Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Cvičení paměti pro každý věk: Hry s písmeny a slovy
Odborný článek

Cvičení paměti pro každý věk: Hry s písmeny a slovy

25. 8. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Jitka Suchá

Anotace

Vybrané úlohy v článku zastupují dílčí kapitoly knihy, které jsou připraveny podle toho, která kognitivní funkce je převážně procvičována (dlouhodobá paměť trvalá, krátkodobá paměť, slovní zásoba, koncentrace pozornosti, logické myšlení, myšlení v souvislostech).

Úvod

Nabízíme ukázku z knihy Cvičení paměti pro každý věk, která obsahuje testy na paměť a logiku. Úlohy na různá témata jsou jednoduché i náročnější. Kniha obsahuje také stručný teoretický úvod o kognitivních funkcích a návody, jak si uchovat mozek co nejdéle svěží. V závěru knihy je klíč ke správnému řešení, ve kterém si jedinec může zkontrolovat své odpovědi a úroveň svých znalostí.

Čísla s významem - dlouhodobá paměť trvalá

- k jednotlivým číslům musí žák připsat nejvíce asociací, které ho k číslu napadají (např. 60 - kopa, minut v hodině, sekund v minutě atd.).

 - žáci mohou pracovat ve skupinkách (více hlav, víc ví) a mezi sebou soutěžit. Skupinka, která vymyslí nejvíce asociací/souvislostí, získává bod.

Příbuzenské vztahy - krátkodobá (recentní) paměť

- žák si přečte krátký příběh, poté si zakryje daný text a odpovídá na položené otázky pod textem

- jedná se o procvičování krátkodobé paměti a pozornosti

Přesmyčky hradů a zámků (slovní zásoba)

- v této úloze žáci hledají v přeskupených písmenech názvy hradů a zámků

- toto cvičení se dá modifikovat na jakékoliv jiné názvy, např. jména splužáků ve třídě, učitelů, názvy obcí v okolí školy

- žáci si mohou zadávat úlohy navzájem, např. připrav 5 přeskupených slov z oblasti dopravy pro svého souseda v lavici, atd.

Spojování jmen - koncentrace pozornosti

- úloha je zaměřena na žákovu pozornost. Úkolem je spojit tužkou jednotlivá jména podle abecedy (od A do Z) s tím, že od každého písmene je tu zastoupeno pouze jedno jméno. Také jsou použity různé styly písma.

- žáci si mohou měřit čas, kdo spojí všechna jména podle abecedy v nejkratším čase

- stejným způsobem (podle abecedy) se mohou seřadit žáci ve třídě, ve skupinkách, mohou se řadit také podle data narození (měsíc a den), atd.

Přiřazování přídavných a podstatných jmen (logické myšlení)

- v levém sloupci jsou zapsána přídavná jména a pravém sloupci jména podstatná. Úkolem je spojit do dvojice přídavné a podstatné jméno, např. kanadský žertík, maďarský guláš atd.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Cvičení paměti pro každý věk.


Další doporučené materiály z Metodického portálu k tématu:

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
489.26 kB
PDF
Cvičení paměti pro každý věk

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jitka Suchá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída