Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Protektorát Čechy a Morava: R. Heydrich a konečné řešení české otázky
Odborný článek

Protektorát Čechy a Morava: R. Heydrich a konečné řešení české otázky

25. 3. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
PhDr. Ludmila Bystroňová

Anotace

Výuková jednotka navazuje na hodinu o řízení správy a hospodářství v Protektorátu Čechy a Morava a o postavení obyvatel v něm. Má žákům přiblížit názory R. Heydricha týkající se konečného řešení české otázky a středoevropského prostoru, rozšířit informace o správě v protektorátu a životě v něm o jevy související s činností R. Heydricha a rozšířit povědomí o fašistické rasové teorii (od Židů a Romů ke slovanskému obyvatelstvu). Žáci pracují s dokumentem, zaujímají poučený postoj, vyhledávají konkrétní informace v dokumentu a doplňují je do pracovního listu.

Cíl

  • Rozšířit informace o správě v protektorátu a životě v něm o jevy související s činností R. Heydricha.
  • Rozšířit povědomí o fašistické rasové teorii (od Židů a Romů ke slovanskému obyvatelstvu).

Průběh vyučovací hodiny

1. krok

Učitel rozdá žákům vytištěný pracovní list a odpovídající úryvek z projevu E. Heydricha, který je dostupný v publikaci "XX. století o sobě, dějiny v dokumentech" na str. 107 nebo v on-line podobě na http://klempera.tripod.com/heydrich.htm.

 

2. krok

Učitel ponechá žákům dostatek času, aby si text mohli pozorně přečíst a řádně vypracovat otázky z pracovního listu. Žáci mohou pracovat ve dvojicích či samostatně.

3. krok

Učitel s žáky společně zkontroluje vypracovaný list. U poslední otázky evokuje diskuzi.

V souvislosti s tématem je vhodné zmínit se o seriálu ČT Heydrich – konečné řešení, který je svým rozsahem a zpracováním jedinečný. Z časových důvodů jej však nelze ve výuce náležitě využít (kromě úryvků). Proto je vhodné předat alespoň adresu pořadů žákům pro domácí sledování.

Motivací pro sledování dokumentu může být bonusová otázka při tematickém opakování, kterým uzavíráme každé téma za účelem zjištění základních znalostí a k ukončení tematického celku.

Ověření:

Ověření proběhlo v dubnu 2013 ve výuce dějepisu. Informace o životě v protektorátu formou práce s učebnicí a referát žáka o atentátu na R. Heydricha předcházely samostatné práci žáků s textem. Pro toto téma bylo zapotřebí 2 vyučovacích hodin.

Reflexe

Vzhledem k tomu, že došlo k ověření pouze jedenkrát, není možné zaujmout objektivní vyhodnocení metody práce v hodině. Protože je v poslední době čím dál těžší zaujmout žáky a přivést je k aktivní přípravě do hodin, je tento pracovní typ hodiny výhodný nejen k získání informací, ale i k ohodnocení práce v hodině.

Práce s textem podporuje aktivní přístup k získávání vědomostí, ale podporuje i čtenářskou gramotnost.

Literatura a použité zdroje

[1] – KUKLÍKOVI, J. A J. DĚJEPIS pro gymnázia a střední školy 4. Nejnovější dějiny. . Praha : SPN, 2005. 216 s. ISBN 80-7235-175-3.
[2] – KVAČEK, R. XX. století o sobě, dějiny v dokumentech. . Liberec: Dialogus, 2005. 211 s. ISBN 80-86761-37-1.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
13.67 kB
Dokument
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Ludmila Bystroňová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence k učení
  • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
  • Gymnázium
  • Kompetence k řešení problémů
  • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry

Mezioborove presahy:

  • Odborné vzdělávání
  • 68-42-L/51 Bezpečnostně právní činnost

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list