky dobře zapůsobit a oslabit vliv koalice. Navíc tato královna dala Karlovi několik dětí, včetně mužských potomků.
 • Do manželství původně vstoupila na základě politických důvodů, přesto se uvádí, že z něj vzešlo manželství plnohodnotné. Byť potvrzovalo a slibovalo určité politické výhody, nebylo obdařeno více než dvěma dcerami. Smrt manželky Karla výrazně zasáhla.

Kdo byl kdo?

Rozpoznejte jména více či méně známých osob z doby vlády Karla IV. a charakterizujte jejich vztah k panovníkovi. Uveďte, jak mohly panovníka ovlivnit nebo v jaké sféře společenského dění se mohly společně s panovníkem setkávat. Neváhejte použít odborné zdroje (literatura, internet).

 • OŠLAJ KLAVIM ZONČI
 • CRAPET CERARCOSFAN
 • BRICE EAT BONÁSKUROB
 • JICHD NIŘNAJ
 • ŽIRAN iv.DAJCZ
 • vi. MITLENK
 • ŠRASAZ MÁRAUTY
 • HÁRWUSAD LERADONK
 • ŠAKIT EMIL WENEBER ZIBCE
 • RŮŽOVKA JAŇTĚJ OCHVEZ

Rozpadlá tajenka

 1. Jméno světce, kterého Karel IV. významně uctíval.
 2. Jméno panovníka, jímž Lucemburská dynastie vymřela po meči.
 3. Rádce Karla IV. a významný církevní hodnostář, první pražský arcibiskup.
 4. Místo, kde se odehrála první velká bitva stoleté války, které se účastnili i český král Jan a římský král Karel.
 5. Titul, jehož Karel IV. dosáhl jako první panovník z českého prostředí.
 6. Místo, kde mladý kralevic Václav získal na svou dobu výjimečné vzdělání.
 7. Dobový název epidemie, která od poloviny 14. století opakovaně decimovala evropskou populaci.
 8. Jakou hodnotu má stávající bankovka naší měny, na níž je zobrazen Karel IV.?
 9. Přezdívka královny Markéty, první manželky Karla IV.
 10. Jiný název pro tzv. obecné učení.

Stručně, v několika větách, vysvětlete a popište, o co se jedná. 

Jméno a číslo:

V době trvání téměř tisícileté říše, která je známa nejčastěji jako Svatá říše římská, se v jejím čele objevilo několik osob, které nesly jméno Karel. Za pomoci odborné literatury, případně za použití internetu určete, v jakém pořadí jednotliví Karlové vládli, a alespoň přibližně uveďte období. Též uveďte, zda a jaký mají tyto osoby vztah k české historii.

 

 

 

Literatura a použité zdroje

[1] – KAVKA, František. Historie života velkého vladaře. Praha : Mladá fronta, 1998. 361 s. ISBN 80-204-0753-7.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
40.04 kB
Dokument
Karel IV. - prac. list
docx
18.55 kB
Dokument
Karel IV. - řešení

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miroslav Houska

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list, tužka