Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hry a aktivity vhodné pro děti s ADHD školního věku (primárně 1. stupně) – inspirace do školního i domácího prostředí - 4. část
Odborný článek

Hry a aktivity vhodné pro děti s ADHD školního věku (primárně 1. stupně) – inspirace do školního i domácího prostředí - 4. část

Anotace

Soupis možných podpůrných a rozvojových aktivit je určený pro skupiny, ve kterých je přítomno dítě s ADHD, či pro individuální podporu těchto dětí. K mnohým aktivitám lze přistupovat tvořivě – dále je propracovávat a modifikovat tak, aby co nejlépe posloužily cíli – rozvoji dané dovednosti, kompetence či vlastnosti dítěte/dětí.

Relaxační aktivity

Mláďátka v pelíšku

Pro koho: pro třídu, skupinku dětí i individuální podporu dítěte

Kdy, do jakého předmětu: tělesná výchova, třídnická hodina, hodina OSV, oddechový čas ve vyučování, čas individuální podpory dítěte s ADHD, aktivita v družině, na výletě či škole v přírodě, práce se skupinkou dětí

Cíl: rozvoj schopnosti relaxace, odpočinek

Pomůcky: je možno využít polštářků, podložek na lehnutí či něčeho podobného ke zpříjemnění aktivity

Popis: Děti si lehnou na polštářek, podložku či hlavou opřenou o ruce na lavici. Se zavřenýma očima si představují, že jsou mláďátka ve svém pelíšku. Je na nich jestli koťátka, štěňátka, králíčci či cokoli dalšího. Lze je navádět popisem toho, jak se jim v pelíšku dobře odpočívá; cítí se klidně, v bezpečí; představují si, co hezkého zažily během dne, na co se těší, apod.

Zvuky lesa, moře, louky

Pro koho: pro třídu či skupinku dětí

Kdy, do jakého předmětu: třídnická hodina, hodina OSV, tělesná výchova, oddechový čas ve vyučování, aktivita v družině, na výletě či škole v přírodě, práce se skupinkou dětí

Cíl: rozvoj schopnosti relaxace, odpočinek

Pomůcky: je možno využít polštářků, podložek na lehnutí či něčeho podobného ke zpříjemnění aktivity

Popis: Děti se nachystají do skupinky (ideálně po čtyřech až sedmi) tak, že jeden se uvelebí na polštářky nebo podložku a ostatní se seskupí okolo něj. Uvelebené dítě si vybere prostředí, kde by se chtělo „ocitnout“ a odpočívat. Může jít o louku, les, pláž u moře, apod. Zavře oči a představuje si, že právě na tomto místě se ocitlo a může si zde užít odpočinek. Ostatní jemnými zvuky dokreslují toto prostředí (šum moře či lesa, jemné zvuky zvířátek apod.) Pro ulehčení lze nejprve s dětmi tyto zvuky vymýšlet a zkusit. Odpočinek na vybraném místě si může užít postupně každé dítě ve skupince.

Krátké relaxační aktivity

Pro koho: pro třídu, skupinku dětí i individuální podporu dítěte

Kdy, do jakého předmětu: tělesná výchova, třídnická hodina, oddechový čas ve vyučování, čas individuální podpory dítěte s ADHD, aktivita v družině, na výletě či škole v přírodě, práce se skupinkou dětí

Cíl: rozvoj schopnosti relaxace, odpočinek

Popis: Následující krátké aktivity lze využít i pro odpočinek skupiny dětí i jednoho dítěte. Děti mohou dostat jeden či více z následujících pokynů:

 • choď zpříma kolem místnosti, běhej na místě
 • představ si, že jsi strom – natáhni ruce, jako by byly větve a mávej jimi
 • smršti tvář, jako bys byl zjizvený netvor
 • představ si, že jsi slunečnice – natáhni ruce k obloze a nech je co nejvýš
 • představ si, že jsi velké, těžké zvíře – pomalu, těžkopádně choď tiše po třídě
 • představ si, že tě někdo dokola mění z obra na trpaslíka a naopak – sroluj se, ať jsi co nejmenší, potom se zase co nejvíc zvětši a natáhni ruce co nejvýš
 • jsi spící lev – lehni si na podlahu, lež v klidu a při vstávání se protáhni…
 • roztáhni ruce a představ si, že jsi hvězdička, která svítí a bliká do všech stran
 • představ si, že jsi velký obr, který přenáší domy ve městě – přijď k domu a zkus ho vzít do náruče, zvednout - i když je určitě těžký -  a opatrně pomalu poponést, když se ti to podaří, protáhni se, zatřep rukama…
 • zkus se pohybovat jako robot, skákat jako jojo, zadupat jako tatarský bojovník, protáhnout se jako bojovník v Blaníku, který se právě probudil
 • zkus vydupat všechen vztek, vydechovat strach a nadechovat sílu…
 • zkus usnout jako Šípková Růženka, odpočívat a po probuzení se pořádně protáhnout (lze doprovodit vyprávěním krátkého úryvku z pohádky)

Pozor! Želva!

(zdroj: E. Lisá a kol.: Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ. Portál, Praha 2010)

Pro koho: pro třídu, skupinku dětí i individuální podporu dítěte

Kdy, do jakého předmětu: tělesná výchova, hodina OSV, oddechový čas ve vyučování, čas individuální podpory dítěte s ADHD, přestávka, aktivita v družině, na výletě či škole v přírodě, práce se skupinkou dětí

Cíl: rozvoj schopnosti sebeovládání a zklidnění se, zvládání emocí, relaxace

Popis: Instrukce pro děti: „V případě, když vás ovládne hněv a dostanete takovou zlost, že byste třeba nejraději někoho uhodili, můžete zareagovat jako želva, která se stáhne pod krunýř. Nacvičíme se nyní „želví“ postoj: Co děláme, když se chováme jako želva? Připažíme ruce k tělu, bradu přitáhneme ke krku. Přitom počítáme do deseti a s každým dalším číslem se zhluboka pomalu nadechneme a vydechneme.“

Nácvik želvího postoje se dá realizovat např. v tělocvičně. Děti necháme běhat z jednoho konce na druhý, dáváme jim znamení a vykřikneme: „Pozor! Želva!“

Zvláště u dětí s ADHD chce dovednost zklidnění a relaxace delší čas nácviku a opakování.

Uklidňující dýchání

Pro koho: pro skupinku dětí i individuální podporu dítěte

Kdy, do jakého předmětu: oddechový čas ve vyučování, čas individuální podpory dítěte s ADHD, práce se skupinkou dětí

Cíl: rozvoj schopnosti uklidnění se, zvládání emocí, relaxace

Popis: Děti/dítě se učí dýchat uklidňujícím způsobem podle následujících pokynů:

DEJ SI RUKU NA BŘICHO

NÁDECH: Pomalu se nadechni, počítej do tří. Nadechuj se tak, aby se ti zvedalo břicho.

VÝDECH: Dlouze vydechni, počítej u výdechu do šesti. Představ si, že ze sebe vypouštíš napětí, strach nebo vztek. Vydechuj tak, aby ti břicho klesalo.

CHVÍLI OPAKUJ: Sám uvidíš, jak takové dýchání pomáhá.

Lze také učit dítě využívat toto dýchání u konkrétních příležitostí jako je strach před písemkou, naštvání po neúspěchu apod.

Relaxujeme jako stará hadrová loutka

(zdroj: K. Ollier, A. Horbday, Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci s dětmi. Praha, Portál 2000.)

Pro koho: pro třídu, skupinku dětí i individuální podporu dítěte

Kdy, do jakého předmětu: tělesná výchova, třídnická hodina, hodina OSV, oddechový čas ve vyučování, čas individuální podpory dítěte s ADHD, aktivita v družině, na výletě či škole v přírodě, práce se skupinkou dětí

Cíl: rozvoj schopnosti relaxace, odpočinek

Popis aktivity: Děti/dítě se učí relaxovat podle následující říkanky:

NEJPRVE SVRAŠTI TVÁŘ, A CHVÍLI TAK VYDRŽ, TEĎ JI POMALU UVOLNI, DOKUD SE NEBUDEŠ CÍTIT JAKO STARÁ HADROVÁ LOUTKA.
TEĎ POKRČ RAMENA, PŘITÁHNI JE K UŠÍM A CHVÍLI JE NECH V TÉTO POLOZE.
TEĎ JE POMALU UVOLNI, AŽ SI BUDOU PŘIPADAT, JAKO BY PATŘILA STARÉ HADROVÉ LOUTCE.
PŘEDSTAV SI, ŽE MÁŠ PAŽE JAKO SILNÝ MUŽ (UKAŽ, JAKÉ MÁŠ SVALY) A TEĎ JE POMALU UVOLNI, AŽ SI BUDOU PŘIPADAT, JAKO BY PATŘILY STARÉ HADROVÉ LOUTCE.
ZHLUBOKA SE NADECHNI, AŽ BUDEŠ MÍT VYPNUTÝ HRUDNÍK, A CHVÍLI TAK VYDRŽ A TEĎ HO POMALU UVOLNI, AŽ SI BUDE PŘIPADAT, JAKO BY PATŘIL STARÉ HADROVÉ LOUTCE.
ZATÁHNI BŘICHO, ABY SE CÍTILO OPRAVDU NAPNUTÉ, A CHVÍLI TAK VYDRŽ, A TEĎ HO POMALU UVOLNI, AŽ SI BUDE PŘIPADAT, JAKO BY PATŘILO STARÉ HADROVÉ LOUTCE.
NAPNI SVALY NA NOHÁCH, AŽ SE BUDOU CÍTIT OPRAVDU NAPNUTÉ A CHVÍLI TAK VYDRŽ, A TEĎ JE POMALU UVOLNI, AŽ SI BUDOU PŘIPADAT, JAKO BY PATŘILY STARÉ HADROVÉ LOUTCE.

DESKOVÉ HRY

Pro rozvoj dítěte v nejrůznějších dovednostech lze využít i dobře dostupné deskové hry.

Poznámka: Mohou být dobře využitelné např. o přestávkách, při odpočinkových chvílích ve vyučování, ve školních družinách, na školách v přírodě, i jako forma individuálního odpočinku a podpory ve školním a domácím prostředí. Ve škole, zvláště o přestávkách je ovšem potřeba „ošetření pravidel použití“ tak, aby se hry rychle nezničily.

Příklady využitelných deskových her:

 • Rozvoj pozornosti a postřehu: Dobble, Duch!, Jungle speed, Grabolo
 • Rozvoj paměti: Brain box – široká edice: např. zvířata, matematika, dinosauři, historie, vynálezy, svět, moje první obrázky v kostce
 • Rozvoj komunikačních dovedností: Příběhy z kostek, Aktivity  (princip hry lze využít i bez deskové hry, s vlastními vymyšlenými slovy na kartičkách)
 • Podpora čtení a psaní: Scrabble, Kriskros, Amos – čeština v kostce, Tik Tak Bum
 • Rozvoj prostorové představivosti: Katamino, Tangramy, Switch, Ubongo
 • Rozvoj jemné motoriky: Intellect ball, Perplexum
 • Zvládání emocí: Člověče, nezlob se

A řada dalších, nabídka trhu se neustále rozšiřuje.

Zdroje a dále využitelné publikace:

Daniel, R., & Phillips Knoblochová, H. (2001). Povídá se, povídá. Praha: Advent-Orion.

Černý, V., & Grofová, K. (2013). Děti a emoce (učíme děti vnímat, poznávat a pracovat se svými pocity). Brno: Edika.

Fisher G., & Cummings,G. (2012). Jak přežít s poruchami učení (rádce pro děti s SPU). Praha: Portál.

Lisá, E. a kol. (2010). Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ. Praha: Portál.

Molicka, M. (2007). Příběhy, které léčí. Praha: Portál.

Müllerová, E. (2000). Příběhy z měsíční houpačky (autogenní trénink pro děti). Praha: Portál.

Ollier, K., & Horbday, A. (2000). Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci s dětmi. Praha: Portál.

Portmannová, R. (1999). Hry pro posílení psychické odolnosti. Praha: Portál.

Šimanovský, Z. (2008). Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Praha: Portál.

Šimanovský, Z., & Mertin, V. (1996). Hry pomáhající s problémy. Praha: Portál.

Taylor, John F. (2012). Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti (rádce pro děti s ADHD a s ADD). Praha: Portál.

Verdick, E., & Lisovskis, M. (2014). Jak přežít když mě všechno štve (rádce pro děti, které jsou vznětlivé a neumějí udržet emoce na uzdě). Praha: Portál.

Vopel, K. W. (2007–2009). Skupinové hry pro život I. – IV. Praha: Portál.

Zelinová, M. (2007). Hry pro rozvoj emocí a komunikace. Praha: Portál.


Ukázka pochází z portfolia Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD, které bylo vytvořeno v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD (Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12/01.0002). 
http://www.neklidne-deti.cz/

DOBIÁŠOVÁ, M., HÁJKOVÁ, M., NEŠPOROVÁ, M. Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD: Portfolio vytvořené v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD. Brno: Centrum pro rodinu a sociální péči, 2015.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martina Hájková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace a sebeorganizace

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída