Odborný článek

Vítkov

30. 9. 2014 Gymnaziální vzdělávání
Autor
L. Mrázová, J. Skácelová

Anotace

Aktivita pracuje s událostí žhářského útoku extremistů ve Vítkově a na jejím příkladu motivuje žáky k přemýšlení o příčinách a následcích útoku optikou jednotlivých aktérů této události.
 1. Přečtěte záznam o události ve Vítkově.
 2. Rozdělte žáky do sedmi skupin a každé skupině vylosovanou kartičkou přidělte status některého z účastníků
 3. události (Natálka, maminka, sourozenci, útočníci, sousedé, představitelé obce, soudce).
 4. Vyzvěte skupiny, aby se pokusily popsat na papír událost ve Vítkově očima přidělené osoby.
 5. Skupinky postupně prezentují stejnou událost z pohledu různých osob. O sdělovaných postojích diskutujte.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
42.97 kB
PDF
text o žhářském útoku
pdf
30.27 kB
PDF
kartičky s rolemi

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
L. Mrázová, J. Skácelová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii
 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

text o události ve Vítkově, papíry, psací potřeby, kartičky s rolemi