Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Prostředí krokování a schody
Odborný článek

Prostředí krokování a schody

5. 3. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Anotace

Hejného metoda posiluje budování schémat, napojuje je na sebe a vyvozuje z nich konkrétní úsudky.

Význam prostředí Krokování a Schody

 • Základem aritmetiky je rytmus, důležitý je synchron pohybu a slova, říkanka, tleskání a dupání, zadání povelů.
 • Rozvoj orientace v prostoru (vpřed a vzad).
 • Budování představ o čísle jako operátoru změny, operátorové úlohy, o čísle jako adrese.
 • Propedeutika číselné osy.
 • Tvorba jednoduchého jazyka.
 • Řešení lineárních rovnic v jazyku šipek.
 • Budování představ o absolutní hodnotě.
 • Budování představ o záporném čísle (krokování dozadu, -1 jako označení patra) a operacích s nimi, zejména mínus před závorkou (čelem vzad).
 • Zapojením házení hrací kostkou získáváme zkušenosti s jevy náhodou a pravděpodobností.
Výstupy ze seminářů - 15. 10. 2013 v Ústí nad Labem a 22. 10. 2013 v Brně ke stažení v příloze.
Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013, 2. kolo.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
887.7 kB
PDF
pracovní list - Brno
pdf
850.59 kB
PDF
pracovní list - Ústí nad Labem

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Hodnocení od uživatelů

Filip Maček
18. 11. 2015, 20:33
To se moc hodí pro 1 třídu ne?

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Výuka matematiky orientovaná na budování schémat.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída