Odborný článek

Pavučiny

26. 2. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Anotace

Hejného metoda posiluje budování schémat, napojuje je na sebe a vyvozuje z nich konkrétní úsudky.

Jako ilustraci aritmetického prostředí Pavučiny uvedeme jednu úlohu (viz obrázek) i s řešením:

 1. Mezi okénky, ve kterých jsou čísla 3 a 6, je žlutá šipka. Rozdíl těchto čísel je 3. Tedy číslo 3 se přičítá k číslu 3, od které jde šipka k číslu 6. Hodnota žluté šipky je 3.
 2. Druhá žlutá šipka v pavučině vede od pravého horního okénka (prázdného) také k číslu 6. Tedy v horním pravém okénku je číslo 3 (od 6 jsme odečetli hodnotu žluté šipky, tedy 3).
 3. Od pravého horního okénka s číslem 3 vedou tři červené šipky přes dvě prázdná okénka k okénku s číslem 6. Z toho vyplývá, že k číslu 3 bude přičtena třikrát stejná hodnota (tedy 6 – 3 = 3 a 3 : 3 = 1). Hodnota červené šipky je tedy 1.
 4. V pravém dolním okénku je číslo 4, v prostředním dolním okénku je číslo 5 a v levém horním okénku je číslo 4.
 5. Nyní je zřejmá hodnota zelené šipky, například v pravém horním okénku je 3 a dole v okénku uprostřed je číslo 5. Mezi těmito okénky je zelená šipka. Její hodnota je 2, neboť 5 – 3 = 2.
 6. Teď snadno zkontrolujeme, že v levém horním okénku je správně číslo 4, neboť od něho vede zelená šipka s hodnotou 2 - správně v prostředním horním okénku je číslo 6.

Závěr: Hodnota červené šipky je 1. Hodnota žluté šipky je 3. Hodnota zelené šipky je 2.

Poznámka: Úloha se dala též řešit metodou pokus-omyl. Například: Žlutou šipku odhalíme jako viz výše. Ale do levého horního okénka budeme postupne vkládat císla od 1, až dospějeme k číslu 4 a úlohu již snadno dořešíme.

Význam prostředí Pavučiny

Pavučina je didaktické aritmetické prostředí pro žáky 1. stupně ZŠ, které má význam v tom, že žáci:

 • Odhalují vazby mezi šipkami, které pak využívají pro řešení těchto úloh.
 • Procvičují aditivní operace, které se řetězí.
 • Získávají zkušenosti s aritmetickými posloupnostmi a součtem několika členů těchto posloupností.
 • Jedná se o propedeutiku lineárních rovnic.

Výstupy ze semináře - 7. 10. 2013 v Jihlavě a 14. 10. 2013 ve Zlíně ke stažení v příloze.


Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013, 2. kolo.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
937.5 kB
PDF
pracovní list - Jihlava
pdf
943.36 kB
PDF
pracovní list - Zlín

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Výuka matematiky orientovaná na budování schémat.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída