Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Festival Khamoro 2008 jako inspirace pro netradiční doplnění výuky
Odborný článek

Festival Khamoro 2008 jako inspirace pro netradiční doplnění výuky

22. 12. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Zdeněkl Horváth

Anotace

Důležitou součástí procesu vytváření multikulturní společnosti je sbližování jednotlivých kultur a jejich vzájemný dialog. Festivaly, jako je například Khamoro, jsou jedním z možných a významných komunikačních východisek v tomto dialogu.

Jubilejní desátý ročník světového romského hudebního festivalu Khamoro 2008

O hudebním festivalu Khamoro

Festival Khamoro je tradičně největším hudebním a kulturním festivalem s romskou tematikou ve střední Evropě. Za cíl si klade nejen pobavit návštěvníky doprovodných akcí a koncertů, ale především přiblížit romskou kulturu a tradice prostřednictvím společensky oblíbeného konceptu festivalu. Snaží se Romy přiblížit v celosvětovém kontextu jako heterogenní skupinu, jejíž nejen hudební projev je zajímavě ovlivněn zemí původu. Tím se snaží významně přispět k vytváření multikulturní společnosti a integraci Romů do majority. Těžiště festivalu Khamoro je tradičně zaměřeno na koncerty romských kapel z celého světa. Nechybí však ani hodnotný doprovodný program složený z výstav, besed, konferencí, workshopů apod.

Realizátorem tohoto festivalu je po celých deset let občanské sdružení Slovo 21, tradičně silná nezisková organizace, která se soustřeďuje především na oblasti vzdělávání Romů, propagace romské kultury, práva cizinců a integrace menšin obecně.

Proč hudební romský festival?

Důležitou součástí procesu vytváření multikulturní společnosti je sbližování jednotlivých kultur a jejich vzájemný dialog. Festivaly, jako je například Khamoro, jsou jedním z možných a významných komunikačních východisek v tomto dialogu. Představují odlišné národnosti a etnika ve světle společensky oblíbených forem, jako jsou tanec, folklór, hudba apod. V rámci doprovodných programů však často otvírají a řeší kontroverzní a společensky citlivá témata (např.: integrace a práva menšin, rasismus a xenofobie).

V rámci vzdělávacího procesu by žáci a studenti měli mít možnost této příležitosti využít a do mezikulturního dialogu vstoupit touto zajímavou a nekonvenční cestou. Žáci, studenti a jejich učitelé mohou využít příležitosti, kterou takovýto druh akcí nabízí, a zúčastnit se besed, výstav a workshopů v rámci výuky MKV (popř. Občanská nauka, HV a další PT). Tyto návštěvy a účasti mohou pedagogovi nabídnout nejen možnost nabytí unikátních znalostí a zkušeností, které může při výuce s žáky bohatě zpracovávat, ale dává především možnost setkat se tváří v tvář s procesem, který si klade za cíl sbližovat kultury odlišných národů. Dílčím efektem je také možnost načerpat materiály (tištěné, publikace, sborníky, elektronické materiály, audiovizuální materiály apod.) vhodné pro podporu výuky.

Festivaly, jako je právě Khamoro, jsou nedoceněnou a zároveň neocenitelnou a unikátní možností pro pedagogy a jejich žáky či studenty, jak čerpat inspiraci nejen pro výuku MKV, ale i dalších předmětů, jichž se témata festivalu dotýkají. Návštěvy festivalů jsou zajímavou a zároveň zábavnou alternativou předávání a zprostředkovávání relevantních informací žákům a studentům formou běžné školní výuky. Kreativní pedagogové, jimž není cizí tento styl doplňování výuky, jistě ocení další festivaly a podobné akce v budoucnu.

Příklady možného využití pro pedagogy a další možnost spolupráce

V rámci doprovodných akcí bylo možno s žáky či studenty navštívit např. Filmový marathón, který představuje Romy v různých životních situacích a různých filozofiích. Tyto snímky mohou sloužit nejen jako zdroj informací o romském etniku, ale také jako podklad pro diskusi s žáky či studenty na mnoho témat, jako jsou například: integrace a vzdělávání menšin, tvorba nízkorozpočtových snímků, hudba a další druhy umění specifické pro etnické skupiny apod.

Další zajímavou akcí byla vernisáž fotografií Evy Davidové. Tato autorka není pouze jednou z nejvýznamnějších romistek ve střední Evropě, ale také zkušenou a známou fotografkou. Výstava může zpestřit výuku MKV či jiných relevantních předmětů. Žáci a studenti měli možnost pohlédnout do světa Romů prostřednictvím umělecky hodnotných snímků, které se v drtivé většině zabývali každodenním životem Romů z celé Evropy.

Další významnou a silně využitelnou doprovodnou akcí bylo tradiční defilé romských umělců centrem Prahy. Zde měli žáci a studenti možnost obdivovat nejen hudební či taneční umění, ale také tradiční kroje a oblečení romských kapel z celého světa. Celá akce je velice působivá a přihlížející si odnese opravdu velký zážitek. Pozitivní propagace romské kultury je v tomto případě očividná a žáci mají možnost konfrontovat zažité mediální i obecné společenské přesvědčení o Romech.

Slovo 21 o. s. (podrobné informace na www.slovo21.cz) může být pedagogům a školám partnerem i v dalších aspektech. Tato organizace disponuje mnoha materiály (brožury, metodické materiály, příručky, časopisy, sborníky apod.), které mohou pedagogové dále použít pro podporu výuky, zabývající se nejen Romy, cizinci či MKV obecně. Slovo 21 o. s. realizuje mnoho dalších zajímavých projektů a programů, které mohou být velice užitečné pro pedagogy i samotné školy. Za všechny lze jmenovat: Příprava romských středoškoláků na přijímací zkoušky na VŠ, Rodina od vedle, Bulletin Slovo 21 apod.

Stručný program jubilejního desátého ročníku světového, romského, hudebního festivalu Khamoro 2008

PROGRAM KHAMORO: 25. 5. - 31. 5. 2008

NEDĚLE 25. 5.

10.00 - Zahájení mezinárodní konference „Hudba a menšiny" - >>> více zde
19.00 - Rock Cafe - koncert Guločar, předkapela Le čhavendar

PONDĚLÍ 26. 5.

13.00 - Radniční klub Staroměstské radnice - tisková konference
18.00 - Muzeum Kampa - vernisáž „Ztracený ráj" (Puerto Flamenco, BENGAS) - >>> více zde
21.00 - Jazz klub Reduta - koncert gypsy jazz Yorgui Loeffler (Francie)

ÚTERÝ 27. 5.

17.00 - Dům národnostních menšin - vernisáž ilustrací Alfreda Ullricha >>> více zde
18.00 - 23.00 - Aero - filmový marathón (When the roads, Hudebníkem na celý život, Romové a hudba) >>> více zde
19.00 - 20.00 - galerie Louvre - 10 let Khamoro
21.00 - jazz klub Reduta - koncert gypsy jazz Angelo Debarre (Francie)

STŘEDA 28. 5.

17.00 - Popocafépetl - vernisáž výstavy Evy Davidové „Cesty Romů" (Cinzi Renta) >>> více zde
18.00 - Aero - filmový marathón (Kniha rekordů Šutky, Transylvánia, Soňa a její rodina) >>> více zde
21.00 - jazz klub Reduta - koncert gypsy jazz Basily (Holandsko)

ČTVRTEK 29. 5.

12.00 - Můstek - Staromětské náměstí - tradiční defilé účinkujících >>> více zde
17.00 - Palác Aventin - vernisáž výstavy „Co to máš na sobě!?" >>> více zde
19.00 - klub Roxy - Koncert tradiční romské hudby: BENGAS (ČR), Puerto Flamenco (Španělsko), Romans (Ukrajina), Esma Redžepova (Makedonie)

PÁTEK 30. 5.

17.00 - 18.30 - Studio Zambra - workshop flamenco (mírně pokročilí) >>> více zde
18.30 - 20.00 - Studio Zambra - workshop flamenco (pokročilí) >>> více zde
19.00 - klub Roxy - Koncert tradiční romské hudby: Oluja (Srbsko), Arbat (Francie), Ferus the King (Makedonie), Loyko (Rusko)

SOBOTA 31. 5.

16.00 - Ukončení mezinárodní konference „Hudba a menšiny" - >>> více zde
20.00 - Kongresové centrum Praha - galakoncert tradiční Romské hudby: BENGAS (ČR), Puerto Flamenco (Španělsko), Romans (Ukrajina), Esma Redžepova (Makedonie), Oluja (Srbsko), Arbat (Francie), Ferus the King (Makedonie), Loyko (Rusko)

NEDĚLE 1. 6.

10.00 - 13.00 - studio Zambra - workshop flamenco (mírně pokročilí) >>> více zde
15.00 - 18.00 - studio Zmabra - workshop flamenco (pokročilí) >>> více zde

Vybraný segment doprovodné akce Filmového marathonu

Filmový maratón

KDE: kino Aero, Biskupcova 31, 130 00 Praha 3, www.kinoaero.cz

ÚTERÝ 27. 5.

17.00 - 17.50
Živé vystoupení kapely Gitans
Kapelu Gitans tvoří šest členů a vznikla v roce 2006 z dlouholetého přátelství vynikajících hudebníků, kteří se celý život věnují hudbě a působili v různých skupinách. V dnešní době kapela každou neděli vystupuje v oblíbeném klubu Popocafépetl na pravidelné noci Gypsy sunday.

18.00 - 19.50
When the road bends... Tales of a Gypsy Caravan
Jasmine Dellal / USA, Netherlands / 2006 (110 min.)

Obr.
1. Obr.
 

 Režisérka Jasmína Dellalová se s kamerou přidává k velkolepému turné s názvem Cikánská karavana, jehož se účastní nejlepší soubory z Indie, Rumunska, Makedonie a ze Španělska. Koncertní šňůra po Severní Americe bude trvat šest týdnů. Hudební skupiny se původně neznaly a zpočátku byl i jejich vystoupením společný pouze rytmus a nálada. Spíš než na pódiu se muzikanti sbližují ve volných chvílích. Dokumentaristka kombinuje sekvence z úspěšného turné s daleko prostší realitou, z jaké muzikanti pocházejí. Mezi hrdiny dokumentu nechybí Esma Redžepova, jejíž vystoupení v rámci letošního ročníku festivalu Khamoro si nenechte ujít!

20.30 - 22.00
Hudebníkem na celý život (Musicians for Life)
Bob Entrop / Holandsko / 2007 (90 min.)

Obr.
2. Obr.
 

Dokument o neobyčejném světě romské hudby. Vydáváme se na cestu se třemi charakteristickými, ale úplně odlišnými hudebníky a objevujeme, jak je hudba propletená s jejich každodenním životem. V dokumentu poznáme jejich životy nejen jako životy hudebníků, ale také jejich osudy, motivy, zklamání i úspěchy. Dokument se natáčel v Holandsku, Německu, Belgii a České republice. V dokumentu uvidíte také holandskou kapelu Basily, která vystoupí na letošním ročníku festivalu Khamoro.

22.30 - 23.30
Romové a hudba
Pavel Marek / ČR (60 min.)

Tento hodinový dokument přibližuje romskou hudbu jako ojedinělý fenomén, jehož význam přesahuje hranice jedné komunity. Hlavním aktérem jsou tzv. slovenští Romové, kteří přicházejí do Čech a na Moravu v období po druhé světové válce a k jejichž tradičním způsobům obživy patřilo vždy i muzikantství. Dokument ukazuje hudební kulturu této nejpočetnější subetnicity Romů u nás, nejenom v její festivalové a kavárenské podobě, ale hledá její kořeny a podstatu v autentické „domácké" písni, jako způsobu komunikace. Pořad je doplněn komentářem a rozhovory, a to nejen s Romy, ale i s etnomuzikology a romisty.

STŘEDA 28. 5.

1. blok
18.00 - 19.45
Transylvánia
Tony Gatlif / Francie, 2006 (103 min.)

Obr.
3. Obr.
 

Tony Gatlif se ve svém posledním filmovém počinu vydává společně s hlavní hrdinkou Zingarinou, kterou ztvárnila vynikající Asia Argento, na cestu do Transylvánie, kde tato mladá Francouzka hledá svou ztracenou lásku, rumunského muzikanta Milana. Putuje po krajině se svou kamarádkou Marií a pátrá po muži, který jí ukradl srdce - když však potká neukotveného překupníka starožitností Čangala, její život se změní. Můžete se těšit na živelnou hudební složku filmu, ke které svými skladbami přispěl i samotný režisér. Film byl nadšeně přijat kritikou i publikem při uvedení na letošním festivalu v Cannes.

2. blok
20.00 - 20.40
Soňa a její rodina
Daniela Rusnoková / Slovensko / 2006 (35 min.)

Obr.
4. Obr.
 

Mladá režisérka Daniela Rusnoková si zvolila uprostřed romské osady Rudňany jednu z rodin, kterou sledovala v průběhu let 2004 - 2006. Ta se jí stala propustkou do centra komunity. Středobodem výpovědi o životním stylu zdejších Romů je matka patnácti dětí Soňa, silná, milující žena, dobrá matka i manželka. Film sleduje její každodenní starosti o obživu a boj s nevhodnými vnějšími podmínkami, který je stále těžší. Snímek je složen ze dvou rovin. Vnější pohled na lidskou pouť a komentovaný záznam všedního dne je prokládán intimními zpověďmi Soni, jejími nejtajnějšími obavami, starostmi, ale i drobnými radostmi. Film je poutavým obrazem ženy s nelehkým osudem.

21.00 - 22.20
Kniha rekordů Šutky
Aleksandar Manič / Srbsko / Černá Hora / Česko / Slovensko, 2005 (78 min.)

Obr.
5. Obr.
 

Film je především zábavnou cestou za neuvěřitelnými disciplínami, osudy a hlavně rekordy, na které nenarazíte nikde jinde na světě. V rozbujelém společenství se najde místo pro vyznavače nejrůznějších náboženství, sportů nebo svérázných hudebních stylů. Najdete tu derviše, který se umí přemisťovat v prostoru, souboje cvičených hus, vymítače upírů, místní televizní stanici i hudební průmysl, kterému šlape na paty místní hudební pirát. Zlí duchové jsou vymýtáni ohněm nebo pouhou silou vůle a populární písně jsou skládány za méně než 15 minut. Bůh miluje Šutku, neboť zde je uctíván nejvíce na světě. Šutku nehledejte na mapě - je to stav mysli.

Kontakt pro další informace: o. s. Slovo 21; www.slovo21.cz.

Literatura a použité zdroje

[1] – [cit. 2009-11-30]. Dostupný z WWW: [www.slovo21.cz].
[2] – [cit. 2009-11-30]. Dostupný z WWW: [www.khamoro.cz].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zdeněkl Horváth

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence občanské
  • respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Multikulturní výchova
  • Multikulturní společnost

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Exkurze

Nutné pomůcky:

Lze předpokládat, že vše potřebné bude rozdáno pořadateli v průběhu akce, pro pořízení záznamu videokamera, diktafon či fotoaparát