Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hry a aktivity vhodné pro děti s ADHD školního věku (primárně 1. stupně) – inspirace do školního i domácího prostředí - 2. část
Odborný článek

Hry a aktivity vhodné pro děti s ADHD školního věku (primárně 1. stupně) – inspirace do školního i domácího prostředí - 2. část

Anotace

Soupis možných podpůrných a rozvojových aktivit je určený pro skupiny, ve kterých je přítomno dítě s ADHD, či pro individuální podporu těchto dětí. K mnohým aktivitám lze přistupovat tvořivě – dále je propracovávat a modifikovat tak, aby co nejlépe posloužily cíli – rozvoji dané dovednosti, kompetence či vlastnosti dítěte/dětí.

Rozvoj sociálních a emočních dovedností

Malovaný diktát

Pro koho: pro třídu či skupinku dětí

Kdy, do jakého předmětu: výtvarná výchova, český jazyk, třídnická hodina, hodina OSV, aktivita na školu v přírodě, práce se skupinkou dětí

Cíl: rozvoj komunikačních dovedností

Pomůcky: tužka či pastelky, papír na malování, případně malovací předlohy

Popis: Děti se rozdělí do dvojic. Jedno dítě bude malující, druhé mu bude popisovat malovaný obrázek. Ten si může podle zadání (např. strašidlo v lese, dům v zahradě) v rychlosti nakreslit, nebo lze dětem rozdat předem nachystané středně obtížné a spíše členité obrázky. Cílem dvojice je překreslit nový obrázek podle předlohy. (Pro uklidnění dětem, kterým malování tolik nejde: důležitá je spíše přesnost kresby nikoli krása.) Malující se na předlohu nesmí dívat a diktující a popisující se zase nedívá na nově vznikající obrázek. Důležité tedy je, aby děti seděly k sobě otočeny tak, aby vzájemně své obrázky neviděly, např. otočeny zády či rameny. Na závěr je možné udělat „výstavu jednotlivých děl“, nebo je možné využít aktivitu k reflexi (jak je důležitá dobrá volba slov a komunikace, že si pod pojmem strašidlo může každý představit něco jiného a proto je dobré být co nejpřesnější a to nejen v této hře apod.).

Pantomima emocí

Pro koho: pro třídu či skupinku dětí

Kdy, do jakého předmětu: vyučování, třídnická hodina, hodina OSV, oddechový čas ve vyučování, aktivita v družině, na výletě či škole v přírodě, práce se skupinkou dětí

Cíl: rozvoj vyjadřování a rozpoznávání emocí u sebe i druhých

Pomůcky: kartičky s různými emocemi (radost, smutek, strach, hněv, důvěra, znechucení, očekávání, překvapení, nuda, zvědavost, stud, nenávist, závist, nadšení, klid, napětí…)

Popis: Vybraný žák si vylosuje kartičku s emocí. Má za úkol předvést ji ostatním. Kdo předváděnou emoci uhodne, může předvádějícího vystřídat. Podobně lze využít aktivitu k ventilaci napětí: ve skupince společně předvádíme jednotlivé pocity. Je dovoleno „trochu si zařádit“. Konec aktivity by však měl směřovat ke zklidnění. Lze spojit s vymýšlením konkrétních chvil, kdy děti tyto pocity cítí, s reflexí a povídáním si.

Minutové mluvení

Pro koho: pro třídu, skupinku dětí i individuální podporu dítěte

Kdy, do jakého předmětu: český jazyk, naučné předměty, třídnická hodina, hodina OSV, oddechový čas, aktivita v družině či na výletě, práce se skupinkou dětí

Cíl: rozvoj komunikačních dovedností, dovednosti vystupování před ostatními a schopnosti improvizace, ztráta ostychu

Pomůcky: časomíra, lístečky s tématy (takovými, aby se o nich dalo chvíli hovořit, např. škola, Vánoce, léto, sport, počasí, ovoce, kniha, město, les, dopravní prostředky)

Popis: Vybrané dítě si vybere lísteček s tématem a jeho úkolem je co nejdelší dobu hovořit na toto zadané téma. Může mluvit o všem, co ho k tématu napadá, s dodržením následujících pravidel – mluvené by mělo být smysluplné a v jeho řeči by neměla být pauza delší než přibližně pět či deset vteřin (dle věku dětí či schopnosti našeho odhadu). Délku monologu je možné pro určité porovnání stopovat. Aktivita je využitelná i při individuální podpoře dítěti, nejprve je však dobré dítěti předvést ukázku mluvení na jedno téma. U starších dětí jde dítěti předložit i témata ve škole probíraného učiva a zkoušet s ním schopnost improvizačního mluvení o nich.

Vědecká konference

(zdroj R. Portmannová: Hry pro posílení psychické odolnosti. Portál, Praha 1999.)

Pro koho: pro třídu a skupinku dětí (od třetího či čtvrtého ročníku výše)

Kdy, do jakého předmětu: český jazyk, naukové předměty, třídnická hodina, hodina OSV, oddechový čas, aktivita v družině, na výletě či škole v přírodě, práce se skupinkou dětí

Cíl: rozvoj komunikačních dovedností, dovednosti vystupování před ostatními a schopnosti improvizace, ztráta ostychu

pomůcky: časomíra, lístečky s tématy (takovými, aby se o nich dalo chvíli hovořit – např. škola, Vánoce, léto, sport, počasí, ovoce, kniha, město, les, dopravní prostředky)

Popis: Hráči se stávají účastníky vědecké konference, kteří mohou přispět do diskuze nějakým fundovaným referátem či přednáškou. A pravý akademik by měl umět odborně hovořit prakticky o čemkoliv. Vedoucí hry před začátkem připraví tolik přednáškových témat, kolik je účastníků. Mělo by se jednat o patřičně hlubokomyslná témata, jako např. „Všední den žížal", „Stravovací zvyky žiraf“, „Nové objevy v oblasti pěstování cibulí“, „Nutnost dopravních značek ve vesmíru“ apod. Vědci, kteří se chtějí aktivně zúčastnit, si vylosují své téma a na přípravu referátu mají přibližně pět minut. Poté začíná konference. Každý předstoupí se svým příspěvkem, který by měl mít např. minimálně dvouminutovou délku. Cílem není dokonalost projevu, ale trénink vyjadřování, ztráta ostychu i pobavení se. Hráči budou potřebovat povzbuzení a ocenění.

Co máme společného a v čem jsme jiní

Pro koho: pro třídu či skupinku dětí

Kdy, do jakého předmětu: český jazyk, třídnická hodina, hodina OSV, oddechový čas ve vyučování, aktivita v družině či škole v přírodě

Cíl: rozvoj sociálních a komunikačních dovedností

Pomůcky: papíry a psací potřeby

Popis: Děti ve skupině se rozdělí na dvojice a mají postupně dva úkoly. Přijít na alespoň pět charakteristik, které mají společné (počet sourozenců, oblíbený sport, neoblíbené jídlo, co mi ve škole jde a co mi moc nejde, měsíc narození…) a poté na alespoň pět charakteristik, ve kterých se liší. Aby si zapamatovaly, na co přišly, lze využít předem připraveného papíru, na který mohou podobnosti psát do jednoho sloupečku a rozdíly do druhého. Toto lze využít pro malou „výstavku“ ve třídě a především další povídání si o tématech: co se dozvěděly o druhých; co je překvapilo; musí být kamarádi podobní nebo i v něčem rozdílní?; obecně tolerance, naše jedinečnost, a řada dalších… Dvojce jdou i několikrát prostřídat, nebo zahrát hru s odstupem opakovaně.

Němý posel

Pro koho: pro třídu či skupinku

Kdy, do jakého předmětu: oddechový čas ve vyučování, třídnická hodina, hodina OSV, aktivita v družině či na škole v přírodě, práce se skupinkou dětí

Cíl: rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, rozvoj spolupráce a fair play

Pomůcky: papíry a tužky pro skupinky

Popis: Děti vytvoří skupinky (celá třída přibližně po pěti, menší skupinka po třech). Každá skupinka má nachystané papíry a tužku. Všechny skupinky vždy vyšlou k vedoucímu hry jednoho zástupce („němé posly“), kteří budou mít za úkol tlumočit kreslením, beze slov a bez psaní své skupince zadané slovo, pojem. To je potřeba poslům sdělit potichu či napsáním, aby ostatní hráči neslyšeli. Zadat lze zvíře, věc či starším hráčům sousloví, pohádku, přísloví, písničku apod. Skupinka, která uhodne v daném kole zadané slovo jako první, získává bod. Vítězí skupinka s nejvíce body.

Polštářové závody

Pro koho: pro třídu i skupinku dětí

Kdy, do jakého předmětu: tělesná výchova, třídnická hodina, hodina OSV, oddechový čas ve vyučování, aktivita v družině či škole v přírodě

Cíl: rozvoj spolupráce, relaxace a ventilace napětí

Pomůcky: dva různé polštářky či jiné podobné pomůcky

Popis: Ke hře je potřeba sudý počet hráčů. Všichni sedí v kruhu, všichni sudí hráči tvoří jeden tým, ostatní druhý tým. (Lze dětem rozpočítat čísly jedna – dva – jedna – dva). Každý tým má svůj polštářek, který posílá dokola. Polštářky startují na opačné straně kruhu. Úkolem týmu je podávat si svůj polštářek tak rychle, aby dohnal polštář druhého týmu.

Slepý strážce

Pro koho: pro třídu i skupinku dětí

Kdy, do jakého předmětu: tělesná výchova, třídnická hodina, oddechový čas ve vyučování, aktivita v družině, na výletě či škole v přírodě

Cíl: rozvoj sebeovládání

Pomůcky: šátek

Popis: Vybereme jednoho hráče – slepého strážce majáku, kterému zavážeme oči šátkem a postavíme od ostatních hráčů přibližně 20 metrů (lze upravit podle podmínek). Hráči mají za úkol dostat se za úroveň majáku. Slepý strážce sice nikoho nevidí, ale slyší. Jestliže někdo z hráčů vyvolá nějaký zvuk (škobrtne, zašustí oblečením o trávu), strážce zvuk uslyší a ukáže na onoho hráče. Neopatrný hráč se musí vrátit na začátek. Ten, kdo se dostane za úroveň slepého strážce, vyhrává. (Lze vymezit tím, že strážce má okolo sebe půlkruh, kruh či hlídá věc, kterou mu musí ostatní vzít.)

Co bys poradil nebo řekl tomu, kdo …, Co bys dělal, kdyby …

Pro koho: pro třídu, skupinku dětí i individuální podporu dítěte

Kdy, do jakého předmětu: třídnická hodina, hodina OSV, čas individuální podpory dítěte s ADHD, práce se skupinkou dětí

Cíl: rozvoj sociálních dovedností a řešení problémů

Pomůcky: kartičky s napsanými otázkami

Příklady otázek: (je možné obohatit o řadu dalších, např. i přímo podle konkrétních potíží konkrétního dítěte či skupiny)

Co bys poradil:

 • … tomu, kdo se bojí přiznat, že něco provedl?
 • … tomu, kdo ráno zjistil, že si zapomněl pracovní sešit?
 • … tomu, kdo vidí, jak někdo silnější ubližuje slabšímu?
 • … tomu, kdo je naštvaný, že dostal další poznámku?
 • … tomu, kdo nemůže najít propisku?
 • … tomu, kdo chce více kamarádů?
 • … tomu, komu se povedlo ve třídě zničit společnou hru?
 • ….tomu, kdo naschvál dělá ve třídě šaška, protože si myslí, že ho za to spolužáci budou mít rádi?
 • … tomu, kdo se bojí přiznat, že dostal poznámku?
 • … tomu, kdo si často zapomíná domácí úkoly?
 • … tomu, kdo při naštvání bouchá nebo kope ostatní?
 • … tomu, kdo často pomlouvá druhé?
 • … tomu, kdo často nadává ostatním?
 • … tomu, kdo se pohádal s kamarádem?
 • … tomu, kdo se chce přidat o přestávce k ostatním a neví jak?

Co bys řekl?

 • … tomu, kdo ti shodil pouzdro na zem?
 • … tomu, kdo je smutný, protože se mu někdo ze třídy posmíval?
 • … tomu, kdo tě předbíhá ve frontě na oběd?
 • … tomu, kdo po tobě chce udělat něco, co ty zrovna nechceš? (např. jít odpoledne ven, honit se ve třídě, dělat si legraci ze spolužáka)
 • … tomu, kdo spolužákovi v šatně shodil bundu?
 • … tomu, s kým si zrovna nechceš hrát?
 • … tomu, kdo si říká, že je hloupý, protože mu nejde matematika?

Popis: Kartičky je možné využít pro individuální práci s dítětem i pro práci s třídou nebo skupinou. Můžeme s nimi dát prostor k rozmluvám o konkrétních situacích, děti jejich obsah mohou přehrát ve scénkách či s maňásky, namalovat apod.

Poznámka: Pro děti s ADHD může být problém po delší dobu zvládat situace neimpulzivně. Srozumitelným rozborem ale můžeme dítěti/dětem zvýšit repertoár možného chování či je postupně učit žádoucímu chování.

Má ruka

Pro koho: pro skupinku dětí i individuální podporu dítěte

Kdy, do jakého předmětu: čas individuální podpory dítěte s ADHD, práce se skupinkou dětí

Cíl: podpora vyrovnaného sebepojetí dítěte, postupné přijetí vlastních pozitivnějších i negativnějších vlastností, schopností

Pomůcky: papír s nakresleným obrysem ruky (nebo nohy)

Popis: Na papír si dítě obkreslí ruku, do které (poté může i okolo) společně s dospělým vepisuje „informace“, které o něm platí. Lze vepisovat základní charakteristiky, co má dítě rádo, co mu jde, v čem se chce zlepšit, co trénovat… K vepsanému se lze opakovaně vracet a dopisovat další charakteristiky, např. ve chvíli, kdy se dítěti podaří něco, co mu dříve nešlo, či ve chvíli, kdy chce dospělý dítěti zdůraznit nějakou pozitivní dovednost nebo vlastnost. Zároveň si lze s dítětem povídat o tom, že každý člověk má něco, v čem je dobrý a něco, co se mu daří méně (a případně jak některé z těchto věcí postupně měnit). Hra pomáhá přijmout vyrovnanější pohled sama na sebe.

Mé silné já

Pro koho: pro skupinku dětí i individuální podporu dítěte

Kdy, do jakého předmětu: čas individuální podpory dítěte s ADHD, práce se skupinkou dětí

Cíl: podpora pozitivního sebepojetí dítěte

Pomůcky: list s předtištěnou předlohou (viz příloha)

(Konstatování k zamyšlení: např. silná stránka, kterou se vyznačuje někdo z členů mé rodiny, co na sobě oceňuji: nějaká událost, při níž jsem byl sám se sebou spokojený, kdy jsem udělal někomu něčím radost, něco, co se mi líbí na mém zevnějšku, vlastnost, která se mi na sobě líbí,; co se mi v poslední době povedlo, situace, v níž jsem prokázal odvahu, ocenění, které jsem kdy získal, nebo které mi někdo někdy řekl, co si můžu říct, když si chci dodat odvahu a sílu)

Popis: List s předtištěnými kategoriemi k zamyšlení můžeme využít při individuální práci s dítětem i pro práci s menší skupinou dětí. Cílem je postupně hledat odpovědi a tabulku vyplnit. Ve skupince lze některé odpovědi sdílet a společně reflektovat. Pro mnohé děti nebude vyplňování tabulky jednoduché a pravděpodobně jim nepůjde naráz. Zvláště při individuální podpoře lze vyplňování rozdělit a o tématech si více vyprávět, hledat společně odpovědi apod. Některé z možných odpovědí může dítěti navrhovat i dospělý, podle toho, jak dítě zná, či co chce dítěti ukázat, připomenout. Zároveň je při vyplňování prostor i k povídání si o tom, že každý člověk má nejen silné stránky, ale i ty slabší, se kterými se také učí zacházet, nebo některé z nich postupně měnit.

Obr Zlostník

(podle příběhu z knihy: R. Daniel, H. Phillips Knoblochová: Povídá se, povídá. Advent-Orion, Praha 2001.)

Pro koho: pro třídu, skupinku dětí i individuální podporu dítěte

Kdy, do jakého předmětu: výtvarná výchova, třídnická hodina, hodina OSV, oddechový čas ve vyučování, čas individuální podpory dítěte s ADHD, aktivita na škole v přírodě

Cíl: podpora vyrovnaného sebepojetí dítěte, postupné přijetí vlastních pozitivnějších i negativnějších vlastností a schopností, motivace ke změně       

Popis: Nejprve si přečteme příběh o obru Zlostníkovi z uvedené knížky. (Obsah příběhu: dítě si uvědomuje, že ve chvíli naštvání ho ovládl hněv a zlost, což vedlo k dalším negativním věcem a chce to do budoucna změnit.) Následně si s dětmi/dítětem o příběhu povídáme a můžeme hledat i další různé obry (Mlsouna, Lenivouna, Zbrklíka…), kteří nás chtějí čas od času ovládnout. Součástí je i vyprávění si o tom, jak na takové obry vyzrát a nenechat je nad námi vítězit. Děti je mohou i namalovat a sdílet ve třídě.

Co říkají známky

Pro koho: pro třídu, skupinku dětí i individuální podporu dítěte

Kdy, do jakého předmětu: kdykoliv během vyučování, třídnická hodina, hodina OSV, čas individuální podpory dítěte s ADHD, práce se skupinkou dětí

Cíl: podpora dítěte a rozvoj vyrovnanějšího pohledu na známky a školní hodnocení

Popis: Nejen děti s ADHD často vnímají školní známky a hodnocení zkresleně, proto je dobré pracovat s pohledem na ně. Pohled dětí by se měl dostat od hodnocení chytrosti/hlouposti, schopnosti/neschopnosti apod., k popisnějšímu umím učivo/ neumím učivo.

ŠKOLNÍ HODNOCENÍ – Co říkají známky?

Někdo si myslí, že známky říkají:

 • 1 – jsi nejchytřejší
 • 2 – nejsi nejchytřejší
 • 3 – jsi docela hloupý
 • 4 – jsi dost hloupý
 • 5 – jsi nejhloupější

Známky spíše říkají:

 • 1 – učivo umíš
 • 2 – většinu učiva umíš
 • 3 – část učiva umíš, ale na některé věci by ses měl ještě podívat
 • 4 – větší část učiva neumíš, douč se to
 • 5 – toto se douč, neumíš to

Známka:

 • říká ti, co umíš a co ještě ne
 • říká učiteli, co umíš a co ještě ne
 • říká učiteli, jestli žáci ve třídě zvládli učivo nebo ještě ne

Lze využít i při individuálním povídání si s dítětem ve školním či domácím prostředí, při práci se skupinkou, kdy děti mohou k výše zmíněnému přidat své zkušenosti z konkrétních situací a zážitků, či výše popsané rozpracovat a ztvárnit např. na plakát. 

Zdroje a dále využitelné publikace:

Daniel, R., & Phillips Knoblochová, H. (2001). Povídá se, povídá. Praha: Advent-Orion.

Černý, V., & Grofová, K. (2013). Děti a emoce (učíme děti vnímat, poznávat a pracovat se svými pocity). Brno: Edika.

Fisher G., & Cummings,G. (2012). Jak přežít s poruchami učení (rádce pro děti s SPU). Praha: Portál.

Lisá, E. a kol. (2010). Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ. Praha: Portál.

Molicka, M. (2007). Příběhy, které léčí. Praha: Portál.

Müllerová, E. (2000). Příběhy z měsíční houpačky (autogenní trénink pro děti). Praha: Portál.

Ollier, K., & Horbday, A. (2000). Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci s dětmi. Praha: Portál.

Portmannová, R. (1999). Hry pro posílení psychické odolnosti. Praha: Portál.

Šimanovský, Z. (2008). Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Praha: Portál.

Šimanovský, Z., & Mertin, V. (1996). Hry pomáhající s problémy. Praha: Portál.

Taylor, John F. (2012). Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti (rádce pro děti s ADHD a s ADD). Praha: Portál.

Verdick, E., & Lisovskis, M. (2014). Jak přežít když mě všechno štve (rádce pro děti, které jsou vznětlivé a neumějí udržet emoce na uzdě). Praha: Portál.

Vopel, K. W. (2007–2009). Skupinové hry pro život I. – IV. Praha: Portál.

Zelinová, M. (2007). Hry pro rozvoj emocí a komunikace. Praha: Portál.


Ukázka pochází z portfolia Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD, které bylo vytvořeno v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD (Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12/01.0002). 
http://www.neklidne-deti.cz/

DOBIÁŠOVÁ, M., HÁJKOVÁ, M., NEŠPOROVÁ, M. Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD: Portfolio vytvořené v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD. Brno: Centrum pro rodinu a sociální péči, 2015.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martina Hájková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Vazby na další články:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace a sebeorganizace

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída