Odborný článek

MŠ - Párování

Anotace

Množinové představy. Dítě přiřazuje jeden objekt k druhému, tvoří dvojice – páruje.

Roční období

Pomůcky

Na předloze jsou obrázky čtyř stromů v jednotlivých ročních obdobích. Stromy jsou zakresleny v pořadí jaro, léto, podzim, zima. Předlohu doplňují čtyři postavičky dětí v oblečení, které odpovídá daným ročním obdobím. Varianta pomůcky, kdy jsou odděleny jednotlivé kartičky se stejnými stromy, je doplněna sadou charakteristických obrázků pro jednotlivá období (sněhulák, velikonoční kuřátko, hromada listí, vločka, děvče v plavkách, lyžař apod.).

Aktivity

Dítě přiřazuje (páruje) postavičky v odpovídajícím oblečení pod příslušné stromy. V další aktivitě pracuje s jednotlivými kartičkami stromů. Musí je nejprve seřadit ve správném pořadí podle toho, jak za sebou následují roční období. Obtížnost aktivity se zvyšuje – úkoly gradují. Dítě přiřazuje charakteristické obrázky pod jednotlivé stromy, tvoří skupiny podle charakteristické vlastnosti. Vyžadujeme zdůvodnění (argumentaci), vedeme diskuzi, zda může být daný obrázek zařazen i do jiného ročního období (např. pampelišky lze zařadit do jara i léta).

Pohádková geometrie

Pomůcky

Pohádkové bytosti (např. Křemílek a Vochomůrka), které k sobě budou přiřazovány, tvoří charakteristické dvojice.

Na jednom dílku s postavičkou je zakreslen geometrický útvar (kruh, trojúhelník, čtverec apod.), na druhém dílku s odpovídajícím výřezem je druhá postavička z dané dvojice (viz video). Útvary a jim odpovídající výřezy jsou záměrně umístěny v některých případech ve stejné a někdy v nestejné výši.

Aktivity

Dítě hledá odpovídající dvojice. Řídí se tvarem výřezu a dvojicí pohádkových hrdinů. Kontrolou je složený obrázek ve formátu A4. Může se stát, že děti některé postavičky neznají. Toho lze využít jako motivaci pro rozvoj čtenářské gramotnosti.

Barevné obdélníky

Pomůcky

První sadu tvoří obdélníky téže barvy. Každý z nich je rozdělen na dvě samostatné části. Ty mohou mít zajímavý a neobvyklý tvar (viz video). Ve druhé sadě jsou rozstříhané obdélníky různých barev a odstínů.

Aktivity

Dítě pracuje s první sadou. Přiřazuje a skládá k sobě vždy dvě části obdélníku tak, aby výřezy „zapadaly“ do sebe. Přiřazuje nejprve zřejmé dvojice (např. s oblou hranicí), poté intenzivně pracuje ruka a s dílkem otáčí tak, aby do sebe dílky zapadly. Připravené obdélníky jsou v jedné barvě proto, aby se dítě neřídilo barvou, ale tvarem.

Při práci s druhou sadou dítě nejprve třídí dílky podle barvy a potom je teprve skládá k sobě. Pro menší děti použijte výrazné barvy pro větší rozlišení.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost