Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Centrum vizuální historie Malach: brána k tisícům jedinečných životních příběhů
Odborný článek

Centrum vizuální historie Malach: brána k tisícům jedinečných životních příběhů

19. 3. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Jakub Mlynář

Anotace

V Centru vizuální historie Malach při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsou zpřístupněny videonahrávky životopisných rozhovorů s pamětníky celého 20. století. Studenti, pedagogové, badatelé i nejširší veřejnost zde již přes pět let mohou pracovat s více než 50 tisíci nahrávkami z Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation a dalších zdrojů.

Centrum vizuální historie Malach se veřejnosti otevřelo počátkem roku 2010. Nejvýznamnějším dostupným zdrojem je Archiv vizuální historie Nadace šoa při Univerzitě Jižní Kalifornie (USC Shoah Foundation). Jde o unikátní sbírku celoživotních příběhů pamětníků 2. světové války, svědků a přeživších holocaust. V digitálním archivu je shromážděno více než 53 000 interview, natočených v 61 zemích a ve 39 různých jazycích. Rozhovory mají v průměru kolem 2 hodin a zachycují nejen vzpomínky na období druhé světové války, ale týkají se ve značné míře i období před rokem 1939 a po roce 1945 (některé zahrnují i první světovou válku a přelom 19. a 20. století). Nahrávky lze prohledávat podle jmen osob, místa nebo data narození, klíčových slov a dalších kritérií. Z pamětníků, jejichž výpovědi se v archivu nacházejí, jich 4 613 uvedlo jako svou rodnou zemi Československo; v ČR bylo pořízeno více než 550 rozhovorů. Pro češtinu je k dispozici také fulltextové vyhledávání slov a frází vytvořené odborníky ze Západočeské univerzity v Plzni.

Od roku 2013 je v CVH Malach přístupný další komplementární zdroj, a to archiv Hlasy uprchlíků (Refugee Voices). Tuto sbírku 150 narativních interview shromáždila v letech 2003–2007 britská Association of Jewish Refugees (AJR). Pracovat lze s doslovnými textovými přepisy a podrobným katalogem rozhovorů. Všechny rozhovory jsou vedeny v angličtině a zachycují také životní osudy několika osob československého původu. V roce 2014 přibylo ještě dalších 15 interview s lidmi, kteří emigrovali z bývalého Československa do Austrálie a jejichž vyprávění natočilo Jewish Holocaust Center v Melbourne.

Setkávání s pamětníky dnes tvoří běžnou součást výuky moderních dějin na školách: individuální životní příběh umožňuje personalizaci „velké historie“ a vnáší do vyučovací hodiny nejen emoce, ale mnohdy i možnost diskutovat o kontroverzních tématech. Nevyhnutelně se však blíží doba, kdy už nebude možné přímé pamětníky 40. a 50. let 20. století na besedy do škol zvát. Je proto nutné zjišťovat meze a možnosti alternativních postupů, které v budoucnu umožní alespoň částečně nahradit osobní přítomnost pamětníka či pamětnice ve třídě. Jednou z těchto možností je právě pedagogické využití archivů nahrávek orálně historických životopisných rozhovorů. Vzhledem k jazykové rozmanitosti rozhovorů, které jsou v CVH Malach zpřístupněny, se kromě využití v hodinách dějepisu nebo společenskovědních předmětů či seminářů nabízí i uplatnění ve výuce cizích jazyků (kromě téměř 25 000 interview v angličtině zde najdeme na 2000 rozhovorů ve francouzštině, přes 1300 rozhovorů ve španělštině, 930 rozhovorů v němčině atd.).

Zatímco USC Shoah Foundation a její partnerské organizace se zaměřují hlavně na tvorbu rozmanitých vzdělávacích materiálů a vyučovacích hodin, CVH Malach klade důraz na místní badatelské a pedagogické aktivity spojené s využitím multimediálních digitálních archivů v reálném čase, tedy na práci s archivem samotným jako vzdělávací aktivitou. Průnikem obou přístupů je pak e-learningová platforma IWitness (viz níže). CVH Malach se nachází na Malostranském náměstí 25 a díky svému uspořádání umožňuje i skupinové návštěvy studentů v rámci školních exkurzí. Další informace najdete na webových stránkách http://www.malach-centrum.cz.

autor díla: Mgr. Jakub Mlynář

 Autor díla: Mgr. Jakub Mlynář

Odkazy:

Nejnovějším volně přístupným vzdělávacím materiálem založeným na interview z Archivu USC Shoah Foundation jsou vinohradské IWalks. Příští lokalitou zpracovanou v rámci IWalks bude Brno.

Další materiály vybudované na úryvcích z interview a nabízené pedagogům k volnému využití jsou například „Společné hranice, společné příběhy“. Materiálů využívajících filmová svědectví z Archivu USC Shoah Foundation je na stránkách Moderní-dějiny.cz k nalezení více. Výstupem samostatné práce studentů partnerské školy s obsahem archivu: Objevení karvinského tábora nucených prací pro Židy.

Úryvky výpovědí připravené s konkrétním pedagogickým záměrem jsou také součástí několika aktivit a hodin unikátního kurikula „Naši nebo cizí?“, které vytvořilo Židovské muzeum v Praze. Vybrané rozhovory lze zobrazit také na Metodickém portálu RVP.CZ v modulu AudioVideo (včetně webináře k tomuto tématu - viz níže).

Platforma IWitness, která kombinuje mnoho různých možností práce s archivními nahrávkami svědectví (nutná registrace).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jakub Mlynář

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek pro obor:

Dějepis