Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Stopovačka s QR kódy
Odborný článek

Stopovačka s QR kódy

Anotace

Cílem této aktivity je seznámit žáky s QR kódy, jejich používáním, využitím a přínosem. V průběhu této hry budou žáci nejen skenovat QR kód, ale také používat ostatní IT technologie.

Každý QR kód (viz příloha) obsahuje otázku, témata otázek jsou rozmanitá. Odpovědi na jednotlivé otázky je možné vyhledávat s využitím internetu prostřednictvím vhodně zadaných klíčových slov. Nalezenou odpověď žáci zapisují do křížovky. Každý QR kód kromě otázky také obsahuje místo, kde se nachází další QR kód. Po vyplnění všech polí křížovky se žákům ukáže tajenka. Tajenku pak čtěte od písmene W, shora dolů, šikmo vpravo (žákům sdělte pouze od shora dolů, v libovolném směru. Najdou to, vyzkoušeno). Místa, která jsou uvedená jako úkryty pro QR kódy, jsou obecná, aby bylo možné tuto hru použít bez jakýchkoli úprav a okamžitě.

Otázky mohou být také pouze monotematicky zaměřené. Pouze k jednomu probíranému učivu, či jako opakování probrané látky. 

Pokyny pro učitele před hodinou

 1. Vytisknout a uložit QR kódy na určená místa (doporučujeme QR kódy zalaminovat a poté rozstříhat).
 2. Vytisknout křížovku s QR kódem.
 3. Před zahájením hry zjistit, zda je v každé skupince alespoň jeden žák s chytrým telefonem, nainstalovanou a funkční čtečkou QR kódu. Toto je možné připravit již na předchozí hodině!!!

Pokyny před začátkem hry

 1. Rozdělit žáky do skupinek. Je možné použít připravená a žáky oblíbená losovátka. Tato losovátka jsou vhodná i pro vytváření přirozeně heterogenních skupinek. Osobně používám vlastní losovátka, viz strana 2. Žáci se tím na začátku hodiny „nastartují“, následně se přirozeně vytvoří mezi skupinkami časový rozestup (pokud je žádaný), a tak se poté většinou nesetkávají u jedné otázky.
 2. Žáci si připraví psací potřeby.
 3. Každá skupinka dostane první, startovní QR kód (obrázek č. 1), kde je uložen pokyn ke hře.
QR kód, který se rozdá žákům před začátkem hry
1. QR kód, který se rozdá žákům před začátkem hry
Autor díla: Bc. Miloslav Khas

Závěr 

Aktivita je ukončena, pokud první skupina odešle e-mailem správnou tajenku. Ve většině případů totiž vítězná skupinka po jejím odeslání tajenku prozradí a další pokračování tak ztrácí smysl. 

Zjistěte počet otázek, odpovězených ostatními skupinami. Pokud by byl počet odpovědí nápadně nízký (méně než čtyři), rozeberte s těmito žáky postup při vyhledávání, včetně zadávání správných a výstižných slov.

Tipy a triky pro vyhledávání pomocí GOOGLE, najdete např. na http://goo.gl/uowtM1.

Zveřejněte veškeré správné odpovědi, včetně ukázky postupu vyhledávání odpovědí.

Po skončení zjistěte ve třídě, zda je všem žákům jasné využití QR kodů. Je vhodné, aby každá skupina vymyslela několik příkladů praktického využití QR kodů v běžném životě, popř. aby žáci uvedli, kde se s QR kody již setkali. 

Doporučené odkazy

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.53 MB
PDF
Kompletní materiál v PDF

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miloslav Khas

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
25. 9. 2014
Využití QR kódů ve výuce je v zahraničí poměrně hodně rozšířeno. Věřím, že začnou i v českém prostředí (třeba právě na Metodickém portálu RVP.CZ) přibývat inspirativní články pro učitele všech stupňů vzdělávání. Článek je přehledný, jasně strukturovaný. Příloha pak umožňuje učitelům prakticky s minimální přípravou použít QR kódy ve své hodině a vyzkoušet si tak práci s mobilními zařízeními ve výuce.

Hodnocení od uživatelů

Jana Kneřová
26. 9. 2014, 16:08
Naservírované s plnou parádou. :-) Díky, myslím, že to je velmi inspirující a dostatečně popisné.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Zařízení s přístupem na internet, nainstalovaná čtečka QR kódu (chytrý telefon nebo tablet), psací potřeby