Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Úvod do programu Active Citizens - 1. část
Odborný článek

Úvod do programu Active Citizens - 1. část

8. 4. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. V. Endrštová a kol. Variant a British Council

Anotace

Ve chvíli, kdy jste rozhodli, že program Active Citizens zrealizujete u vás ve škole, jste pravděpodobně neměli přesnou představu o tom, jaký tým studentů se do projektu pustí. Nyní ji máte a ať už se jedná o studenty jedné třídy nebo výběr z různých ročníků, stojí před vámi zajímavá společná cesta. Není jisté, že se na ni vydají opravdu všichni, ani to, jestli někdo v průběhu „neodpadne“. Je také pravděpodobné, že energie týmu se bude v jejím průběhu měnit spolu s úspěchy a problémy, které přijdou. Jisté ale je, že ti, kteří „plavbu“ zvládnou, se budou moci společně ohlédnout za novými zkušenostmi a získají dovednosti, které jim pomohou nejen při studiu, ale i v každodenním životě.

Na začátku programu, tedy ve chvíli, kdy chystáte první schůzky projektového týmu, je dobré si připomenout, že:

 • každý z nás si vytváříme určitě představy o věcech i událostech kolem nás,
 • se zmíněnými představami si spojujeme konkrétní očekávání, 
 • máme své motivace
 • a také potřebu orientovat se v situaci, do které vstupujeme nebo ve které se nacházíme.

Většinu z nás také do značné míry ovlivní první dojem, který z nějaké akce získáme, a lidé, kteří jsou s ní spojení. Každý jsme zároveň zvyklý na určitou formu komunikace a spolupráce. To vše je přirozené a měli bychom s tím počítat i v začátku programu Active Citizens. Úvodní setkání se studenty jsou proto velmi důležitá, neboť s jejich pomocí se ustavuje charakter a atmosféra další spolupráce.

Pracujte se studenty tak, aby se vám podařilo vybudovat ve skupině pozitivní a podpůrné prostředí, v němž si celý tým uvědomuje svou zodpovědnost za úspěch či neúspěch společného projektu. Veďte studenty k tomu, aby si sami kladli otázku: Jak mohu přispět ke zdaru tohoto programu?

Pokuste se do úvodu zahrnout jak aktivity určené k představení programu, tak aktivity, které se zaměřují více na to, aby se mezi sebou studenti lépe poznali a tzv. „prolomili ledy“. Jde o prvek zábavy, který by studenti měli mít šanci v projektu zažít, a zároveň o podporu sounáležitosti uvnitř týmu.

Dalším důležitým přínosem úvodních aktivit je vytvoření povědomí o smyslu a přístupech využívaných v programu Active Citizens, stejně jako o praktických informacích a logistice související s tím, jak budete v rámci programu spolupracovat.

V průběhu následujících fází by mělo docházet k posílení klíčových kompetencí z úvodních společných setkání v rámci programu.

Výstupy úvodní fáze:

 • Hlubší porozumění programu Active Citizens.
 • Vzájemné seznámení a prolomení ledů.
 • Dohodnutí pravidel spolupráce.

Aktivita 0.1 BINGO!

Čas: 20 min.

Cíle:

 • Studenti spolu navzájem komunikují a zjišťují o sobě nové informace.

Shrnutí:

Každý student obdrží list s otázkami (karta Bingo!). Úkolem je nalézt co nejrychleji odpovědi na všechny otázky, a získat tak podpisy konkrétních lidí ze skupiny. Hra končí ve chvíli, kdy se někomu podaří vyplnit celý list a zakřičí „bingo!“.

Význam aktivity pro projekt:

Aktivita je vhodná nejen pro skupiny studentů, kteří se navzájem příliš neznají, ale lze zařadit i jiné otázky, jež pomohou dozvědět se o sobě něco nového studentům, kteří se znají. Bingo umožňuje skupině hravou a nepříliš náročnou formou zjistit více informací o jednotlivých členech a dozvědět se, jakých schopností a dovedností by mohli jako skupina/tým využít při následné přípravě projektu.

Materiály:

okopírovaný pracovní list Pracovní list 0.1, psací potřeby

Postup:

Zeptejte se studentů, jestli už někdy hráli hru „bingo!“ Pokud ano, požádejte je, zda mohou ostatním vysvětlit, v čem hra spočívá. (V klasické hře Bingo! se pracuje obvykle s číselným tiketem, na kterém postupně vyškrtáváme jednotlivá vylosovaná čísla. V momentě, kdy se nám podaří vyškrtat všechna čísla, máme „bingo!“Oznámíme to nahlas všem a hra tím končí.)

Vysvětlete studentům, že „bingo!“, které si společně zahrajete, je trochu jiné. Herní tikety neobsahují čísla, ale úkoly. Cílem studentů je najít ke každému políčku jednoho člověka, který splňuje požadovanou charakteristiku nebo dokáže splnit uvedený úkol. Daný člověk se pak musí podepsat do odpovídajícího políčka, případně odpovědět na stanovenou otázku. Pozor! V každém políčku musí být obsaženo jiné jméno, tzn. od jednoho člověka není možné získat více podpisů. Ve chvíli, kdy má někdo ze studentů tabulku plnou, zakřičí nahlas „bingo!“.

Všem studentům rozdejte list „bingo!“ a upozorněte je, že na splnění úkolu mají jen 10 minut.

Po skončení hry projděte spolu se studenty otázky na listu – u každé otázky vyzvěte jednoho nebo dva členy skupiny, aby přečetli získané odpovědi i jména osob, které odpovědi poskytly. U políčka s úkolem „Najděte někoho, kdo si myslí, že umí něco, co ostatní neumí.“ požádejte daného studenta/studentku, zda může svou dovednost předvést či představit ostatním.

Na závěr vyzvěte studenty, zda mají chuť sdílet své postřehy ze hry. Mohou nové poznatky o skupině nějak přispět k realizaci společného projektu? Jak? Co se můžete / co byste se chtěli od sebe vzájemně naučit?

Aktivita 0.2 RYCHLÁ SEZNAMKA

Čas: 15 min.

Cíle:

 • Studenti pojmenují své motivace zapojit se do programu Active Citizens a vzájemně si je představí.
 • Studenti navzájem sdílejí, co je těší a co rádi dělají.

Shrnutí:

Během rychlé seznamky se studenti postupně potkají se třemi lidmi, které příliš či vůbec neznají. Během omezeného času s nimi sdílejí své motivace k účasti v programu Active Citizens a vybrané informace o sobě.

Význam aktivity pro projekt:

Aktivitu má smysl využít na začátku spolupráce s týmem studentů k prolomení ledů a k tomu, aby se studenti mezi sebou blíže seznámili. Podobně je možné zařadit další aktivity a hry, tzv. rozehřívačky.

Materiál:

žádný

Postup:

V 1. kole požádejte studenty, aby našli ve skupině někoho, koho moc neznají: Až se potkáte, představte se navzájem a podělte se o to, co vás inspirovalo k tomu přidat se do programu Active Citizens. Na splnění úkolu dejte studentům 5 minut.

Ve 2. kole vyzvěte studenty, aby našli někoho, koho vůbec neznají nebo znají málo, představili se jménem a podělili se navzájem o něco, co toho druhého potěší nebo rozesměje.

Ve 3. kole opět nechte studenty, aby našli někoho, s kým se příliš či vůbec neznají, navzájem se představili a podělili se o něco, co rádi dělají ve volném čase.

Aktivita 0.3 KDO UTEČE, VYHRAJE

Čas: 15 min.

Cíle:

 • Studenti si procvičí jména lidí ve skupině.
 • Studenti zaktivizují obě mozkové hemisféry.

Shrnutí:

Aktivita je jednou z rozehřívaček, kterou můžete využít k prolomení ledů mezi studenty či jako praktickou pomůcku k procvičení jmen.

Materiály:

pevná obuv (během aktivity se pobíhá)

Postup:

Utvořte spolu se studenty kruh a požádejte je, aby s člověkem po levé ruce vytvořili dvojice. Aktivita vyžaduje lichý počet hráčů. Jeden člověk by měl tedy zůstat sám.

Princip hry je takový, že hráč, který je sám, se k sobě snaží získat někoho do dvojice. K tomu je možný pouze jeden postup. Pokud lichý hráč chce, aby k němu do dvojice přišel např. Honza, zavolá jméno jeho souseda/sousedky. Pokud je s Honzou ve dvojici Jana, je signálem pro Honzu, aby vyběhl, zvolání „Jano!“. Pokud se Honzovi podaří utéct Janě dříve, než ho ona chytí, přesouvá se Honza k hráči, který vyvolával. Pokud ho Jana chytí dříve, zůstávají oba na místě. Chytit hráče znamená skutečně ho zadržet, nejen plácnout po rameni. Takto hra pokračuje dál a vždy ten, kdo je sám, k sobě láká další hráče.

Obvyklou reakcí je, že hráč, jehož jméno zazní, začne vybíhat – namísto toho, aby chytal. Často vznikne mezi hráči také zmatek, než se rozhodnou pro správnou reakci. Pokud by se situace opakovala a jeden hráč zůstával dlouho sám, je možné přidat pravidlo, že ten, kdo zareagoval špatně, zůstává sám a druhý odchází k tomu, kdo vyvolával. Hra zní mírně složitě, ale je velice zábavná!


Metodika je v interaktivní podobě k dispozici na stránkách projektu
Ke stažení v PDF ji nalezenete v příloze úvodního článku seriálu.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
38.09 kB
PDF
Pracovní list 0.1

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. V. Endrštová a kol. Variant a British Council

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Následující díl:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Spolupráce a soutěž
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sociální komunikace