Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hledání zraněného pomocí mobilního telefonu
Odborný článek

Hledání zraněného pomocí mobilního telefonu

20. 2. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Jan Minařík

Anotace

Příspěvek je zajímavým námětem na využití mobilního telefonu v oblasti Člověk a zdraví. Žáci mají za úkol vyhledat pomocí mobilního telefonu zraněného a pokusit se o záchranu jeho života.


Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Popis činnosti

Jeden z žáků (či druhý učitel) se ukryje v málo přehledném terénu - představuje zraněnou osobu, která není při vědomí a není proto sama schopna reagovat na volání. Je vybaven mobilním telefonem se zapnutým zvukovým vyzváněním.

Skupině žáků je oznámena přibližná poloha vyhledávaného (k dispozici by měla být oblast cca 1 km2) a telefonní číslo mobilního telefonu. Žáci mají za úkol během 45 minut „zraněného" lokalizovat a zachránit. Při správném postupu by žáci měli pokrýt oblast ve vhodných vzdálenostech a krátkým prozváněním mobilního telefonu získat postupně přesnou polohu vyhledávaného. Zvonění přitom nesmí být příliš dlouhé, neboť neví nic o stavu akumulátoru telefonu hledané osoby, neví, zda má aktivovanou hlasovou schránku apod. Vyhledávaná osoba sleduje dobu zvonění a po 20 minutách (stopuje vždy dobu aktivního vyzvánění) telefon deaktivuje (v reálné situaci „byl vybit akumulátor"), a skupina tak případně musí „zraněného" dohledávat bez použití mobilu.

Přínos

Žáci se naučí použít mobilní telefon nejen jako komunikační zařízení, ale i jako prostředek, který může při vhodném použití druhé osobě zachránit zdraví či život. Naučí se počítat i s nedokonalostí telefonu, respektive s jeho striktní závislostí na energii, která by je měla vést k vhodným zásadám (do neznámého, nebezpečného terénu je lépe vyrážet s plně nabitým telefonem).

Úloha mobilního telefonu v aktivitě

Telefon zde figuruje jako zvukový navigační prvek.

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence k řešení problémů:

 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Kompetence občanská:

 • rozhoduje se zodpovědně podle situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
Integrace průřezových témat OSV - Morální rozvoj (Řešení problémů a rozhodovací dovednosti)
Mezioborové přesahy a vazby Tělesná výchova
Organizace řízení učební činnosti Skupinová
Organizace prostorová Vycházka do přírodního prostředí
Organizace časová Do 45 minut
Blok více hodin
Vyučovací metoda Aktivizující - situační
Nutné pomůcky a prostředky Mobilní telefon

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jan Minařík

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mezioborove presahy:

 • Speciální vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Výtvarná výchova

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Mobilní telefon