Odborný článek

Nerosty v praxi II

11. 12. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Klára Kimáková

Anotace

Žáci se během této aktivity seznámí s praktickým využitím nerostů, s jejich zpracováním a výskytem kolem nás. Za pomocí tabletu pořídí fotografie nebo krátké videozáznamy, které budou zpracovávat v dalších vyučovacích hodinách.

Úvod

Každá skupina má na papíru vypracovaný domácí úkol, který učitel zkontroluje před odchodem ze školy. Učitel se zajímá o to, co a kde budou žáci fotit. Zajímají ho konkrétní příklady praktického využití daných nerostů.

Cíl

 • žák efektivně spolupracuje ve skupině
 • žák zná praktické využití a zpracování nerostů
 • žák si uvědomuje důležitost minerálů v běžném životě

Časová dotace: 1 vyučovací hodina

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ

Pomůcky a materiál: tablet

Příprava učitele: Zkontrolovat, zda mají všechny tablety alespoň 50% baterie.

Postup práce:

 1. Učitel s žáky odchází společně od školy na místo, kde se ve stanovený čas opět setkají.
 2. Učitel žáky poučí o bezpečnosti v průběhu celé aktivity. Žáci dávají pozor při přecházení vozovky, používají pouze MHD, nechodí a nejezdí mimo vytyčené území. Žáci znají obecné zásady první pomoci.
 3. Učitel žákům připomene místo a čas srazu.
 4. Učitel jasně vymezí lokalitu, ve které se žáci budou pohybovat.
 5. Učitel rozdá do každé skupiny jeden tablet a zdůrazní žákům, že fotografie ukládají do obrázků. Z tohoto důvodu by si žáci měli pamatovat číslo tabletu, se kterým pracují, aby následující hodinu pracovali se ,,svým“ tabletem a vlastními fotografiemi. Doporučuji, aby si číslo tabletu zapsali.
 6. Žáci pracují samostatně v rámci svojí skupiny. Nikdo nechodí sám. Skupiny se nesmí v průběhu aktivity záměrně potkávat a vykonávat činnosti, které nesouvisí s aktivitou např. návštěva restaurací rychlého občerstvení. Skupiny by si neměly ani navzájem radit nebo rozdělovat činnosti jako např. ,,My vám vyfotíme měděné drátky a vy nám vyfotíte zlatnictví“.
 7. Učitel žákům sdělí, že bude monitorovat jejich činnost a v případě potřeby jim může i poradit. Neznamená to však, že by měl za žáky odvést podstatnou část práce. Spíše je může navádět na správnou cestu.
Autor: Klára Kimáková

Závěr:

Učitel prochází oblast, kterou žákům určil a pozoruje, jak žáci pracují v terénu. Ve stanovený čas se s nimi setká na domluveném místě a společně s žáky se vrátí zpátky do školy. Ve škole zkontroluje zadaný úkol a od žáků si vybere tablety. Učitel připomene žákům, že další vyučovací hodinu proběhne zhodnocení jejich práce.

Reflexe

Možná úskalí aktivity:
 • žáci nevypracují domácí úkol. Neví tak, co mají fotit
 • žáci nejsou zvyklí pracovat ve skupině
 • obchody jsou zavřené a žáci tak nemohou vyfotografovat některé výrobky
 • neochota lidí žákům poradit nebo nechat vyfotit jednotlivé produkty
 • v okolí školy nejsou vhodná místa pro fotografování

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Klára Kimáková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Nerosty v praxi.
Ostatní články seriálu:

Vazby na další články:

Následující díl:

Předchozí díl:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí