Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Proč nechci být extremistou
Odborný článek

Proč nechci být extremistou

25. 9. 2014 Gymnaziální vzdělávání
Autor
L. Mrázová, J. Skácelová

Anotace

Aktivita, ve které žáci hledají a uvědomují si důvody, proč mladí lidé mohou začít sympatizovat s extremistickým hnutím a zamyslí se nad tím, jak jinak se mohou aktivně realizovat.
 1. Rozdejte žákům pracovní listy Proč nechci být extremistou a vyzvěte je, ať do levého sloupce vepíší důvody, které podle nich mohou vést jejich vrstevníky k tomu, aby začali sympatizovat s extremistickým hnutím. 
 2. Poté vyzvěte několik studentů, aby představili své výsledky ostatním. Důvody, které se opakovaly, zapisujte na tabuli či flipchart.
 3. Posléze pusťte studentům ukázku – Proč sympatizují a společně sledujte, jestli se odpovědi studentů a důvody uváděné odborníky v ukázce shodují.
 4. Rozdělte žáky do skupin po třech až pěti a vyzvěte skupiny, aby k důvodům hledaly protiargumenty, tedy důvody, proč by do těchto hnutí neměli vstupovat i možnosti, jakým jiným způsobem mohou naplnit potřeby, které je k příklonu k extremistickým hnutím vedou. Pro své zápisky mohou využít pravou polovinu pracovního listu.
 5. Vyzvěte skupinky k prezentaci protiargumentů a jiných způsobů seberealizace. Prezentované názory opět zapisujte na flipchart či tabuli a krátce o nich diskutujte. Ptejte se žáků také, jakým způsobem se realizují oni sami. Např. 

Jaká jsou rizika spojená se vstupem do extremistického hnutí? Jakým způsobem se podle vás mohou mladí lidé realizovat jinak než zapojením do extremistického hnutí? Jakým způsobem se realizujete vy? Co vás baví, dodává vám pocit, že někam patříte? Jak si vybíráte přátele?

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
30.27 kB
PDF
Pracovní list Proč nechci být extremistou
pdf
38.09 kB
PDF
přepis audioukázky Proč sympatizují

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
L. Mrázová, J. Skácelová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii
 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list Proč nechci být extremistou, fixy, tabule/flipchart, počítač s reproduktory, audiukázka Proč sympatizují dostupné z WWW: http://moznosti-demokracie.cz/publikace/materialy.html.