Odborný článek

Nerosty v praxi III

15. 12. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Klára Kimáková

Anotace

Žáci si v rámci aktivity zpracují materiály, které získali v předchozích hodinách. Výstupem této aktivity je prezentace nebo krátké video. Každá skupina vypracuje pracovní list, který odevzdá v elektronické podobě. Učitel může zdařilé pracovní listy vytisknout, okopírovat a využít ve výuce po prezentování jednotlivých prací.

Úvod

Cílem aktivity je, že žáci zpracují materiál pořízený v předchozích hodinách. Vytvoří prezentaci pomocí aplikace nebo krátké video. Využijí vlastní obrázky. V případě, že nemají dostatek vlastního materiálu, mohou použít obrázky z internetu. Informace čerpají z domácího úkolu, z internetu, z encyklopedie, atlasu nerostů atd. Záleží na tom, jaké tablety má škola k dispozici. Ve škole pracujeme s iPad, proto jsem zvolila následující aplikace.

Cíl

 • žák kriticky pracuje s informacemi
 • žák umí zpracovat získané materiály
 • žák vysvětluje a popisuje praktické využití nerostů

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Příprava učitele: Učitel rozdá žákům tablety, se kterými pracovali již v minulé vyučovací hodině.

Postup práce:

 1. Na začátku hodiny učitel kontroluje práci z předchozí hodiny. Pokládá žákům otázky, zda se jim podařilo vyfotografovat vše, co si stanovili, jaká jsou úskalí při práci v terénu, proč tomu tak je apod.
 2. Učitel rozdá do pracovních skupin tablety a připomene žákům zásady správné prezentace. Žáci nekopírují celý text z internetu, v prezentaci jsou informace napsány v bodech nebo v krátkých větách. Na každý slide (snímek) by mělo být maximálně 5 odrážek. Prezentace slouží jako doplňkový materiál, proto ji nečteme, ale doplňujeme ji mluveným komentářem. Všechny animace v prezentaci by měly být jednotné. Není vhodné používat automatické časování. Písmo musí být dostatečně velké, aby se dal text přečíst z jakéhokoli místa v učebně. Obrázky jsou doplněny o popisky. Na konci prezentace je uvedena informace o původu použitých zdrojů.
 3. Žáci používají aplikaci Keynote k vytvoření prezentace. Prezentaci mohou žáci vypracovat i v jiném programu (např. PowerPoint).
 4. K tvorbě krátkého záznamu použijí aplikaci iMovie.
 5. Zpracovaný materiál ukládají pod názvem skupiny nerostů. Použijí aplikaci Dropbox, kde mají vytvořený účet.
 6. Obrázky z tabletu zatím nemažou.
 7. Žáci dokončují práci další vyučovací hodinu.
 8. Pracovní list mohou vytvořit ve škole nebo doma.
Autor díla: K. Kimáková
Autor díla: K. Kimáková

Závěr:

Učitel vybere od žáků tablety. Zkontroluje, že jsou žáci odhlášeni ze svého účtu a připomene žákům, že práci musí další vyučovací hodinu dokončit.

Reflexe

Možná úskalí aktivity a rady:

 • Doporučuji, aby učitel rozdal žákům tablet ještě před zahájením aktivit. Žáci se tak s tabletem mohou předem seznámit.
 • Učitel by měl žákům založit společný email a účet v aplikaci, kterou použije pro ukládání rozpracovaného a následně dokončeného materiálu.
 • Žáci neumí uložit rozpracovaný materiál a neznají přístupová hesla pro použití aplikace. Učitel může využit tzv. Apple Tv a navigovat tak žáky přes interaktivní tabuli.
 • Žáci si smažou fotky z galerie a nemůžou tak otevřít videozáznam v aplikaci iMovie. Fotografie by žáci neměli mazat, dokud nemají práci hotovou.
 • Je možné místo tabletu použít mobil, fotoaparát a celý úkol zpracovat na PC v počítačové učebně.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pptx
1.75 MB
Prezentace
Prvky
docx
369.14 kB
Dokument
Prvky - pracovní list
docx
367.19 kB
Dokument
Prvky - pracovní list - řešení

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Klára Kimáková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Nerosty v praxi.
Ostatní články seriálu:

Vazby na další články:

Předchozí díl:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

tablet (stejný, jako měla daná pracovní skupina žáků v terénu)