Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Metodika Active Citizens - úvod
Odborný článek

Metodika Active Citizens - úvod

24. 3. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. V. Endrštová a kol. Variant a British Council

Anotace

Program Active Citizens vnímáme jako příležitost dát mladým lidem i nám dospělým prostor pro vzájemné učení se a možnost stát se těmi, kteří nehledají důvody, proč něco nejde, ale nacházejí způsoby, jak své plány ve spolupráci s ostatními uskutečnit. Metodika vychází z příruček využívaných v rámci globálního programu rozvoje komunit Active Citizens, který v současné době probíhá v přibližně třiceti zemích. V Česku jsme se rozhodli metodiku upravit pro učitele a studenty středních škol. Do její tvorby se prostřednictvím ověřování, připomínkování a reflexe aktivit zapojilo na šest desítek učitelů.

Co je cílem metodiky a jak k ní přistupovat?

Když jsme během programu Active Citizens plánovali setkání se zapojenými učiteli a studenty, vždy jsme před přípravou samotných aktivit nahlíželi z mnoha úhlů na chystaný obsah jednotlivých dnů. Probírali jsme cíle, témata diskuzí, výstupy, zvažovali dynamiku, ale i atmosféru akcí, vhodné prostory, a také předchozí zkušenosti učitelů. Hledali jsme témata, která v nás samotných nějak rezonují, volili metody, ve kterých se cítíme dobře a víme, že fungují. Sami jsme si nejdříve odpovídali na otázky, které jsme se chystali klást ostatním a zkoumali společně kudy ze slepých uliček. Občas jsme experimentovali. Kde se dala propojit teorie s praxí, snažili jsme se dovést jedno k druhému a posilovat, třeba i přizváním inspirativních hostů, víru učitelů i studentů v to, „že být aktivní (občan) má smysl“.

Někdy se dařilo lépe, někdy hůře, ale pestrá paleta uskutečněných projektů i zpětné vazby z partnerských škol nás utvrzují v tom, že se nám to z velké části povedlo. Nyní zveme k podobnému zážitku i vás.

Rádi bychom naše dosavadní zkušenosti nabídli prostřednictvím této metodiky dalším učitelům (či volnočasovým pedagogům), kteří mají chuť podněcovat v mladých lidech zájem o své okolí a rozvíjet jejich dovednosti spojené s aktivním občanstvím. Vycházíme ze zkušenosti, že mladým lidem záleží na tom, jak vypadá svět kolem nás, a že mají energii, nápady i schopnosti měnit věci okolo sebe.

Metodika, kterou vám nabízíme, není jednoduchým receptem, jak na to. Neslibuje ani komplexní nebo dokonce rychlé řešení řady problémů, ať už společenských či těch, kterými se se studenty zabýváte ve školách, nebo jako škola v rámci své obce. Práce s metodikou vyžaduje podobný proces, jakým jsme sami procházeli v rámci týmu Active Citizens, a nastiňujeme jej výše. Vyžaduje dostatečný čas, porozumění učebnímu procesu a vzájemnou podporu v projektovém týmu. Je cestou relativně dlouhou a náročnou, ale účinnou.

K tomu, aby se z mladých lidí stali aktivní občané, nestačí samozřejmě zrealizovat jeden třídní / školní projekt. Je potřeba přenést zkušenosti z jeho realizace do postojů a hodnot těch, se kterými pracujeme. V metodice proto vycházíme ze skutečnosti, že mají-li studenti chtít něco ve svém okolí měnit k lepšímu, musí se nejprve zaměřit sami na sebe, na vlastní osobnost. Měli by porozumět své vlastní identitě a kultuře, pochopit, jak se utváří a mění v čase, a že může být vnímána mnoha rozdílnými pohledy. Důležité je uvědomit si, co máme společného s ostatními a dokázat ocenit odlišnosti. Důraz je proto dáván na rozvíjení schopnosti sebereflexe a vnímání sebe sama jako součást širšího celku, v němž přicházíme do interakce s ostatními.

Jsme si dobře vědomi některých limitů metodiky, mezi které patří např. fakt, že řada aktivit jde časově nad rámec jedné vyučovací hodiny. Je proto třeba hledat alternativní časový prostor či aktivity adekvátně upravit vašim možnostem. Naše doporučení pro přístup k metodice a práci s ní spočívají především v těchto principech:

  • ODHODLÁNÍ: Pokud vidíte v tématu smysl, buďte odhodlaní k celoroční práci s metodikou a týmem studentů a nenechte se odradit neúspěchy – jsou úplně normální a střídají se s úspěchy.
  • AUTENTIČNOST: Při přípravě aktivit přemýšlejte nejdříve sami o sobě, hledejte vlastní odpovědi a příklady. Váš přístup získá na síle, budete-li autentičtí.
  • DOBROVOLNOST: Jak v případě zapojení učitelů, tak studentů souvisí dobrovolnost do velké míry s vnitřní motivací jednotlivců a ukazuje se dlouhodobě jako zásadní pro dobré fungování projektových týmů.
  • PODPORA: Síla vzájemné podpory v tandemu učitelů, kteří vedou projektový tým, je v určitých fázích klíčová. Najděte kolegu či kolegyni, kteří půjdou do projektu s vámi.
  • OCENĚNÍ: Každá forma dobrovolné práce si zaslouží určitou formu odměny; ta nemusí být spojena s něčím hmotným nebo s oceněním formou dobrých známek. Za důležité považujeme naopak uznávat hodnotu zapojení se nad rámec běžné výuky i jiné formy neformálního vzdělávání – např. formou udělení certifikátu nebo veřejným uznáním.

Komu je metodika primárně určena?

  • učitelům a učitelkám středních škol a gymnázií

Cílová skupina metodiky:

  • mladí lidé / studenti ve věku 15–20 let

Ačkoliv uznáváme ve všech ohledech rovnoprávnost obou pohlaví, rozhodli jsme se v metodice používat ve většině případů pouze jeden rod, a to mužský. Důvodem je pouze snaha o vizuální i čtenářskou přehlednost textu, nikoliv snaha kohokoliv vyčlenit. V souvislosti s jazykem metodiky považujeme také za dobré uvést, že k označení mladých lidí používáme slova „student a studentka“, přestože oficiální označení pro střední školy je „žák – žákyně“. Vycházíme ze zvyku oslovovat středoškoláky jako studenty.

Metodika je v interaktivní podobě k dispozici na stránkách projektu.
Ke stažení v PDF ji nalezenete v příloze. 


Projekt Active Citizens byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
20.18 MB
PDF
Metodická příručka Active Citizens

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. V. Endrštová a kol. Variant a British Council

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.