Odborný článek

MŠ - Kvantita

Anotace

Mnohostní představy. Dítě vnímá a určuje množství (včetně „málo“, „nic“, „hromada“), využívá různé modely a reálné reprezentace včetně různých konfigurací (nejen lineárních).

Počitadlo jamkové

Pomůcky

Dvě samostatné dřevěné desky s vyhloubenými šesti jamkami (lineární model), sada kuliček (alespoň šest červených, šest žlutých a šest modrých) a kalíšky (opět alespoň šest od každé barvy), jedna barevná hrací kostka a druhá s puntíky od 1 do 6.

Aktivity

Dítě hodí oběma hracími kostkami a určí počet puntíků. Napočítá odpovídající počet stejně barevných kalíšků, které postupně ukládá do horní řady jamek. Hodí podruhé hrací kostkou a opět určí počet puntíků. Napočítá kuličky stejné barvy a vkládá je nejprve do připravených kalíšků. Pokud je kuliček víc než kalíšků, pokračuje do jamek. Stačí kalíšky pro uložení kuliček?

Dítě se rozhoduje, zda je kuliček více, méně nebo stejně. Do druhé řady jamek dítě uloží tolik kalíšků stejné barvy, kolik je kuliček v první řadě. Do takto připravených kalíšků přemístí kuličky z první řady jamek. Tím provádí kontrolu, zda kuliček je stejně jako připravených kalíšků.

Navlékadlo

Pomůcky

Navlékadlo je tvořeno základní deskou, která je uzpůsobena pro vkládání čtvercových destiček (jedna sada destiček je rozlišena barvou, druhá sada je rozlišena počtem puntíků a třetí sadu tvoří destičky s číselným údajem), a šesti stejně dlouhými kolíky. Na tyto kolíky lze navlékat provrtané válečky, jejichž barva střední části pláště koresponduje s barevnými čtvercovými destičkami (viz obr.). Válečky s celobarevným pláštěm nejsou vhodné, dětem se splývající vrstvy válečků špatně odlišují a počítají. Počet válečků jednotlivých barev je různý (od jedné do šesti).

Aktivity

Na stole jsou rozloženy barevné destičky a válečky. Dítě podle vlastního uvážení vloží barevné čtverečky do připravené desky, poté přiřazuje k dané barvě všechny stejně barevné válečky a navléká je na kolíky. Vytváří se sloupce určité výšky.

Pokud chceme, aby dětem při navlékání vznikla vzestupná řada, předpřipravíme si barevné destičky sami. Pokud naopak nechceme, aby vznikla řada vzestupná nebo sestupná, je třeba rozložit barevné destičky tak, aby počty válečků na kolíkách byly nahodilé.

Poté dítě přepočítá válečky na prvním kolíku, najde odpovídající destičku s puntíky (konfigurace puntíků záměrně neodpovídá konfiguraci na hrací kostce, aby dítě počet nehádalo), přepočítá puntíky a při shodě položí destičku na základní desku. Tímto způsobem zjistí počty válečků na všech kolíkách. Pod řadu destiček s puntíky (univerzální model pro určování množství) položí dítě destičku s odpovídajícím číslem.

Sčítání na navlékadle

Pomůcky

Pomůcka, která byla popsána v předchozí aktivitě, může být doplněna dvěma sadami kartiček, na nichž jsou zachyceny různé barevné konfigurace. Při první konfiguraci znázorněné pomocí koleček nezáleží na pořadí navlečených válečků. Při druhé konfiguraci znázorněné pomocí proužků již na pořadí navlečených válečků záleží.

Aktivity

Dítě si náhodně vybere některou z kartiček první konfigurace. Kartičku položí na základní desku před první kolík, na kterou navlékne daný počet válečků v předepsaných barvách. Na pořadí válečků nezáleží! Po zaplnění všech kolíků položí dítě pod kartičku konfigurace destičku s číslem (při sčítání si pomáhá „prodlouženým prstem“). Dítě rozlišuje barvy, počítá a sčítá (bez užití symbolů!).

Při práci s kartičkami druhé konfigurace již na pořadí válečků záleží. Dítě navléká válečky na kolík podle pořadí barevných proužků. Postupujeme od jednoduchého zadání ke složitějším konfiguracím.

Dítě opět válečky na kolíku sčítá a pod kartičky s barevnými konfiguracemi pokládá příslušné destičky s číslem.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
H. Lišková,E. Zelendová, E. Fuchs

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti