Odborný článek

Děda Lesoň

27. 2. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Anotace

Hejného metoda posiluje budování schémat, napojuje je na sebe a vyvozuje z nich konkrétní úsudky.

Přínos prostředí Děda Lesoň

 • Děti se seznamují s číslem jako veličinou.
 • Rozvíjí se dovednost argumentace.
 • Počítají s ikonami a manipulují s nimi.
 • Děti hledají více řešení.
 • Získávají zkušenosti s řešením rovnic i soustav rovnic.
 • Rozvíjí se jejich představivost.
Výstupy ze semináře - 12. 11. 2013 v Hradci Králové a 5. 11. 2013 v Ostravě ke stažení v příloze.
Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013, 2. kolo.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.12 MB
PDF
pracovní list - Hradec Králové
pdf
1.17 MB
PDF
pracovní list - Ostrava

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Výuka matematiky orientovaná na budování schémat.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída