Odborný článek

Vítkov

30. 9. 2014 Gymnaziální vzdělávání
Autor
L. Mrázová, J. Skácelová

Anotace

Aktivita pracuje s událostí žhářského útoku extremistů ve Vítkově a na jejím příkladu motivuje žáky k přemýšlení o příčinách a následcích útoku optikou jednotlivých aktérů této události.

Úvod

Věková skupina: žáci 2. stupně ZŠ, SŠ

Čas: 45 minut

Metody: skupinová práce, diskuse, práce s textem, vyprávění

Přílohy: text o žhářském útoku, kartičky s rolemi

Cíl

 • Žáci si uvědomí různé interpretace jedné události v závislosti na pohledu zúčastněné osoby.
 • Žáci chápou dopad extremistických útoků na oběti, na společnost.
 • Žáci diskutují o příčinách a následcích události.
 1. Přečtěte záznam o události ve Vítkově.
 2. Rozdělte žáky do sedmi skupin a každé skupině vylosovanou kartičkou přidělte status některého z účastníků
 3. události (Natálka, maminka, sourozenci, útočníci, sousedé, představitelé obce, soudce).
 4. Vyzvěte skupiny, aby se pokusily popsat na papír událost ve Vítkově očima přidělené osoby.
 5. Skupinky postupně prezentují stejnou událost z pohledu různých osob. O sdělovaných postojích diskutujte.

Reflexe

Ptejte se žáků:

Jak jste se cítili při popisu události? Jak jste se cítili v „kůži“ přidělené osoby? Jaké následky má událost pro jednotlivé účastníky? Proč k útoku došlo? Jak můžeme takovýmto událostem předcházet nebo zabránit?

Doporučení:

Jako možné rozšíření (až do 90 min), případně domácí práci, vyzvěte žáky, ať si vyberou některého z účastníků události, kterému by chtěli něco sdělit, a napíší pro něj fiktivní dopis.

O práci se žáky diskutujte: Koho si vybrali a z jakého důvodu? Co by mu považovali za důležité sdělit a proč?

Pokud chcete, můžete aktivitu doplnit záznamem zatčení žhářů z Vítkova, ve kterém stání zástupkyně uvádí důvody právní kvalifikace trestného činu. Zatčení žhářů z Vítkova [online]. [cit. 2013-01-31]. Dostupný z WWW: http://www.youtube.com/watch?v=b4H2BwI_FcY nebo dostupné z WWW: http://moznosti-demokracie.cz/publikace/materialy.html.


Článek je zpracován na základě metodické příručky Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství. Aktivity a pracovní listy. Kolektiv autorů, Praha: Asi-milovaní, 2013. ISBN 978-80-905551-2-9.

Třídílná publikace Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství, je určena zejména pedagogům základních a středních škol, výchovným poradcům, metodikům prevence a dalším pedagogickým pracovníkům. Vyšla v srpnu 2013, je určena k bezplatné distribuci do škol, které nás o ni požádají, a je rovněž k dispozici volně je stažení ve formátu pdf na webu Možnosti demokracie.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
42.97 kB
PDF
text o žhářském útoku
pdf
30.27 kB
PDF
kartičky s rolemi

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
L. Mrázová, J. Skácelová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii
 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

text o události ve Vítkově, papíry, psací potřeby, kartičky s rolemi