Odborný článek

MŠ - Uspořádání

Anotace

Množinové představy. Při procesu uspořádání dítě vnímá dva a více objektů. Nastupuje tak vztahové vnímání (podpora kauzálního myšlení).

Pohádka o veliké řepě

Pomůcky

Předloha se zakreslenou velikou řepou a připravenou tabulkou (tzv. filmovými okénky) pro přikládání jednotlivých postav známé pohádky. Postavy (dědek, bába, vnučka, pejsek, kočka, myš) jsou na samostatných kartičkách zakresleny tak, aby po doplnění tabulky na sebe obrázky navazovaly.

Aktivity

Dítě nejprve volně manipuluje s obrázky postav a řadí je na předlohu podle děje známé pohádky. Obtížnější variantou je náhodné odkrývání postav a jejich zařazení na správné místo děje. Dítě si postupně děj odříkává, pracuje tak s následností děje.

Pro využití pohádky o veliké řepě je vhodná i varianta s pohybem: Děti si tajně vylosují vlastní roli a na pokyn učitelky (např. tlesknutí, zvuk trianglu, hudba) se všechny seřadí za pomyslnou řepu.

Zvířátka

Pomůcky

Na samostatných kartičkách jsou vyobrazena různě velká zvířata (kůň, osel, pes, kočka, kohout). Pro větší kontrast je vhodné řadit zvířata na připravený bílý list papíru.

Aktivity

Dítě postupně řadí zvířátka podle velikosti na bílý list papíru. Je vhodné střídat různé typy uspořádání (vzestupně, sestupně, horizontálně, vertikálně). Dítě při práci využívá analogie.

Duha

Pomůcky

Na předloze je zakreslena sedmibarevná duha. Ve stejných barvách jsou připraveny proužky z „vlnkového“ papíru.

Aktivity

Dítě podle barev na obrázku duhy postupně skládá na předloze barevné proužky a vytváří tak svoji barevnou škálu. Pracuje bez významové i dějové nápovědy.

K procvičení kritického myšlení je vhodné barevnou škálu dítěti připravit a úmyslně zařadit chybu. Dítě chybu hledá tak, že kontroluje pořadí barev. Když chybu najde, pořadí barev opraví.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích