Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > MŠ - Geometrie v rovině
Odborný článek

MŠ - Geometrie v rovině

Anotace

Geometrické představy. Dítě se seznamuje se základními geometrickými tvary a jejich reálnými reprezentacemi. Skládáním tvarů rozvíjíme u dítěte analyticko-syntetické myšlení a prostorové vnímání.

Veselý vláček

Pomůcky

Předlohy s mašinkou a čtyřmi vagonky s prázdnými místy v základních tvarech (trojúhelník, čtverec, kruh a obdélník) pro umístění nákladu. Sada různobarevných útvarů z „vlnkového“ papíru. V jednodušší variantě je útvarů právě tolik, aby vagonky byly zcela zaplněny: 5 čtverců, 5 trojúhelníků, 5 kruhů a 5 obdélníků. V náročnější variantě je sada doplněna tvary, které předloze neodpovídají. Na předlohu se obrazce mohou připojovat pomocí suchého zipu, popř. plochými magnetkami.

Aktivity

Dítě manipuluje s připravenými tvary a přikládá je na bílá místa na vagonku tak, aby byly vagonky „veselé“, tedy aby byla splněna podmínka: náklad nemá barvu vagonku, který ho veze. Dítě pracuje s negativní podmínkou. Je vhodný průběžný komentář dětí, např.: „Vagonek je zelený, náklad není zelený.“ Pokud připravíme i tvary stejné barvy, jakou má příslušný vagonek, dítě musí vytřídit nevhodné dílky z nabídky.

Pomůcku lze využít také při různých obměnách zadání a tím rozvíjet orientaci dětí v rovině. Např.: „Zelený vagonek jede před červeným.“ „Modrý vagonek nejede první.“ „Trojúhelníky jedou poslední.“ „Obdélníky jedou ve druhém vagonku.“

Obdobně můžeme měnit polohu v rámci jednoho vagonku, např.: „Zelený trojúhelník je mezi modrým a červeným.“

Tři základní tvary

Pomůcky

Na každé ze tří hnědých čtvrtek byl původně žlutě namalovaný jeden ze tří tvarů (čtverec, trojúhelník, kruh). Čtvrtky byly poté rozstříhány na čtyři stejné čtvercové dílky. Vzniklo tak 12 hnědožlutých dílků. Doplněny jsou bílou předlohou jednotlivých tvarů.

Aktivity

Dítě podle bílé předlohy skládá např. čtverec. Dílky s částmi ostatních útvarů odkládá na stranu. Většinou dítě nejprve odstraní dílky se zaobleným tvarem. Obtížnější je vytřídit dílky s ostrým úhlem. Při třídění dítě využívá odhad. Nezasahujeme, necháme je v klidu pracovat. Respektujeme individuální postup.

Skládání tvarů

Pomůcky

Sada žlutých tvarů z předchozí aktivity je doplněna podobnými sadami červených a modrých tvarů. Nesmí chybět ani bílé předlohy jednotlivých tvarů a barevné kostičky pro znázornění zadané podmínky.

Aktivity

Dítě skládá určený tvar podle zadané podmínky, například: červenožlutý kruh, tříbarevný čtverec, trojúhelník bez červené.

Dítě vybírá odpovídající dílky, kontroluje, zda je zadaná podmínka splněna, opravuje případné chyby. Úlohy gradujeme – postupujeme od jednodušších úloh ke složitějším, používáme postupně i skupinovou, případně negativní podmínku.

Vhodné je nespokojit se s jediným řešením, ale hledat různá řešení pro jedno zadání. Děti tak mají prostor vymyslet vlastní řešení, popř. nalézt více řešení. Získávají důležitou zkušenost, že mnohdy neexistuje jediné správné řešení. Učí se tím také tolerovat návrhy druhých, rozvíjí kombinační a kritické myšlení, kontrolují, zda má kamarád také pravdu.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Lišková, Eva Zelendová, Eduard Fuchs

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti