Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hry a aktivity vhodné pro děti s ADHD školního věku (primárně 1. stupně) – inspirace do školního i domácího prostředí - 1. část
Odborný článek

Hry a aktivity vhodné pro děti s ADHD školního věku (primárně 1. stupně) – inspirace do školního i domácího prostředí - 1. část

Anotace

Soupis možných podpůrných a rozvojových aktivit je určený pro skupiny, ve kterých je přítomno dítě s ADHD, či pro individuální podporu těchto dětí. K mnohým aktivitám lze přistupovat tvořivě – dále je propracovávat a modifikovat tak, aby co nejlépe posloužily cíli – rozvoji dané dovednosti, kompetence či vlastnosti dítěte/dětí.

Úvod

Následující soupis možných podpůrných a rozvojových aktivit je určený pro skupiny, ve kterých je přítomno dítě s ADHD, či pro individuální podporu těchto dětí. K mnohým aktivitám lze přistupovat tvořivě – dále je propracovávat a modifikovat tak, aby co nejlépe posloužily cíli – rozvoji dané dovednosti, kompetence či vlastnosti dítěte/dětí.

Může jít o některou (nebo i několik) z následujících oblastí: rozvoj kognitivních schopností (např. pozornosti, paměti…); rozvoj emočních a sociálních dovedností (např. rozpoznávání emocí u sebe i druhých a jejich zvládání, rozvoj komunikačních dovedností, dovednosti spolupráce, rozvoj vyrovnaného sebepojetí apod.); rozvoj školních dovedností (čtení a psaní, podpora zvládání výukových dovedností a vědomostí; rozvoj schopnosti relaxace a ventilace napětí atd.).

Tyto aktivity je možné využít při práci se třídou, se skupinou dětí, nebo některé (s modifikací i bez) při individuální podpoře dítěte, např. při práci s asistentem pedagoga, speciálním pedagogem, školním psychologem nebo rodičem v domácím prostředí.

Pár důležitých poznámek zvláště ke skupinovým aktivitám

Nejen pro děti s ADHD je důležité naučit se vyrovnávat s výkonovým prostředím. Zvažme, zda některé skupinové aktivity postavíme jako soutěž, nebo tento aspekt zcela eliminujeme. Protože se děti často setkávají s porovnáváním a výkonovým nastavením společnosti, mohou se v přiměřené míře právě na takovýchto aktivitách učit vyrovnávat se s případnou prohrou, „nevýhrou“ či neúspěchem. U všech aktivit, ve kterých se dítě setká s porovnáním svého výsledku s ostatními, je možné s tímto tématem průběžně pracovat. Často opakované sdělení dětem může být: „Víte, že jednou se daří jednomu, příště druhému. Když se někomu zrovna nedaří, není nemožný, třeba se mu bude dařit příště.“

Nezapomeňte, že dítě s ADHD často potřebuje podporu při komunikaci s vrstevníky, která je pro něj náročná. U mnohých, zvláště skupinových, aktivit se toto pravděpodobně ukáže. Je dobré sledovat dění okolo dětí s ADHD. Pokud můžeme, citlivě je směrujme a podporujme v konstruktivním a žádoucím chování.

Děti s ADHD bývají ve skupině či třídě nejednou hodnoceni negativněji než může být „objektivní stav.“ Pokud se během aktivit objeví chvíle, ve které se dítěti s ADHD daří, můžeme to skupině citlivě ukázat. Přispějeme tím k tomu, že se dítě tolik nesnaží získat pozornost druhých šaškováním, negativním chováním a podobnými vzorci chování. Důležité je ovšem pojmout ocenění přirozeným a nezveličujícím způsobem.

Rozvoj kognitivních schopností – pozornosti, paměti, vědomostí

Počítání 1– 2– 3

Pro koho: třída či skupina dětí

Kdy, do jakého předmětu: tělesná výchova, třídnická hodina, hodina OSV, oddechový čas, aktivita v družině či na výletě, práce se skupinkou dětí

Cíl: rozvoj pozornosti

Popis: Děti se rozdělí do dvojic. Následně se „učí počítat do tří.“ Počítá se na střídačku jeden – dva – tři – jeden – dva – tři. Po rychlé zkoušce se místo jedničky dosadí pohyb (např. tlesknutí). Dvojce opět chvíli zkouší, jak se jí toto počítání daří (tlesk – dva – tři – tlesk – dva – tři). Dalším krokem je dosazení jiného pohybu také místo dvojky (např. povyskočení). Dvojce opět chvíli trénuje (tlesk – skok – tři – tlesk – skok – tři). Následujícím krokem je výměna trojky za poslední pohyb (např. plácnutí dlaní o stehna). Opět následuje trénink (tlesk – skok – plác – tlesk – skok – plác). V závěru lze udělat soutěž všech dvojic o to, které se společné počítání bude dařit bez chyby nejdéle. Soutěž však není nutno dělat, aktivitu lze postavit pouze jako trénink našich schopností.

Pastelkový paměťový trénink

Pro koho: pro skupinku dětí i individuální podporu dítěte

Kdy, do jakého předmětu: oddechový čas ve vyučování, čas individuální podpory dítěte s ADHD, přestávka, aktivita v družině, na výletě či škole v přírodě, práce se skupinkou dětí

Cíl: rozvoj paměti

Pomůcky: alespoň šest pastelek stejných barev pro každého hráče (nebo barevných PET vršků)

Popis: Vedoucí hry sestavuje řadu z pastelek tak, aby ji děti nejprve neviděly. Na chvíli ji poté odkryje a děti mají za úkol si řadu zapamatovat. Teprve po opětovném zakrytí se děti snaží řadu sestavit přesně podle předlohy (použité barvy i přesné počadí). Je možné začít od menšího počtu barev, následně pak počet barev zvyšovat. Lze udělovat body za správnost vybraných barev i jejich pořadí.

Kartičky

Pro koho: pro třídu, skupinku dětí i individuální podporu dítěte

Kdy, do jakého předmětu: český jazyk, třídnická hodina, hodina OSV, oddechový čas ve vyučování, přestávka, aktivita v družině či na výletě, práce se skupinkou dětí

Cíl: rozvoj pozornosti a vědomostí

pomůcky: kartičky z tvrdého papíru s kategoriemi (lze je pro dlouhodobější uchování i zalaminovat)

Popis: Na kartičky z tvrdého papíru (4×6cm) napíšeme různé pojmy např. zvíře, souhvězdí, stát, dívčí jméno, jídlo, měsíc, číslo, oblečení, nábytek, školní pomůcka apod. Čím více jich máme, tím lépe. Vylosuje se písmeno (např. tím způsobem, že někdo potichu říká abecedu a druhý ho stopne). Organizátor hry čte postupně kartičky, kdo odpoví první, získá kartičku. Cílem je získání co nejvíce kartiček. Při individuální podpoře žáka lze např. omezit čas hádání na minutu a nakonec si dítě sečte, kolik kartiček se mu podařilo z hromádky získat.

„Kimovky“ na různé způsoby

Pro koho: pro třídu, skupinku dětí i individuální podporu dítěte

Kdy, do jakého předmětu: hodina OSV, oddechový čas ve vyučování, čas individuální podpory dítěte s ADHD, aktivita v družině, na výletě či škole v přírodě, práce se skupinkou dětí

Cíl: rozvoj pozornosti a paměti

Pomůcky: tužky a papíry, podněty dle vybraného způsobu hry – obrázky, předměty apod.

Popis: Děti dostanou 10 až 20 různých podnětů (obrázky, předměty, přečtená slova, zvuky, právě probírané vědomosti…). Mají za úkol si je zapamatovat a následně (po zakrytí či odstranění) napsat, nakreslit apod.

Poznámka: Dětem lze ukázat i dobrý způsob zapamatování – např. zvířata si mohou představovat, že se usadila někde v jejich bytě – krokodýl ve vaně, pes pod stolem, kočka na posteli, morče v knihovně, tučňák v ledničce, papoušek na lampě, chameleon na věšák. Když budou v duchu byt následně procházet, vybaví si více zvířat. Tento či podobný způsob zapamatování lze využít i při učení školních vědomostí.

Přijela tetička z Číny

Pro koho: pro třídu či skupinku dětí

Kdy, do jakého předmětu: český jazyk, hodina OSV, oddechový čas ve vyučování, čas individuální podpory dítěte s ADHD, aktivita v družině, na výletě či škole v přírodě, práce se skupinkou dětí

Cíl: rozvoj pozornosti a paměti

Popis: Žáci sedí v kruhu, první z nich k větě „Přijela tetička z Číny s kufrem, z kterého vybalila...“ přidá slovo. Následuje další, který větu a první slovo zopakuje a k tomu přidá další slovo či sousloví (např. modrého šneka). Třetí žák zopakuje celé sdělení prvního a druhého žáka a přidá třetí věc, kterou tetička vybalila. Tímto způsobem pokračují ostatní a pokaždé opakují celou řadu. Lze modifikovat i při individuální podpoře žáka – buďto si žák sám sestavuje řadu nebo hraje ve dvojici s dospělým.

Odhad minuty

Pro koho: pro třídu, skupinku dětí i individuální podporu dítěte

Kdy, do jakého předmětu: oddechový čas ve vyučování, čas čekání např. při přesunu třídy, čas individuální podpory dítěte s ADHD, aktivita v družině, na výletě či škole v přírodě

Cíl: rozvoj pozornosti, časového odhadu

Pomůcky: časomíra

Popis: Úkolem skupiny či dítěte je odhadnout co nejpřesněji minutu, kterou stopuje dospělý. Lze hrát opakovaně. Dobře využitelná je aktivita např. i při čekání nebo přesunu třídy či dítěte. Pomůže eliminovat nejrůznější rušení.

Plácaná

Pro koho: skupina dětí

Kdy, do jakého předmětu: třídnická hodina, oddechový čas, aktivita v družině, na výletě či škole v přírodě, práce se skupinkou dětí

Cíl: rozvoj pozornosti, oddech, ventilace napětí

Popis: Všichni se posadí okolo stolu a položí ruce na stůl tak, že svou pravou rukou překříží ruku souseda po pravici. Vznikne tak pravidelná síť rukou. Po kruhu se posílá jedním směrem signál – bouchnutí dlaně o stůl – postupně tak, jak ruce leží za sebou. Bouchne-li někdo dvakrát, otáčí se směr pohybu signálu. Ruka, která udělá chybu, se stáhne ze stolu pryč. Pokud hráč udělá chybu i druhou rukou, vypadává ze hry. 

Zdroje a dále využitelné publikace:

Daniel, R., & Phillips Knoblochová, H. (2001). Povídá se, povídá. Praha: Advent-Orion.

Černý, V., & Grofová, K. (2013). Děti a emoce (učíme děti vnímat, poznávat a pracovat se svými pocity). Brno: Edika.

Fisher G., & Cummings,G. (2012). Jak přežít s poruchami učení (rádce pro děti s SPU). Praha: Portál.

Lisá, E. a kol. (2010). Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ. Praha: Portál.

Molicka, M. (2007). Příběhy, které léčí. Praha: Portál.

Müllerová, E. (2000). Příběhy z měsíční houpačky (autogenní trénink pro děti). Praha: Portál.

Ollier, K., & Horbday, A. (2000). Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci s dětmi. Praha: Portál.

Portmannová, R. (1999). Hry pro posílení psychické odolnosti. Praha: Portál.

Šimanovský, Z. (2008). Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Praha: Portál.

Šimanovský, Z., & Mertin, V. (1996). Hry pomáhající s problémy. Praha: Portál.

Taylor, John F. (2012). Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti (rádce pro děti s ADHD a s ADD). Praha: Portál.

Verdick, E., & Lisovskis, M. (2014). Jak přežít když mě všechno štve (rádce pro děti, které jsou vznětlivé a neumějí udržet emoce na uzdě). Praha: Portál.

Vopel, K. W. (2007–2009). Skupinové hry pro život I. – IV. Praha: Portál.

Zelinová, M. (2007). Hry pro rozvoj emocí a komunikace. Praha: Portál.


Ukázka pochází z portfolia Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD, které bylo vytvořeno v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD (Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12/01.0002). 
http://www.neklidne-deti.cz/

DOBIÁŠOVÁ, M., HÁJKOVÁ, M., NEŠPOROVÁ, M. Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD: Portfolio vytvořené v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD. Brno: Centrum pro rodinu a sociální péči, 2015.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martina Hájková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Vazby na další články:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace a sebeorganizace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Psychohygiena

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída